Tillegg     E-sigaretter


E-sigaretter  -  alvorlig helsefare


Se også:  E-sigaretter  

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 

 


«E-sigaretter er et gigantisk eksperiment 

med menneskers liv og helse»

 Les kronikken

http://www.nrk.no/ytring/et-eksperiment-med-liv-og-helse-1.11769861

Tåkelegger helsefaren

E-sigaretter inneholder dødelige doser med nikotin og innebærer alvorlig fare for en rekke helseskader.

Les viktig artikkel:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article7426120.ece?#.UsvmlByFvGA

Intens "markedsføring" av e-sigaretter er et alvorlig problemAftenposten   

Debatt side 5

søndag 19. januar 2014 Talsmann for nikotin 


Karl Erik Lund er forskningsleder 

ved Statens institutt for rusmiddel- 

forskning (SIRUS). I Aftenposten 14. 

januar angriper han vår kronikk 

om e-sigaretter fra 7. januar. Lund 

har i flere år vært en av de varmeste 

talsmenn for bruk av e-sigaretter og 

snus. Han toner ned helseskadene 

og reklamerer med «livreddende» 

egenskaper og «helserevolusjon». 

Det lyder som vidundermedisin, 

men det er i bunn og grunn niko- 

tinprodukter som markedsføres 

overfor ungdom. Lund burde som 

adferdsforsker avstå fra å bagatel- 

lisere helseskader som inkluderer 

fosterdød, kreft og hjertesykdom. 

E-sigaretten er ingen tryllestav. 

Gevinsten ligger i å kutte ut van- 

lige sigaretter, noe de fleste klarer 

uten hjelpemidler. Samtidig er e- 

sigaretten blitt en «nødutgang» 

for tobakksindustrien. De ønsker å 

«renvaske» sigarettbruk, ufarliggjø- 

re nikotin og skape uklarhet rundt 

reglene om røykfrie miljøer. Denne 

strategien har tobakksindustrien 

brukt siden 1980-tallet, og i de sene- 

re år har de fått god drahjelp av SI- 

RUS med Karl Erik Lund i spissen. 


Tom K. Grimsrud 

overlege 


Tore Sanner 

professor emeritus  
E-sigaretter er et dårlig alternativ til å slutte å røyke

Helserisiko og avhengighet er dårlig undersøkt

E-sigaretter markedsføres som et alternativ til tobakksrøyking og en måte å slutte å røyke. Bak dette står selskaper og tobakksselskap med store økonomiske interesser.

Uavhengig forskning er mangelfull, og risikoen for at tobakk igjen slippes løs i fellesmiljøet er stor.

Samme røykeforbud som gjelder for vanlige sigaretter bør omfatte e-sigaretter.

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/02/E-cigaretter-ar-ett-daligt-alternativ-till-att-sluta-roka/


-----------

Informasjon om e-sigaretter:

De fremste fagfolk advarer mot e-sigaretter.

http://www.roykfritt.no/E-sig._tillegg.html

http://www.roykfritt.no/E_-sig._Tåke.html

E-sigaretter   -  Aktuell informasjon

http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.html

Nødvendige tiltak:   http://www.roykfritt.no/Plan.html
E-SIGARETTER - FARLIG FRELSER?

Helseministeren vil vurdere å åpne for salg av elektroniske sigaretter (E-sigaretter) i Norge. Det er visse ting man må kjenne til før man gjør dette.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread296788/#post_296788Se mer


----------


Se mer:  E-sigaretter  


Tobakksfri:   Bli FriTil toppen