1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 
Nye tobakkslover gir raske helsegevinster


Når nye, virkningsfulle tobakkslover innføres har de omgående en positiv effekt på folkehelsen. Det er sterke bevis for det i mange land som har innført lover om røykfrie miljøer. 

Professor Stanton Glantz, velkjent tobakksekspert på California-universitetet i San Francisco, summerer i tidsskriftet The Lancet de raske helseresultatene som effektive tobakkslover har gitt. Han vender opp ned på den seiglivete forestillingen om at det tar mange år før restriksjoner mot tobakk gir målbare resultater.


De hurtigste effektene gjelder hjerte- og karsykdommer. Risikoen for hjerteinfarkt  minsker umiddelbart etter røykeslutt.

Røykfrie serveringssteder har straks hatt positiv effekt på serveringspersonalets luftveier. 

Mindre passiv røyking har ført til færre sykehusinnleggelser p.g.a. astma. 

De samfunnsmessige gevinster er store.

http://tobaksfakta.se/bibliotek/publicerat/nya-tobakslagar-ger-snabba-halsovinster/

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60615-6/fulltext?_eventId=login


Lovvern gir stor miljø-forbedring

- det viser nye og tidligere undersøkelser 

http://www.sentinel-standard.com/news/x432925661/New-Study-Finds-Smoke-Free-Law-Reduced-Unhealthy-Air-Quality

http://www.themorningsun.com/articles/2011/10/09/opinion/srv0000014416076.txt?viewmode=fullstory


Røykfrie serveringssteder bra for de ansatte


Røykfrie serveringsteder har ført til at ansatte ved serveringssteder rapporterer færre symptomer fra luftveiene, viser en ny undersøkelse fra STAMI.

http://www.stami.no/roykeforbud-pa-serveringssteder-og-luftveissymptomer-blant-ansatte

http://www.magasinett.org/arbeidsmilj_/article5792532.ece

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/roykfritt-ga-farre-plager/

http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article5792532.ece
Kommentar:

Uteserveringer helsefarlige for ansatte og gjester.

Tobakksrøyk er like helsefarlig utendørs som innendørs, viser undersøkelser. Forskjellen er at røyken forsvinner hurtigere ute. Men så lenge røyking foregår på en uteservering er røyken helsefarlig. 

Røyken trenger også inn i nærliggende lokaler. Der kan en finne høye partikkelkonsentrasjoner.

Markiser og levegger hindrer luftutskifting og øker helsefaren.

Helsefare p.g.a. røyking utendørs gjelder bl.a. uteserveringer, tribuner inngangspartier, holdeplasser, perronger, parker, badestrender, boliger - balkonger og terrasser.

Derfor iverksettes vernetiltak med røykfrie utemiljøer rundt om i verden.


Røyking i gatene kan føre til kreft og andre alvorlige sykdommer

Røyking i bygater øker luftforurensningen betydelig, og kan føre til kreft hos forbipasserende, viser en ny undersøkelse.

Røyken kan akutt utløse livstruende anfall av astma, hjerteinfarkt og hjerneslag.

http://tvnz.co.nz/national-news/smoking-in-streets-can-trigger-lung-cancer-study-4962006
Røyking gir dårligere byluft

Luftforurensingen er 70% høyere 2,6 meter fra en som røyker.

På en holdeplass med tak er luftforurensningen 26 ganger høyere når noen røyker.

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-ger-smutsigare-stadsluft/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829212001025


Se mer: Aktuelt UtemiljøHvert minutt dreper passiv røyking ett menneske


Passiv røyking dreper ca. 600 000 mennesker hvert år  –  de fleste er barn og kvinner. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Verdens Helseorganisasjon (WHO).


Studien, som er publisert i vitenskapstidsskriftet The Lancet, er den første globale beregningen av uhelse koblet till tobakksrøyk i miljøet.


Det er vel kjent at passiv røyking forårsaker en rekke sykdommer bl.a. hjerteinfarkt, hjerneslag, lungekreft, astma og luftveisinfeksjoner.


Studien viser at ca. 40% av alle barn og hver tredje voksen blir reglemessig utsatt for andre tobakksrøyk. Dette leder hvert år til ca. 600.000 dødsfall, hvorav ca 380.000 pga hjerteinfarkt og ca 165.000 pga luftveisinfeksjoner.


Barn og kvinner rammes hardest. De utgjør 75% av dødsfallene. Dessuten lever mange barn med store lidelser pga astma og andre sykdommer.


Passiv røyking er stort problem for barns helse globalt. Lungebetennelse er livstruende i mange land og ørebetennelse kan føre til nedsatt hørsel.Etterlyser røykelover

Det er helt klart at tiltak mot passiv røyking kan gi store helsegevinster globalt, sier Mattias Öberg ved Institutt for miljømedisin, Karolinska Institutet,  en av forskerne bak studien.


Annette Pruss-Ustun, som ledet forskningsarbeidet, ber verdens land sette i verk WHOs konvensjon om tobakkskontroll.


– Å håndheve røykelover vil trolig vesentlig redusere antallet dødsfall etter passiv røyking i løpet av det første året, noe som vil føre til lavere kostnader i sosial- og helsesystemene. Det burde politikere tenke på, sier Pruss-Ustun.


Bare 7,5 prosent av verdens befolkning bor i land som har innført omfattende røykelover. Og selv i disse landene er det ikke sikkert at loven bli håndhevet.


Publikation: “Global burden of disease from secondhand smoke”, Öberg M, Jaakkola M, Woodward A, Peruga A, Prüss-Üstun A, The Lancet, Online First 26 November 2010.


Pressemelding:

http://www.cisionwire.se/karolinska-institutet/passiv-rokning-en-global-halsoborda60266


http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61388-8/fulltext
Viktig vern mot narkotika - tobakk

Vern mot tobakk/ tobakksindustrien er viktig i kampen mot narkotika.

Tobakk er en innfallsport for unge til hasj, kokain og andre narkotiske stoffer.

Nikotin gjør hjernen mer sårbar viser nye undersøkelser, som forklarer mekanismer bak velkjente erfaringer.

http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health/Nicotine-primes-brain-for-cocaine-cravings/articleshow/10593024.cms

http://www.latimes.com/health/boostershots/la-heb-nicotine-cocaine-addiction-20111102,0,2537496.story?track=rss

http://stm.sciencemag.org/content/3/107/107ra109

http://www.nih.gov/news/health/nov2011/nida-02.htm

http://tobaksfakta.se/nyheter/nikotin-gor-hjarnan-mer-mottaglig-for-kokain/


Kommentar:

Vi opplever at den norske befolkning får relativt lite saklig informasjon om tobakk via norske media  -  som dessverre tvertimot fortsatt synes å føre en "kampanje" mot vernetiltak.

Vi er bekymret for "medvirkning" av salgsinteresser og Staten (SIRUS) m.fl.

Det er åpenbart nødvendig å opprette et effektivt forsvar mot tobakksindustrien/medvirkende, og et effektivt aksjonssenter for tobakksarbeidet i Norge, som nevnt under Tiltak  (se nedenfor).Vi minner om:

Norge får alvorlig kritikk av Verdens helseorganisasjon (WHO) for svak innsats, bl.a. mangel på kontroll med tobakksindustriens virksomhet  


Tobakk/ tobakksindustrien dreper 6 millioner mennesker hvert år. 

I Norge drepes ett mennesker hver time.

Langt flere skades. 


Det er få røykere i Norge nå, kun ca 15% dagligrøykere blant landets 5 millioner mennesker, men det meldes om en ny røyketrend blant visse ungdomsgrupper, også fra Sverige  


Barn/ unge oppfatter ikke at røyking og snusbruk er farlig  så lenge tobakk er i åpent salg.


Det er nødvendig at myndighetene gir et klart signal om at:

- tobakk er så farlig at det må ut av salg.  

tobakksrøyk er så farlig at hele befolkningen må vernes 

- Norge har et globalt ansvar  -  som initiativtaker og foregangsland


Disse konkrete tiltak må iverksettes nå:

http://www.roykfritt.no/Plan.html
Første fylkeskommune med tobakksfritt miljø

Nordland fylkeskommune en tobakksfri arbeidsplass.

Nordland fylkeskommune er den første i landet som har vedtatt et tobakksfritt arbeidsmiljø for sine ansatte og besøkende.


Endringene omfatter et totalforbud mot røyking på fylkeskommunal grunn. Ansatte som i arbeidstiden er i kontakt med barn, unge pasienter og publikum skal avstå fra både røyk- og snusbruk.


Hensikten med de nye reglene er å skape et tobakksfritt miljø hvor gode rollemodeller bidrar til at færre unge rekrutteres som tobakksbrukere, og dermed bidrar til å begrense den enkeltfaktoren som tar flest liv i Norge i dag.


Dato for innførsel av de nye reglene sammenfaller med endringer i Tobakkskadeloven, som blant annet innebærer at offentlige inngangspartier skal være røykfrie, samt at elever ved videregående skoler skal avstå fra tobakksbruk i skoletiden.


https://www.nfk.no/ut-med-tobakken.aspx
Røykfritt - tobakksfritt

Flere nye bestemmelser i tobakksskadeloven.

Hovedformålet med endringene er å forebygge at barn og unge begynner med røyk og snus.

Røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter.

Tobakksforbud i barnehagers lokaler og uteområder, og tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskole og videregående skole.

Særskilte røykerom ikke tillatt.

Selvbetjeningsforbud for tobakksvarer.

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/forbud-selvbetjening-utvidet-roykeforbud-1-juli-2014.aspx
Folkehelserapporten

Lenke til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler/?id=110787

Rapporten inneholder status for en rekke sykdommer og helsetilstander og gir også en statusrapport på risikofaktorer og forebyggende faktorer.

Sammen med en rapport fra Helsedirektoratet er Folkehelserapporten et av grunnlagsdokumentene for en stortingsmelding om folkehelse.

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/folkehelserapporten/for-pressen


Folkehelserapporten

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/folkehelserapporten


Sammendrag - Folkehelserapporten

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8905&Content_7242=7244:109646::0:7243:1:::0:0


Røyking og snusbruk i Norge - Folkehelserapporten

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0

Bare én røyk om dagen dobler risken for å dø av hjerteinfarkt 

Røyking er svært skadelig for kvinners hjertehelse, viser forskning.

Er du en av dem som røyker så lite at du tenker at det ikke er så farlig? Der tar du dessverre feil. 

Selv om du bare røyker én sigarett om dagen, dobler du risikoen for å dø av hjerteinfarkt. Det var det skremmende resultatet av en kanadisk studie om kvinners hjertehelse, skriver WebMD.

I den kanadiske forskningsartikkelen publisert i tidsskriftet Circulation: Arrhythmia & Electrophysiology, skriver forskerteamet fra University of Alberta at jo flere sigaretter du røyker, jo større er sjansen for at du vil dø av hjerteinfarkt. 

http://www.kk.no/908938/bare-n-royk-om-dagen-dobler-risken-for-aa-do-av-hjerteinfarkt


Stopp tobakksindustrienVerdens Helseorganisasjon (WHO): Tobakksindustrien må stanses når den prøver å true, påvirke og hindre effektive tiltak mot tobakksskader og dermed undergrave WHOs tobakkskonvensjon.


http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspx


http://tobaksfakta.se/nyheter/enad-front-mot-tobaksindustrin-tema-for-world-no-tobacco-day/


http://tobaksfakta.se/nyheter/nytt-material-infor-31-maj/ 


http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html


http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence
Stopp tobakksindustriens kyniske påvirkning for å: 

- få nye barn som kunder

- hindre nødvendige vernetiltak


Slik påvirker tobakksindustrien direkte og indirekte 

-  via andre virksomheter, media, "institutter" "forskere", forvaltere o.a. :  http://www.roykfritt.no/Aktuelt_tobakksind_.html

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/manipulating-scientific-evidence-and-the-media


Tobakksindustrien prøver å gi et ansvarlig og anstendig bilde

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/seeking-to-convey-a-responsible-and-respectable-image


Motarbeider røykfritt miljø

Røykfritt miljø må kjempes fram og forsvares. Vi opplever at salgsinteresser/ tobakksindustrien motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområder, via "røykebokser", e-sigaretter o.a.

Vi ser at de får flere barn/unge til å begynne å røyke.

Tobakksindustrien truer Norge med søksmål for å hindre vernetiltak. Aktuell bok:

"Århundrets bedrag" -  lett tilgjengelig, spennende som krim  -   fra prisbelønnet forfatter:

http://www.roykfritt.no/Joner.html

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5541329

Tobakksindustriens arbeidsmetoder

Tobakksindustriens interesser strider mot folkehelsen. Det konstaterer Tobakkskonvensjonen. Den slår fast at tobakksindustrien og dens allierte må holdes utenfor folkehelsepolitikken. Dessverre gjør tobakksindustrien alt den kan for å stoppe vernetiltak overalt i verden.

http://tobaksfakta.se/tema/tema-om-tobaksindustrin/

http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_PageSlik motarbeider tobakksindustrien Tobakkskonvensjonen

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskning-visar-sa-motarbetar-tobaksindustrin-tobakskonventionen/Ny rapport avslører tobakksindustriens taktikk  

En ny rapport avslører hvordan tobakkindustrien arbeider for å hindre lov-vern  i Europa

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-rapport-avslojat-industritaktik-i-eu/


     Se mer: Aktuelt om tobakksindustrien

Stor økning av plutselig spedbarnsdød

Antall røykende unge kvinner øker dramatisk  -  røyking er en stor risikofaktor  -  meldes det fra Sverige.  


Ny røyketrend -  rammer også Norge?  

Vi ser at stadig flere unge røyker.


Myndighetene har fått alvorlig kritikk for svak innsats,

mens tobakksindustrien bruker smarte virkemidler  via mange kanaler for å påvirke nye unge til nikotinavhengighet. 


Hvor er norske media?

Dessverre synes det som mange norske er mest opptatt av å motarbeide foreslåtte vernetiltak, og således tjener tobakksindustriens interesser. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4761779
Nor Tannlegeforen Tidende 

2012; 122: 748


Nærmiljø gjør røykfri

Dersom mange i nærmiljøet ditt røyker, er det vanskeligere å stumpe røyken. Det viser ny forskning fra Universitetet i Tromsø.

- Livsstilsendringer er vanskelig å gjennomføre. Det er nyttig å snakke mye om den påvirkningen de menneskene som står røykeren nærmest har, forklarer allmennlege Astri Medbø til nettstedet forskning.no.

I forbindelse med doktorgraden sin ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har hun intervjuet flere pasienter med lungesykdommen kols. 

Alle begynte å røyke tidlig, og det ble røyket mye i nærmiljøet. Også dette nærmiljøet hadde mye å si når intervjuobjektene skal prøve å slutte.

For mange var det ikke nok å vite om helsefarene ved røyking, eller å få diagnosen kols. Påvirkningen fra folk rundt dem var vel så viktig. Et kvinnelig intervjuobjekt fortalte at hun sluttet sammen med mannen da han ble alvorlig syk.

-Jeg vet at hadde ikke også jeg stumpet røyken, så hadde min mann begynt å røyke igjen,» sier hun.

Hvert år dør 2000 mennesker av kols i Norge. 90 prosent får kols på grunn av røyking.

- Ventet levetid hos en røyker er betydelig kortere enn hos en som aldri har røyket. Men i det øyeblikket du stumper røyken, stopper også den bratte kurven mot sykdom eller tidlig død. Du tjener inn noen år med ekstra levetid på denne måten, sier Medbø. Levetiden kan forkortes med hele 14 til 20 år for røykere.

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=494730&a=1


Røykfritt miljø er viktig hjelp for røykeslutt

De aller fleste ønsker å slutte

http://www.roykfritt.no/Fri.html

Vern er hjelp: 

 http://www.roykfritt.no/Tiltak.html


Tobakksindustrien bruker røykere til å motarbeide røykfritt miljø

http://www.brandchannel.com/home/post/2012/01/04/Altria-Tobacco-Rights-Website-010412.aspxRøykfri by blir det normale

Helsemyndighetene i Ottawa foreslår at flere uteområder blir røykfrie, bl.a. utenfor viktige bygninger, arenaer, uteserveringer, strender og mer enn 1000 parker.

"Vi gjør dette fordi passiv røyking er helsefarlig."  "Vi vet at luften kan være like giftig utendørs som innendørs,"  forklarer medisinsk leder. Det er en klar  sammenheng mellom røykfritt miljø og  redusert eksponering for passiv røyking, mindre røyking og mer røykeslutting.

http://www.ottawacitizen.com/Public+health+advises+more+smoke+free+areas/6075760/story.htmlNorge får alvorlig kritikk

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på en rekke forhold -  Blant annet overholder ikke Norge sine forpliktelser i henhold til WHOs Tobakkskonvensjon.


Dagens røykelov er utilstrekkelig fordi den ikke beskytter alle mot passiv røyking, og det mangler en mekanisme for overvåking av eksisterende lovverk.


Dessuten må røykeloven forbedres ang. bl.a. arbeidsplasser, serveringssteder og skoler.


WHO er svært skeptisk til røykerom på arbeidsplasser.


Beskyttelse av barn fra passiv røyking står sentralt. Norge bør bruke lovverket slik at foreldre og andre ikke røyker innendørs - heller ikke i egne hjem.


En slik lovgivning er også viktig på grunn av signaleffekten, og bør følges av informasjon om farene ved passiv røyking.Det er ingen overvåking av tobakkindustriens markedsføring og sponsing.


Det er ikke tilstrekkelige ressurser til tobakksforebygging.
Ny strategi i tobakksarbeidet


Vern mot tobakk


Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag.

I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer er det klart at tobakk må ut av produksjon og salg.

Lov om Produktkontroll er klar  -  Det midlertidige unntaket for tobakk må fjernes.

 


Myndighetene må snarest sørge for nødvendig vern av befolkningen, ikke minst barna,  krever Røykfritt Miljø Norge (RMN) og Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT) i møte med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Helse- og omsorgsdepartementet.


Verdens helseorganisasjon var invitert til møte i Helsedirektoratet med sikte på ny strategi i tobakksarbeidet.Tobakk er årsak til de største helseproblemer og belastninger av helsevesenet, som vi kan gjøre noe med.

   


Tobakk er en sentral faktor når det gjelder de fleste sykdommer. Dette gjelder forebyggelse og behandling.
Bedre lovvern mot tobakksrøyk er nødvendig


Tobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt, selv i små mengder, og i korte tidsrom. 


Dessuten fester tobakksrøyken seg på klær, møbler, tepper etc. Det dannes et giftbelegg  som kan skade videre, spesielt små barn  (Third Hand Smoking).


Konsentrasjonen av giftige stoffer i røykbelegget blir langt høyere enn i røyken. 

Disse giftige stoffene trenger gjennom huden og skader hudceller og nerveceller. Små barn i utvikling er særlig sårbare.       Se mer
Vern mot tobakksalg

 

Produksjon og salg av tobakk må avvikles etter et fastsatt, trinnvist program over 6 år.


Dette er et nødvendig tiltak for å redde nye barn og unge mot nikotin-avhengighet og store lidelser pga sykdommer og tidlige dødsfall i familien.


Tobakksproduksjon innebærer stor miljøskade globalt. De som arbeider i produksjonen er utsatt for alvorlige forgiftningsskader. 


Snus må behandles som annen tobakk. Snus skaper en stor nikotin-avhengig ungdomsgruppe, som lett også kan bli røykere når moten endres  - noe tobakksindustrien har stor kapasitet til å gjøre.


Internasjonalt samarbeid er viktig.

WHO/FN må ha en ledende rolle.

Det er viktig å framheve positivt land som allerede har gjennomført avvikling av tobakksalg og land som har iverksatt planer for et tobakksfritt samfunn.


Tidligere leder av Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, ga allerede for mange år siden en plan for trinnvis avvikling av tobakksalg.  


Hvorfor er ikke planen forlengst gjennomført? 

Det er gjennom de siste 20-30 år utarbeidet flere gode planer for et tobakksfritt samfunn. Men de er ikke planmessig iverksatt.


Våre helsemyndigheter og WHO har et stort ansvar for virkelig å gjennomføre effektive planer.Passivitet dreper

Hvert minutt dreper tobakk 11 mennesker, langt flere skades.

Tobakksdyrking skader mennesker og miljø.

Vi dreper mennesker 

ved ikke å handle


- sier Helseministeren i Australia.

Australia er et foregangsland.


 
Effektivt vern  -  må iverksettes snarest


Dette er viktige konkrete tiltak:

 

1. Produksjon og salg av tobakk må avvikles etter et fastsatt, trinnvist program over 6 år.

Internasjonalt samarbeid er viktig. WHO har en sentral rolle. Framhev positivt land som allerede har gjennomført dette.

 

2. Pris på tobakk økes i ”sjokk-trinn”

 

3. Røykeloven må forbedres:

Røykfritt miljø må sikres bl.a. for:

- bomiljø -  jfr ny forskning om naborøyk.

- institusjoner, sykehus, sykehjem, seniorboliger m.m.

- arbeidsplasser       

- hoteller

- inngangspartier til bygninger

- transportmidler, også ferger, holdeplasser, perronger

- uteservinger

- teaterscener

- tribuner, arrangementer, dvs der mange mennesker samles, parker, badestrender og etterhvert røykfrie byer.


4. Røykestasjoner innendørs må fjernes straks.


5. Tobakksfri arbeidstid innføres hurtig. Dette er  særlig viktig i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og aktuelle forvaltningsetater. Gi positive stimuli til kommuner, bydeler og virksomheter generelt. Framhev foregangsland, som Sverige.

 


6. Tobakksfri ansettelse i særlig viktige yrker, bl.a. barnehage, skole, helseinstitusjoner og aktuelle forvaltere.

 

7. Tobakksfri filmproduksjoner o.l.  - dvs indirekte reklame  -  påvirkning av barn/unge.

 

8. Informasjon, opplæring utdanning må styrkes betydelig  -  i skoler, høgskoler og universiteter.  Dessuten er det viktig med foreldreopplæring,  og å nå grupper som er særlig utsatt.

Befolkningen trenger og ønsker bedre informasjon. Opprett en egne sites/kanaler for nett/tv/radio for  informasjon, opplysning, opplæring, utdanning for hele befolkningen.

 

9. Forsvar mot tobakksindustriens undergraving av lovvern og skulte påvirkning.  Tiltak mot korrupsjon og lignende innen forvaltning, forskning, media m.m.

 


10. Opprett et aksjonssenter med en utvalgt åremålsansatt stab. Stillingshjemler kan  skaffes ved en omorganisering av aktuelle etater og institusjoner.

Det bør utvikles et bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene.

 

Internasjonalt samarbeid er viktig - WHO har en sentral rolle som promotor.


Det er nok dokumenter og symbolske tiltak   

-  nå kreves klare mål og effektiv handling.Røykfritt Miljø Norge

arbeider for

Bedre miljø, helse og trivsel

for alleNaboens røyk trenger inn


Røyker naboen under, kan nesten 10 prosent av sigarettrøyken trenge opp. - Som å bo i en en sterkt trafikkert vei. Nødvendig med bedre lovvern. Hus med flere leiligheter må være røykfrie.Statens Byggeforskningsinstitutt (SBI) i Danmark konkluderer i en ny undersøkelse med at nær 10% av de ultrafine partiklene i sigarettrøyken i en røykerleilighet trenger opp til naboen i leiligheten over.


Røykes det to sigaretter i en røykerleilighet, blir det ca. 200.000 ultrafine partikler pr. cm3 luft.


Hos naboen over kan konsentrasjonen av slike partikler komme opp i 18.000 partikler pr. cm3, viser undersøkelsen.

Det tilsvarer at naboen over bor midt i en meget trafikkert og partikkelforurenset vei.

Blir det røyket flere sigaretter, stiger partikkelkonsentrasjonen tilsvarende.Røyken trenger også nedover og til siden

Undersøkelsen viser at røyk også kan trenge gjennom etasjene til naboer nedenfor og ved siden av, men her er lekkasjen adskillig mindre.

Tilsvarende målinger er utført i Norge, hvor det er kjent at luft kan lekke oppover i store bygninger. Det kan oppstå ganske store lekkasjer.
Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid. Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.


Vil ha røykfrie leiligheter


Boligkjøpere snur i døra bare de kjenner røyklukt. - Dette gjelder særlig yngre kjøpere.


Se mer: Aktuelt Bomiljø
RØYKING DREPER: I år vil tobakk drepe seks millioner mennesker.


Tobakken vil ta 1 milliard liv


Koster verdensøkonomien 3 000 milliarder hvert år.

  1. Tobakk koster årlig over 3.000 milliarder kroner i medisinsk behandling på verdensbasis

  2. Tobakksdyrking tar opp 40.000 kvadratkilometer dyrkningsmark. Det er like mye som brukes til dyrking av appelsiner eller bananer

  3. 100 millioner mennesker døde på grunn av tobakksbruk i det 20. århundre

  4. Hvert tiende dødsfall i verden skyldes tobakk

  5. Røykere dør i gjennomsnitt 15 år før ikke-røykere

  6. I 2010 vil 6 millioner mennesker dø på grunn av tobakksbruk

  7. Mellom en tredel og halvparten av alle røykere vil dø av røyking

  8. Risikoen for å dø av lungekreft er 23 ganger så stor for en mannlig røyker som en ikke-røyker, og 13 ganger så stor for en kvinnelig røyker

(Kilde: www.tobaccoatlas.org, Reuters)


Tobakksbruk dreper seks millioner mennesker i år.

I løpet av det 21. århundre vil en milliard mennesker bli tobakkens ofre - hvis ikke utviklingen snus.


Disse dystre perspektivene legges fram i en rapport fra Verdens lungestiftelse WLF og USAs kreftforening ACS. I sitt nye tobakksatlas anslår de at røykingen hvert år koster verdensøkonomien et beløp tilsvarende 3.000 milliarder kroner.

I EU-området er røyking nå blitt den vanligste dødsårsaken blant mennesker under 70 år. I de 27 EU-landene dør hvert år 700.000 mennesker av tobakksrelaterte sykdommer, hvorav 300.000 ikke har fylt 70, påpeker europeiske leger.


Stigende dødstall

Dersom utviklingen fortsetter som nå, vil dødstallet komme opp i sju millioner i 2020 og passere åtte millioner i 2030.

De siste 40 årene har andelen røykere i befolkningene gått ned i rike land som USA, Storbritannia og Japan. Men samtidig er røykingen blitt mer utbredt i de fattige landene, viser forskningsresultater fra WLF og ACS.

Tobakken dreper mellom en tredel og halvparten av alle som røyker.

Røykere dør ifølge statistikken i gjennomsnitt 15 år tidligere enn ikke-røykere.

Risikoen for å dø av lungekreft er over 23 ganger høyere blant røykere.


Mindre mat

Tobakksdøden rammer selvsagt først og fremst aktive og passive røykere. Men røykingen har også andre svært negative sider, ved at dyrkingen av tobakk opptar store jordarealer som kunne vært brukt til produksjon av mat.

Til sammen gjelder dette ifølge ekspertene områder som tilsvarer nesten 40 millioner mål. Selve tobakksbruken koster verdensøkonomien anslagsvis 3.000 milliarder kroner i direkte medisinske utgifter, tapt produktivitet og miljøskader.

I forrige århundre mistet anslagsvis 100 millioner mennesker livet som følge av tobakksbruk. I dag øker røykingen først og fremst blant kvinner i land i de sørlige, midtre og østlige delene av Europa.

(Kilde: NTB)    
Suksess med tobakksfritt utdanningsmiljø

Over 700  universiteter/ College i USA er nå røykfrie/ tobakksfrie også utendørs.

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/08/31/smokefree.college.campus/

http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/19589.html

http://arbiteronline.com/2011/09/08/smoking-ban-clears-the-air/
Tobakksfri helsetjeneste 

Kvalitetssikring  -  Pasientene må vernes mot "Third Hand Smoke"

http://www.fox59.com/news/wxin-smoking-iu-health-to-ban-employee-smoking-in-effort-to-stop-third-hand-smoke-20110812,0,5616129.column

Tobakksindustrien mer aggressiv mot vernetiltak

Tobakksindustrien angiper vernetiltak mot tobakkskader i flere land. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer.

Dessverre mangler fortsatt mange politikere innsikt.


Eksperter mener at det nå må settes en sluttdato for salg av tobakk og iverksettes en utfasingsprosess.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5342317

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-expert-pa-sverigebesok-kritiserar-tobaksindustrins-metoder/Om Dödligt inflytande

Hefte om tobakksindustrins arbeidsmetoder

Heftet belyser hvordan tobakksindustrien forsøker å gi et positivt inntrykk, men samtidig driver en kynisk markedsføring og  hindrer vernetiltak. 


Heftet er et eksempel på den informasjon alle land har forpliktet seg å gi om tobakksindustriens arbeidsmetoder,  ifølge Tobakkskonvensjonen.

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-skrift-om-tobaksindustrins-arbetsmetoder/

Tobakksindustrien angriper verden

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer regjeringene til felles forsvar 

Tobakksindustrien forsøker å stoppe vernetiltak over hele verden. Skremmer regjeringer med enorme søksmål, betaler PR-fimaer og andre som bruker skitne triks, for å avvise fagkunnskap og lovvern. WHO oppfordrer regjeringene til å stå sammen  for å sikre befolkningen det nødvendige vern.


Les merSelger død

Tobakksindustrien  herjer med verdens befolkning


Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Inger Torhild Gram.sier det er nødvendig med sterke midler i kampen mot tobakksindustrien - som herjer med verdens befolkning.

– De selger død. Lungekreft er bare en av mange kreftarter som kommer av røyking. Røyking fører også til brystkreft, tykktarmkreft, eggstokkreft, munnkreft, strupehodekreft og blærekreft – bare for å nevne noen. Lista er svært lang.


Politikerne ligger etter 

Det er mange år siden fagråd gikk inn for å fjerne tobakk fra butikkhyllene. Men salgsinteresser motarbeider dette. Nå står det ”Tobakk” og ”Snus” med store bokstaver på skapene. Det er direkte markedsføring.


Professor Gram roser Australia. Der går de inn for røykpakker uten logo og med bilde-advarsler. (se http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/tobakksgigant-kjemper-mot-logoforbud-3526874.html )


Leder av Nasjonalt råd for tobakksforebygging, professor Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet, er enig i at sterke bilder er effektivt for å forhindre folk i å begynne med tobakk, og virkningsfullt for å få folk til å slutte med røyk.


Snus gir kreft

Overgang til snus er å gå over fra et onde til et annet. Nyere forskning viser  sammenheng mellom snusing og flere ulike kreft-former.


Gir tobakk til fattige barn

Tobakksindustrien fortsetter med kyniske metoder for å gjøre nye barn nikotin-avhengige, ikke minst i fattige land.

– Det de gjør nå, er en grotesk markedsføring.  De gir gratis tobakk til barn å få dem avhengige. Dermed kan de opprettholde tobakksalget sitt, sier Gram.

Hun er også oppgitt over at tobakksindustrien sirkler seg inn på snusmarkedet. Snus er nesten helt ukjent utenfor Norden, og det vil tobakksindustrien gjøre noe med.

– De prøver å få folk til å snuse, og de håper at snuserne vil begynne å røyke etter hvert, avslutter Gram.

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/nyheter/artikkel?p_document_id=247859Tobakksindustriens skitne triks

http://www.nzherald.co.nz/science/news/article.cfm?c_id=82&objectid=10749180Tobakksindustrien skjuler seg bak andre aktører

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/smoke-and-mirrors-how-the-tobacco-industry-hides-behind-lobbyists-2348402.htmlTobakksindustrien infilterer helsemyndighetene

http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-tobacco-giants-tell-whitehall-to-hand-over-its-secret-minutes-2347907.htmlTobakksindustrien hindrer vernetiltak  -  over hele verden

http://www.washingtonpost.com/opinions/how-we-can-protect-our-youth-from-big-tobacco/2011/08/26/gIQAi4jJvJ_story.htmlTobakksindustrien ødelegger miljø og helse i fattige land

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskare-har-kartlagt-hur-tobaksbolagen-skovlar-miljo-och-halsa-i-fattiga-lander/

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.fullGlobal kamp mot tobakksindustrien er nødvendig 

Tobakksindustrien motarbeider intenst alle vernetiltak mot tobakk 

Australia oppfordrer alle nasjoner til kamp.

http://www.reuters.com/article/2011/10/06/us-australia-tobacco-idUSTRE7953S820111006


Sammen mot tobakksindustrien

Norge utveksler nå erfaringer med fire andre land som også har fått eller kan få søksmål mot seg av tobakksindustrien.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/politikk/article5745032.ece

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/gf66_2.html?id=655009

http://news.smh.com.au/breaking-news-national/roxon-urges-un-to-fight-big-tobacco-20110920-1kj4k.html

Utfordrer politikerne:

Røykfri ungdom i 2020


Den beste måten å forebygge kols på, er å jobbe for at ungdom aldri begynner å røyke, og for at de som har begynt, får hjelp til å slutte, hevder Nasjonalt kolsråd, Nasjonalt råd for tobakksforebygging og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).


Nasjonalt kolsråd, Nasjonalt råd for tobakksforebygging og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) utfordrer politikerne og arrangerte en politisk markering utenfor Stortinget  på Verdens kolsdag. Temaet for markeringen er Røykfri ungdom i 2020.


– Vi utfordrer Stortinget til å vedta å lage en handlingsplan og øremerke midler slik at vi kan nå målet med Røykfri ungdom i 2020, sier leder av Nasjonalt kolsråd og lungespesialist ved Glittreklinikken, Olav Kåre Refvem.


– Norge får flengende kritikk av Verdens Helseorganisasjon - WHO.

Vi har vært et foregangsland når det gjelder tobakksforebyggende arbeid. Dessverre viser en fersk WHO-rapport at vi har stagnert, sier Refvem.

– Det bevilges for lite penger, det planmessige arbeidet er ikke bra nok og det gis for lite hjelp til røykeavvenning.  Politikere og myndigheter kan ikke la være å prioritere tobakksforebyggende arbeid, vi plikter å gi dagens barn en røykfri fremtid og bedre helse.


Nasjonalt kolsråd, Nasjonalt råd for tobakksforebygging og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) presenterer fem tiltak for å nå målet Røykfri ungdom i 2020:


Alle barn skal sikres en røykfri oppvekst

Innføre røykfri skoletid for elever og ansatte

Øke aldersgrensen for kjøp av tobakk til 20 år

Målrettet arbeid for gravide, barnehager, skoler og foreldre

   

   Det må lages en handlingsplan for røykeavvenningsarbeidet i Norge– Skal vi nå vårt mål, må myndighetene ta et nasjonalt lederskap for tobakksforebygging og bidra med betydelig større menneskelige og økonomiske ressurser, sier Refvem.

De politiske kravene ble overlevert Bent Høie i Helse- og omsorgskomitéen på kolsdagen.


Jørund Wessel Carlsen, elevrådsleder på Elvebakken videregående skole, holdt appell, og LHLs kolspatrulje delte ut løpesedler.  


Vi vil ha en røykfri ungdomsorganisasjon i 2020, og vi vil ha røykfrie skoler nå!

(Kilde: Kolspatruljen (LHL))En røykfri ungdomsgenerasjon i 2020!

Det må satses kraftig på en ambisiøs handlingsplan mot røyking gjennom en nasjonal satsing nå. Da er det mulig å få en røykfri ungdomsgenerasjon om ti år. - Vi har ingen tid å miste.

MAJA-LISA LØCHEN, leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging
OLAV KÅRE REFVEM, leder Nasjonalt kolsråd


TENK DEG AT du sliter med å puste - hver dag. Ved den minste aktivitet har du følelsen av at du kveles fordi du ikke får luft.  Du må stadig hoste for å rense lungene.

Angsten for å dø presser seg ofte på. Selv de enkleste hverdagslige gjøremålene medfører store anstrengelser og gjør deg for sliten til å delta på hyggelige ting. Du faller ut av arbeidslivet altfor tidlig, og opplever isolasjon og medfølgende depresjon.


En angstfylt hverdag
Slik er hverdagen til mange av dem som lever med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sykdommen fører med andre ord ikke bare til fysiske plager som pustebesvær, hoste, tretthet, nedsatt appetitt og vekttap. Sykdommen kan også gi psykiske plager og ha sosiale konsekvenser.

Omtrent 90 prosent av pasienter med alvorlig kols har en hverdag fylt med angst, depresjoner og nedsatt livskvalitet.


Mellom 250.00 og 300.000 nordmenn lever med røykelunge - den folkelige oversettelsen av kols, hvis man legger Verdens helseorganisasjons (WHOs) definisjon til grunn. I Norge dør 1600 personer av kols hvert år. Rundt 90 prosent av dem som utvikler sykdommen, er røykere.

Også passiv røyking gjennom oppvekst og voksenliv øker risikoen for kols. 


Kan forebygges - ikke kureres
Kols er en folkesykdom. WHO regner med at sykdommen vil bli tredje største dødsårsak i verden om 15 år. I dag er sykdommen på fjerdeplass. Kols kan forebygges - men ikke kureres. Det er en uhelbredelig sykdom, og som utvikler seg merkbart fra cirka 40-55-årsalderen hos røykere. Mer enn 10.000 sykehusinnleggelser årlig skyldes akutte forverringer av kols. 

De fysiske og psykiske plagene kan begrenses ved at pasienten slutter å røyke, får stilt riktig diagnose, og kommer i gang med medikamentell behandling og trening eller et tilpasset rehabiliteringsprogram.


Gi penger så det monner!
Regjeringen har ønsket å møte utfordringen gjennom en nasjonal strategi for kols, og i 2006 ble Nasjonalt kolsråd oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Rådets mandat er å gi regjeringen råd om diagnostisering, rehabilitering og forebygging. På årets internasjonale kols-dag den 17. november ble det fokusert spesielt på tobakksforebygging for å unngå kols. 


Vårt viktigste råd til helseministeren og politikerne er: - Gi penger så det monner til tiltak som forebygger røykestart blant unge! Det mest effektive tiltaket for å unngå kols, er å hindre at barn og ungdom begynner å røyke, og å beskytte barn mot passiv røyking fra fosterlivet og gjennom hele oppveksten.


Beskyttelseslov for barn
Vår visjon er en tobakksfri ungdomsgenerasjon i 2020. Barns rett til røykfrihet bør fremmes, og den bør gjelde på alle arenaer der barn ferdes. Alle barn har rett til å ferdes i det offentlige rom uten å bli utsatt for passiv røyking, og alle barn har rett til å puste i røykfri luft hjemme, i bilen, på holdeplasser og i fritiden. 


Norske barn lever i dag relativt ubeskyttet mot passiv røyking i den private sfære. Ca 100.000 norske barn utsettes daglig for passiv røyking. 

Norge bør derfor vurdere lovgivning for å beskytte barn i den private sfære. Dette påpekte WHO våren 2010 i en evaluering av tobakksarbeidet i Norge.


Norge sakker akterut
Fra å være et foregangsland innen tobakksforebygging for få år siden, har Norge nå sakket akterut. Det bevilges for lite penger og ressurser, det er for lite planmessig arbeid, og det gis for lite hjelp til forebygging av røykestart og røykeavvenning.

De siste årene har den positive nedgangen i andelen røykere flatet ut. 

Både i 2008 og 2009 røykte hele 21 prosent av befolkningen daglig. Norge har langt flere dagligrøykere enn for eksempel Sverige og Storbritannia. Spesielt bekymringsfullt er det at nedgangen i røykeandelen blant unge har stoppet opp på hele 17 prosent, og at andelen unge som bruker snus, har steget dramatisk. Snusing gir sterk nikotinavhengighet, og er for mange en vei inn i senere dagligrøyking.

WHO anbefalte også å anvende den norske lovgivningen om bildeadvarsel på alle tobakksvarer, herunder røykfri tobakk som snus. 


Kontroll - og aldersgrense
Den gjennomsnittlige røykedebuten er på 13 år, og mange av dagens 16-åringer er allerede avhengige av nikotin. Kommunehelsetjenesten må være forpliktet til å gi et tilbud om røykeavvenning til ungdom og drive forebyggende arbeid mot tobakk. Det må være helsesøstre på alle skoler som kan drive både forebyggende tiltak og røykeavvenning hos ungdom som røyker. 


Helsedirektoratet har foreslått å innføre en bevillingsordning for salg av tobakk som innebærer kontroll av at aldersgrensen følges. Dette vil sikre en bedre kontroll av salget og hindre ulovlig kjøp og salg av sigaretter og snus blant barn og ungdom. 

Vi støtter forslaget. Vi støtter også forslaget om å innføre lik aldersgrense for kjøp av tobakk som for kjøp av sprit. Det er dokumentert at økte avgifter er effektivt. Derfor er det gledelig at regjeringen viser vilje til å øke avgifter fra 2011.


Rollemodeller
De ansatte i barnehager og skoler er viktige rollemodeller. Vi foreslår derfor at alle barnehager og skoler skal være helt tobakksfrie i arbeidstiden - både inne og ute. Dette innebærer ikke bare tobakksfritt skoleområde, men et forbud mot å bruke tobakk også i pauser og friminutt, og at det må gjelde både elever og lærere.

Barnehager og skole må ha egne opplegg for å lære barn om skadevirkninger av tobakk. 

Helsesøstre og lærere er sentrale i dette arbeidet.  På tobakksfeltet har også massemediekampanjer vist seg å være svært effektive både for barn, unge og voksne. De kan bidra til å øke kunnskapen hos foreldre og andre omsorgspersoner om skadeeffekter av passiv røyking. 

Norge har en høy andel gravide som røyker; på over åtte prosent. Gravide som røyker, må få god informasjon om hvilke fosterskader røyking kan gi, og hjelp til å slutte og røyke.


Ingen tid å miste
Hvorfor ønsker vi oppmerksomhet om kols? Jo, fordi det er mulig å unngå å få sykdommen, og det er mulig å begrense omfanget av den hvis man har sykdommen allerede. Det er bare å la være å begynne å røyke, eller å stoppe hvis man har begynt. Men erfaringen viser med all tydelighet at det ikke er så enkelt.

Avhengigheten av tobakk kan være et stort problem å bekjempe for den enkelte. Den sikreste måten å bli avhengig på, er røykestart i ungdomsårene. Den beste måten ikke å bli avhengig på - er aldri å ta sin første sigarett. Dette er også det klart billigste alternativet, og det vil over år gi reduksjon av også en rekke andre alvorlige sykdommer som utløses eller påskyndes av røyking, som enkelte kreftformer og hjerte- og karsykdommer.


Det må nå iverksettes en ambisiøs handlingsplan mot røyking som må settes ut i livet gjennom en nasjonal satsing. Det er ingen tid å miste. Hvis det satses kraftig nå, er det mulig å få en røykfri ungdomsgenerasjon om ti år.

(Kilde: Dagens Medisin)
Røykfrie perronger   -  i Danmark

DSB har innført røykfrie perronger. 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/24/0624063804.htm

http://tobaksfakta.se/nyheter/danska-tagperronger-rokfria-fran-1-juli/

Verdens tobakksfrie  dag:  Frihet fra tobakk - se mer"Århundrets bedrag"

                Vi anbefaler denne  boken   -    for alle

  

- Angår oss alle
  1. -Lettlest  og engasjerende

  2. -Gir viktig innsikt og oversikt på en lett og god måte.

- Bør inngå i skolen og utdanning på alle nivåer,

- Aktuell i de fleste fag

- Viktig for politikere og etater


Boken viser hvordan vi alle lures

og barn blir avhengige av nikotin  -  både røyking og snus

Passiv røyking og tredjehåndsrøyk

Hva gjør vi? -  hva virker?


Anbefal boken for andre  -  Kjøp den til dine barn, familie, venner og dine politikere.Se omtale   og i Magasinet
Aktuelt -  arbeidsplass  -  klikk herTil toppen

 ( Ø.B.Mobråten)