Viktig bok - Tone Bergli Joner

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 Viktig bok     -  fra forfatteren Tone Bergli Joner


Tone Bergli Joner har arbeidet mye med å formidle kunnskap om tobakksbruk og hvordan tobakksindustrien gjennom alle år har løyet og benektet fakta om risker de kjente svært godt.


Tobakksindustrien har brukt store ressurser for å latterliggjøre og forfølge dem som forteller sannheten, og de har bestukket skuespillere, opinionsdannere og forskere, for å selge mer og for å røyklegge fakta.


Sammen med sin mann Per Erik Joner ga hun i 2002 ut boken ”Det store bedraget”. Den handler om tobakksindustriens bedrag mot alle, mot røykere, mot samfunnet, vitenskapen, massemedia, mot alle. Nå har hun kommet med en oppfølging ”Århundrets bedrag”  fra Kolofon forlag.


Boken innledes med en introduksjon for den som ikke har lest hennes første bok. Her gis viktig bakgrunnsinformasjon, hvordan en ansatt i et advokatbyrå, Merrell Williams, fikk i oppdrag å gjennomgå og klassifisere et stort antall dokumenter  fra et av de største tobakksfirmaene i USA (B&W). Han kopierte 4000 sider, som viste hvordan tobakksindustrien i alle år hadde løyet om helserisiko og avhengighet.  


B&W hadde ansatt en lege som forskningssjef, Jeffrey Wigand. Han hadde innvendinger mot selskapets manipulasjon av produktene for å skape større avhengighet. Da fikk han sparken. Wigands avhopp var viktig i kampen mot tobakksindustrien. Hans historie skildres i filmen ”The Insider”, som ble nominert til 7 Oscar.


Tone Bergli Joner forteller så hvordan hennes første bok ble møtt og hvordan hun måtte kjempe for å nå ut i media.


Risikoen ved både aktiv og passiv røyking beskrives utførlig, og her er boken full av fakta om bl.a. KOLS, lungekreft og andre kreftformer, hjerte- og karsykdommer, allergi, astma, fosterskader, diabetes, beinskjørhet, alt behandles med referanser til kildene.


Passiv røyking er nå et etablert begrep. Joner viser også til ny kunnskap om ”tredjehåndsrøyking”  (Third Hand Smoking) som viser at selv lenge etter røykingen kan vi skades av det konsentrerte giftbelegget røyken avsetter på hud, hår, klær, møbler, tepper m.m. Dette gjelder direkte kontakt og avdustinger til luften. Små barn er særlig sårbare.


Joner viser hvordan tobakksindustrien lenge har kjent risikoen ved røyking men utad har skjult dette og benektet at nikotin var avhengighetsskapende.


Samtidig eksperimenterte de med forskjellige tilsetningsstoffer for å forsterke nikotinets effekt.


Sterkere avhengighet gir flere kunder, altså ”produktutvikler” man for å øke nikotinvirkningen. 


Dette gjelder også snus, der man ved å øke pH-verdien får et raskere nikotinopptak i kroppen.


Tobakksindustrien bruker mange metoder og store ressurser for å få flere barn til å begynne å røyke og snuse i stadig yngre aldre.

De som begynner å bruke tobakk som barn har større vansker med å slutte.

Snus behandles i et helt kapittel i boken.


Boken kan bestilles i bokhandelen, evt. nettbokhandel


Mer informasjon med smakebiter fra boken: www.tonejoner.com 


Arne Stråby  /VISIRTone Bergli Joner

Tone Bergli Joner har en mangesidig bakgrunn, bl.a. psykologi, pedagogikk, motedesign, marionett-teater. Hun har laget flere TV-serier, og har skrevet ca. 60 bøker om bl.a. musikk, formgiving, hobby-virksomheter, barnesikkerhet, søvnuro hos småbarn. Hun var den første som fikk Barnesikkerhetsprisen i Norge.


Tone  Bergli Joner har et bredt og intenst humanistisk  samfunnsengasjement. Hennes mange velskrevne artikler og debattinnlegg har hatt stor betydning bl.a. i kampen for Røykeloven.


Hennes far og bror var storrøykere. De døde begge i en alder av 57 år.

Tone Bergli Joner har sammen med sin mann Per Erik Joner, som er biokjemiker, tidligere utgitt boken "Det store bedraget" - Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite. Boken fikk glimrende kritikker, bl.a. i Legeforeningens Tidsskrift:  Beretningen om varslede mord  http://tidsskriftet.no/article/492335


Tone Bergli Joner er tildelt Tobakksfriprisen 2011 for sitt arbeid.       Se mer
  


Viktig bok


DET STORE BEDRAGET

Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite


av Tone Bergli Joner og Per Erik Joner


Boken fikk svært god omtale:

"Drivende godt skrevet"

"Spennende som krim"

"Rystende"

"En vekker for oss alle"

"Utrolige avsløringer av

  tobakksindustriens 

  grenseløse kynisme"Omtale: Avsløringer om tobakksindustrien


"Kjøp denne boken til din Stortingsrepresentant, til dine barn og til dine røykende venner"


Omtale: Beretningen om varslede mord

            Her kan du lese og laste ned boken

http://www.robertlundsminnefond.no/DetStoreBedraget01.pdf      
Dugnad mot barnerøyking


Tobakksindustrien vet at hvis de får barn til å «prøve røyk» før de er 18 år blir nesten 90 prosent av dem trofaste kunder, heter det i kronikken.


«Å se film-idoler røyke påvirker barna langt mer enn man har vært klar over.»


Foreldre, enten de er røykere eller ikke, vil nødig at barna deres skal begynne å røyke, men hva kan de gjøre?

TONE BERGLI JONER

Se mer


Se også under AktueltBefolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra SIRUS /tobakksindustrien

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen villedes.

  -  se Snus


Ikke kutt røyken med snus

Snus er kreftframkallende og mer vanedannende enn sigaretter.

KRONIKK:  Tone Bergli Joner   Forfatter av boka «Århundrets bedrag»      Dagbladet 23.11.2010


Det ser ut til at snusprodusenten Swedish Match har lykkes i å rundlure norske ungdommer til å tro at snus er trendy.


EU har forbudt snus fordi det er kreftframkallende, men Sverige ble gitt et unntak. Fordi Norge ikke er medlem av EU kunne den svenske snusfabrikanten Swedish Match fra 2003 etablere seg i Norge med egen fabrikk og 20 ansatte. Det ser ut til at de på denne tiden har lykkes i å rundlure norske ungdommer til å tro at snus er trendy.


I 2004 syntes 94 prosent av de unge i Norge at snus var usexy. Nå snuser snart 400 000 i Norge, rundt 55 000 av dem er jenter og kvinner.


Det er et mysterium at forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) anbefaler snus som røykekuttmiddel i en rekke artikler og intervjuer. SIRUS er et statlig organ og motarbeider med dette, så vidt jeg kan forstå, både WHO, EU, og fem nordiske helsedirektører. De har alle advart mot bruk av snus.


Lund går så langt at han beskylder organisasjonen Tobakksfritt, hvor blant annet Legeforeningen, Kreftforeningen og Norges Astma- og Allergiforbund er medlemmer, for å misinformere helsemyndighetene. Tobakksfritt hevder at det ikke er vitenskapelige data for å anbefale snus som røykekuttmetode.


Lund fikk nylig betenkelig støtte i avisdebatten fra Lars Erik Ramström. Han kaller seg forskningssjef for det lille enmannsforetaket Institutet för tobakksstudier i Stockholm. Overlege Gunilla Bolinder ved Karolinska institutet kan fortelle at Ramström skjuler sitt samarbeid med Swedish Match. Hun har sendt meg en kopi av en fortrolig e-post som ble sendt fra Swedish Match til Ramström. Her får han gode råd og forslag til å skrive en pressemelding, der han skulle hevde at snus motvirker røykedebut og er det mest effektive hjelpemiddelet for røykere som vil slutte å røyke.


SIRUS' siste undersøkelse viser at det er flere som slutter å røyke ved hjelp av snus enn med nikotintyggegummi eller plaster. Den ikke sier noe om hvor lenge røykerne har sluttet. Men leser man nøye kommer det fram at over 60 prosent av dem som kutter røyken med snus, fortsetter med snusen. Det er nærliggende å tro at de er blitt avhengige av snus.


Dette skyldes sannsynligvis at snusen inneholder så mye nikotin. Det er nemlig nikotinen som skaper avhengigheten og gjør det vanskelig å slutte med tobakksprodukter. Det er viktig å merke seg at bare ti prosent av dem som slutter med røyk med tyggegummi og plaster, fortsetter med disse hjelpemidlene.


Det er forståelig at voksne røykere som vil spare nærmiljøet for passiv røyk fristes til å gå over til snus. Men det er bekymringsfullt at man tror det er den beste metoden for å slutte. Den beste metoden er selvfølgelig å slutte uten å gå over til snus.


I USA har man fulgt opp rundt 15 000 personer som sluttet å røyke. Prosentandelen av dem som lykkes å kutte røyken er større enn i Sverige. Bruken av snus var meget liten og påvirket ikke graden av suksess.


I det svenske programmet «Kalla Fakta» på svensk TV4 i oktober 2009, sa forskere at Swedish Match har tilsatt porsjonsmerkene Kronan, General, Ettan og Grovsnus mer av stoffet «E-500», natriumkarbonat. Dette økte mengden fritt nikotin til 80 prosent av det totale nikotininnholdet. Jo mer fritt nikotin, jo raskere og kraftigere blir avhengigheten. Abstinensen blir hardere. Det gjennomsnittlige forbruket hos svenske snusere er nå omtrent 13 timer per dag.


Den amerikanske professoren Greg Conolly var med i programmet. Han er spesialist på hvordan selskapene designer tobakksprodukter. Han fortalte at i USA må de offentliggjøre hvor mye fritt nikotin det er i snusen. I merkene til de voksne er det mer fritt nikotin enn til de yngre.


Swedish Match vil ikke oppgi mengden fritt nikotin i sin snus. Når får vi dette avslørende programmet på norsk TV?


Den norske forskeren Kai Håkon Carlsen ved UiO hevdet nylig at med en dose snus får du i deg ti ganger så mye nikotin som ved å røyke en sigarett. En svensk undersøkelse fra 2010 blant 17-åringer, viste at de som snuste hadde en fire ganger så høy risiko for nikotinavhengighet enn de som bare røykte. Hvis de både snuste og røykte var den fem ganger så høy.


Det er urovekkende at 50 prosent av de unge, norske snusbrukere aldri hadde røykt, og at den største økningen i snusbruk skjedde blant unge.


Når du først er blitt nikotinavhengig, er veien kort til sigaretter. Dette åpner for blandingsforbruk av både snus og røyk. En finsk studie viste at snusere oftere prøvde å røyke enn snusfrie. Dette kan forklare at vi i 2009 fikk to prosent flere unge røykere i Norge enn året før.


Karl Erik Lund påstår at røykere som går over til snus reduserer sin sykdomsrisiko med 90 prosent. Dette sier professor Tore Sanner er feil. Sigaretter har 60 kreftframkallende stoffer. Snus har riktignok bare 30, men det er mer enn nok.


De nordiske helsedirektørene viser til en rekke internasjonale rapporter som viser at snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen og i spiserøret (disse kreftformene har høy dødelighet). 


Risikoen øker også for tidlig fødsel, redusert fødselsvekt og svangerskapsforgiftning. Dessuten gir snus høyere risiko for dødelighet blant dem som får hjerteinfarkt eller slag.


http://www.dagbladet.no/2010/11/23/kultur/debatt/kronikk/snus/tobakk/14412503/Snuspropaganda fra SIRUS?   les mer


Se også:  Snus