Velkommen

til

Landslaget Mot Tobakkskadene

LMT


The Norwegian Association Against Tobacco (LMT)


 1. LMT  -  Om LMT  -  Plan  -  Info  -  Magasinet  - Aktuelt  - Nyheter  -  Bli Fri  -  Lenker  -  Tobakksfriprisen

 

LMT


Landslaget Mot Tobakkskadene er en ideell frivillig organisasjon som ble stiftet i 1916 og har som formål: "Et røykfritt samfunn uten bruk av tobakk i noen form",

med virkemidler:

"Spre saklig opplysning om tobakkens skadevirkninger og vinne forståelse for at det er en menneskerett å puste i røykfri luft".


Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).


LMT er uavhengig politisk og livssynsmessig.

Kontakt, Adresse:

lmt@roykfritt.no


Landslaget Mot Tobakkskadene  - LMT

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 Oslo

Vennligst bruk fortrinnsvis e-post.
Velkommen!


Du er velkommen både som aktiv medspiller, støttespiller  eller supporter  -  som medlem.


Jo flere medlemmer/supportere dess sterkere blir vi sammen i det viktige arbeidet.


Bli medlem:

kun kr. 100 pr. år.


Innbetales til konto:

9235.13.76564


Send melding til:

lmt@roykfritt.no


eller:

Landslaget Mot Tobakkskadene  - LMT

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 OsloDette gjelder også gaver, minnegaver og testament-gaver.-------


Mer informasjon

Klikk på:


 1. -Om LMT

 2. -LMT plan

 3. -Magasinet

 4. -Aktuelt

 5. -Nyheter

 6. -Tobakksfriprisen

 7. -Bli Fri

 8. -Røykebokser

 9. -E-sigaretter

 10. -Snus

 11. -Lenker

 12. -Info


 Hvert minutt dreper passiv røyking

ett menneske


Passiv røyking dreper ca. 600 000 mennesker hvert år  –  de fleste er barn og kvinner. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Verdens Helseorganisasjon (WHO).


Studien, som er publisert i vitenskapstidsskriftet The Lancet, er den første globale beregningen av uhelse koblet till tobakksrøyk i miljøet.


Passiv røyking forårsaker en rekke sykdommer bl.a. hjerteinfarkt, hjerneslag, lungekreft, astma og luftveisinfeksjoner.


Studien viser at ca. 40% av alle barn og hver tredje voksen blir reglemessig utsatt for andre tobakksrøyk. Dette leder hvert år til ca. 600.000 dødsfall, hvorav ca 380.000 pga hjerteinfarkt og ca 165.000 pga luftveisinfeksjoner.


Barn og kvinner rammes hardest. De utgjør 75% av dødsfallene. Dessuten lever mange barn med store lidelser pga astma og andre sykdommer.


Passiv røyking er stort problem for barns helse globalt. Lungebetennelse er livstruende i mange land og ørebetennelse kan føre til nedsatt hørsel.
Etterlyser tiltak mot tobakksrøyk

Tiltak mot passiv røyking kan gi store helsegevinster globalt, sier Mattias Öberg ved Institutt for miljømedisin, Karolinska Institutet,  en av forskerne bak studien.


Annette Pruss-Ustun, som ledet forskningsarbeidet, ber verdens land sette i verk WHOs konvensjon om tobakkskontroll.


– Å håndheve røykelover vil trolig vesentlig redusere antallet dødsfall etter passiv røyking i løpet av det første året, noe som vil føre til lavere kostnader i sosial- og helsesystemene. Det burde politikere tenke på, sier Pruss-Ustun.


Bare 7,5 prosent av verdens befolkning bor i land som har innført omfattende røykelover, og selv i disse landene er det ikke sikkert at loven bli håndhevet.


Publikation: “Global burden of disease from secondhand smoke”, Öberg M, Jaakkola M, Woodward A, Peruga A, Prüss-Üstun A, The Lancet


Pressemelding:

http://www.cisionwire.se/karolinska-institutet/passiv-rokning-en-global-halsoborda60266


http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61388-8/fulltext

Røykfritt bomiljø nødvendig


Det er viktig med stor innsats for å gjøre ”Røykfrie hjem” til en norm i alle land. Det skriver sentrale amerikanske folkehelseforskere i en kommentar til studien som viser at passiv røyking forårsaker mer enn 600.000 dødsfall per år i verden, og at barn og kvinner er mest utsatt.


40 prosent barn utsettes

Forskerne Heather Wipfli og Jonathan Samet ved University of Southern California i Los Angeles kommenterer studien som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. I studien har forskere ved bl.a. Karolinska Institutet og WHO gjort den hittil første beregningen av dødelighet og sykelighet i verden som følge av passiv røyking. I studiens 192 land utsettes omkring 40 prosent av alle barn og hver tredje ikkerøykende voksen for passiv røyking.


Røykelover, utdanning og informasjon

Røykelover kan gjøre mye for et samfunn, men også i hjemmene må det nå settes inn tiltak.

Selv om den sosiale norm-endringen som kommer med røykelover kan overføres til hjemmene, så er det nødvendig med større innsats for å motivere familiene til å sette opp sine egne regler for å redusere eksponering for røyking i hjemmene, skriver kommentatorene.

Wipfli og Samet etterlyser utdanning og informasjon som begynner innen foreldreveiledningen før barnet er født og fortsetter under barnets oppvekst.http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61922-8/fulltext


Se også i PlanRøykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720


Støttes av 90%

(Boston) 90% støtter vedtaket om røykfritt bomiljø , som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem

i bygninger med flere leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/


Register over røykfritt bomiljø

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html


Røykfritt Finland

Røykfritt Finland er målet sier Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP), som nå vil sikre røykfrie balkonger. 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556
Helsemyndigheter advarer mot tobakksrøyk fra naboer

Tobakksrøyk fra naboer trenger inn gjennom små sprekker, ventilasjonsanlegg og vinduer.

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/11/residents-in-apartment-buildings-at-risk-of-secondhand-smoke-.html

http://www.marketwatch.com/story/la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing-2011-11-16

http://www.atvn.org/news/2011/11/secondhand-smoke-threat-those-living-multi-unit-homes


Se også i Plan


Røykfritt bomiljø -  lovvern nødvendig

Tobakksrøyk trenger inn gjennom vinduer, ventilasjonsanlegg, mikrosprekker o.l.  

Dette gjelder både gamle og nye bygninger. 30-50% av luften kommer fra andre leiligheter.

Tobakksrøyk-partikler kan føre til stor forurensing i naboleiligheter. Dessuten fester partiklene seg til møbler, klær, tepper, vegger og gulv, og kan føre til farlig forurensing i månedsvis.

Passiv røyking  er den tredje største årsaken til sykdom som kan forebygges. Dette gjelder bl.a. hjerte-/karsykdommer, kreft, luftveissykdommer,   og øre-infeksjoner, respiratoriske komplikasjoner og risiko for krybbedød hos barn.

Luftrensing og andre tekniske løsninger gir ikke tilstrekkelig vern.

Det er nødvendig å innføre helt røykfritt miljø i bolighus med flere leiligheter. 

De fleste ønsker dette.

http://www.asianjournal.com/dateline-usa/15-dateline-usa/13823-la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing.html


Se også i Plan       Se mer under Aktuelt Bomiljø

Nye tobakkslover gir raske helsegevinster

Når nye, virkningsfulle tobakkslover innføres har de omgående en positiv effekt på folkehelsen. Det er sterke bevis for det i mange land som har innført lover om røykfrie miljøer. 

Professor Stanton Glantz, velkjent tobakksekspert på California-universitetet i San Francisco, oppsummerer i tidsskriftet The Lancet de raske helseresultatene som effektive tobakkslover har gitt. Han vender opp ned på den seiglivete forestillingen om at det tar mange år før restriksjoner mot tobakk gir målbare resultater.


De hurtigste effektene gjelder hjerte- og karsykdommer. Risikoen for hjerteinfarkt  minsker umiddelbart etter røykeslutt.

Røykfrie serveringssteder har straks hatt positiv effekt på serveringspersonalets luftveier. 

Mindre passiv røyking har ført til færre sykehusinnleggelser p.g.a. astma. 

De samfunnsmessige gevinster er store.

http://tobaksfakta.se/bibliotek/publicerat/nya-tobakslagar-ger-snabba-halsovinster/

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60615-6/fulltext?_eventId=loginLovvern gir stor miljø-forbedring

- det viser nye og tidligere undersøkelser 

http://www.sentinel-standard.com/news/x432925661/New-Study-Finds-Smoke-Free-Law-Reduced-Unhealthy-Air-Quality

http://www.themorningsun.com/articles/2011/10/09/opinion/srv0000014416076.txt?viewmode=fullstoryPå tide med røyk-/tobakksfri arbeidstid i alle kommuner

I Sverige er det nå røykfri arbeidstid i over halvparten av landets 290 kommuner.

Nå er det viktig å få innført dette i alle kommuner. Det betyr mye for helse og vil frigjøre store midler tll annen kommunal virksomhet.  Røyking koster samfunnet 30 milliarder pr. år. 

http://tobaksfakta.se/tema/rokfri-arbetstid/

http://tobaksfakta.se/bibliotek/publicerat/debatt-dags-for-rok-tobaksfri-arbetstid-i-alla-kommuner/Røykfri arbeidstid  - det normale

http://www.newswire.no/?melding=10126


Se mer under Aktuelt Arbeidsplassen
Viktigste årsak til kreft 


Tobakk er den viktigste enkeltårsak til kreft i verden, bl.a. kreft i lunger, munn, hals, nese og bihuler. lever, bukspyttkjertel, mage, livmorhals, bryst, tarm, nyre og blære.


Tobakk er også en viktig årsak til mange andre sykdommer, som rammer alle deler av kroppen, bl.a. hjerte-/karsykdommer og luftveis-/lungesykdommer. 


Sykdommene rammer ikke bare røykere men også de som utsettes for tobakksrøyk.


Tallrike studier har vist at å stoppe tobakksbruk og skape røykfritt miljø reduserer risikoen for kreft og andre sykdommer, både på kort og lang sikt.


Det er nødvendig med effektive tiltak mot tobakksbruk og eksponering for tobakksrøyk, og mot tobakksindustrien, ved effektiv gjennomføring av WHOs tobakkskonvensjon.


Du kan forebygge kreft ved å støtte disse tiltakene, og ved å slutte med tobakk, samt unngå tobakksrøyk.


http://www.worldcancerday.org/tobacco-use-0

http://tobaksfakta.se/nyheter/tankesmedjan-medverkar-pa-varldscancerdagen/


Se  Plan 

Verdens Helseorganisasjon (WHO)

har erklært at røyking er

DEN VIKTIGSTE

HELSESKADELIGE FAKTOR

i vår tid.Tiltak mot tobakk

er billig

og vil gi langt større helsegevinst

i forhold innsats og ressurser

enn andre helse- og miljøtiltak.

Tobakkskadene

dreper

6 millioner mennesker hvert år.


I Norge

drepes étt menneske hver time.

Langt flere skades.Tobakkskadene rammer alle

 1. - direkte og indirekte

 2. -  familier, venner og kolleger

 3. - arbeidslivet

 4. og samfunnet som helhet.
Helsemyndighetene USA:

Det er ingen sikker grense

når det gjelder

kontakt med tobakksrøyk.


Enhver kontakt

med tobakksrøyk

er skadelig.

 Se mer under Aktuelt


Tobakk er innfallsport til annen stoffbruk

Tobakk er som annen narkotika,

og ville ikke blitt tillatt solgt

om den ble innført idag. 

Snus er forbudt i EU.Skader miljø og helse


Tobakkproduksjon er årsak til

store miljø-ødeleggelser  -  avskoging, giftsprøyting og skadelig barnearbeid. Norge får alvorlig kritikk

Verdens helseorganisasjon (WHO) er sterkt kritisk til Norges strategi for å redusere røyking og snusbruk.   •    Norge overholder ikke sine forpliktelser i henhold til Tobakkskonvensjonen

•Arbeidet med røykeavvenning skjer usystematisk og på mangelfull måte

•Massemediekampanjer har ikke vært gjennomført på flere år

•Dagens røykelov beskytter ikke alle mot passiv røyking

•Mekanisme mangler for overvåking og håndheving av eksisterende regelverk

•Mindreårige får kjøpt tobakk fordi loven ikke håndheves

•Tobakksindustriens markedsføring og sponsing overvåkes ikke

•Det er ikke tilstrekkelige ressurser til tobakksforebygging

•Tobakksvarer bør bare selges på bevilling

•Røykeloven må strammes inn på arbeidsplasser, serveringssteder og skoler

•(Kilde: HOD  ANB-NTB)
Rapport fra Helsemyndighetene USA


 1. Tobakk enda skadeligere enn tidligere vist

 2. Skader hele kroppen.

 3. Knyttet til mange sykdommer.

 4. Dette gjelder også passiv røyking.

 5. Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk.

 6. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig.

 7. Helt røykfritt miljø er nødvendig.

 8. Luftrensing og ventilasjon gir for dårlig vern.

 9. Det er nødvendig med langt større innsats mot tobakksindustrien, som bruker enorme ressurser på å få flere unge til å begynne med tobakksprodukter.

 10. E-sigaretter o.l. virker bare forstyrrende.

 11. Alle tobakksprodukter  må ut av salg.

 12. Vi må skape en tobakksfri generasjon.


The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress:

A Report of the Surgeon General

http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/index.html


Se omtale i media
Helsemyndighetene -  USA

Enhver kontakt med tobakksrøyk

er skadelig


Tobakksrøyk skader straks den kommer i kontakt med kroppen.

Det oppstår celleskader og vevsinflammasjon.


Gjentatt eksponering svekker kroppens evne til å reparere skadene.


Selv bare litt tobakksrøyk kan straks skade cellenes arvestoff og føre til kreft.


Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk.

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 


Sigaretter er spesiallaget for å skape avhengighet. Dette er utviklet mer effektivt enn noen gang.  Derfor kan det også være vanskelig å slutte å røyke.


http://www.surgeongeneral.gov/library/tobaccosmoke/factsheet.html


Se merRøyking skader mer enn tidligere beregnet

Røyking forårsaker mer sykelighet, flere sykdommer og flere dødsfall enn tidligere beregnet.

Kvinner er mer utsatt for sykelighet selv tidlig i livet. 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014februari/nystudieknyterflerdodsfallochinsjuknandentilltobakrokning

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-4

Verdens helseorganisasjon (WHO):

Stopp all markedsføring av tobakk

Stopp all markedsføring av tobakk er temaet for Verdens tobakksfrie dag  

I samsvar med Den internasjonale tobakkskonvensjonen skal alle land iverksette disse tiltakene, som er nødvendige for å motvirke  tobakksindustriens kyniske markedsføring for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.  

Tobakksepidemien dreper 6 millioner mennesker hvert år, og langt flere blir syke. 

Denne menneskeskapte katastrofen vil ramme enda flere, om ikke effektive tiltak iverksettes. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-pa-tobaksfria-dagen-forbjud-all-marknadsforing-av-tobak/

http://tobaksfakta.se/nyheter/arets-31-maj-tema-stoppa-all-marknadsforing-av-tobak/

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/en/index.html

Se mer
NRK  Nyheter

– Norge har blitt en sinke i antirøykearbeidet

– Norge har gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i antirøykearbeidet, mener røykelovens far, Asbjørn Kjønstad. 

Han er spesielt bekymret for barn som utsettes for passiv røyking

http://www.nrk.no/norge/skuffet-over-antiroykearbeidet-1.11336753

---------------------------

Nødvendige tiltak

Røyk enda skadeligere enn tidligere antatt

Dreper 2 av 3 røykere

Selv litt røyking skader

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/11/smoking-deadlier-than-thought-study

http://www.abc.net.au/news/2013-10-11/smoking-risks-higher-death-disease-lung-cancer/5015588

Lungekreft

I Norge rammes årlig 2-3000 mennesker av lungekreft.

Lungekreft er den kreftformen som rammer flest nordmenn etter prostatakreft og brystkreft.

Lungekreft er også den kreftformen som tar flest liv i Norge.

Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret sier at det viktigste for å forebygge lungekreft er å få ned røykingen: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke.

– I mer enn 50 år har vi visst nok til å forebygge de aller fleste krefttilfellene, sier han.

Overlege Grimsrud regner med at rundt 80 prosent av alle lungekrefttilfeller ville vært unngått i fravær av tobakk .

Andre årsaker til lungekreft er radon i inneluft, yrkeseksponeringer, generell luftforurensning – inkludert dieseleksos og andre partikler, og passiv røyking.

– Vi vet at røyking kombinert med en eller flere av risikofaktorene, kan gi en sterk økning i risikoen for å bli syk. For de aller fleste er det viktigst å unngå røyken, sier krefteksperten. (ANB–NTB)

http://www.siste.no/Innenriks/article6861682.ece

http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Hver-tiende-kreftdiagnose-som-stilles-i-Norge-er-lungekreft/

Kreftregisteret advarer: 

Unngå all tobakk - også snus!


- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

 

Salget av snus fortsetter å stige. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.


- Det er positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus i graviditeten kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen, slik vi ser ved røyking. Vi vet at kjemisk påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.


Snus årsak til alvorlige kreftformer

 

En ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) har  gjennomgått alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko. Kreftfaren gjelder også de typene snus som brukes i Nord-Europa. 

- Disse kreftformene er alvorlige sykdommer som gir lav overlevelse for dem som rammes. Det er en utbredt misforståelse at konklusjonene fra WHO er tilbakevist i senere studier. Vi fraråder derfor alle å bruke snus, spesielt unge kvinner. De siste tallene fra SIRUS er urovekkende, sier Grimsrud.


Dårligere prognose ved kreft og andre sykdommer

 

 Produsentene jubler over at omsetningen av snus øker fra år til år, men prisen for brukerne kan være høyere enn vi vet i dag.


- Nikotin omdannes i menneskekroppen til kreftfremkallende stoffer. Undersøkelser tyder på at bruk av snus gir dårligere prognose for dem som rammes av kreft og andre sykdommer. Man ser at nikotin forstyrrer kroppens normale overlevelsesmekanismer både hos dyr og mennesker. Mange lar seg derfor lure når snus blir karakterisert som "livreddende". I denne saken tror jeg folk bør lytte mer til medisinsk, kjemisk og biologisk ekspertise, og mindre til adferdsforskerne ved SIRUS, avslutter Grimsrud.

tor.johnsen@kreftregisteret.no  


http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Kreftregisteret-advarer-Kutt-all-tobakk---ogsa-snus/


--------------------------------------------------------------------------

Se også:

Snus:  http://www.roykfritt.no/Snus.html

Tiltak: http://www.roykfritt.no/Plan.html
E-sigaretter like farlige som vanlige sigaretter

Dampen er kreft-farlig

http://www.euronews.com/2013/08/27/e-cigarettes-harmful-says-report/

http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11115636

http://www.isciencetimes.com/articles/5953/20130828/e-cigarettes-health-risks-smoking-carcinogens-e-cigs-fda.htm

Se også: E-sigaretter

E-sigaretter en stor fare  

-  avvises i USA

De fremste medisinske eksperter advarer mot e-sigaretter

http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-ecigs-health-danger-vapors-tobacco-perspec-0115-20140115,0,4733552.story eller les her


http://rockrivertimes.com/happening-now/2014/01/15/chicago-to-regulate-e-cigarettes-on-same-level-as-traditional-cigarettes/Tåkelegger helsefaren

E-sigaretter inneholder dødelige doser med nikotin og innebærer alvorlig fare for en rekke helseskader.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article7426120.ece?#.UsvmlByFvGABefolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra visse "forskere" /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen, særlig de unge  villedes, og lokkes inn i avhengighet av nikotin-produkter  - med påfølgende  alvorlige helseskader.

 1. - se Snus  og E-sigaretter
«E-sigaretter er et gigantisk eksperiment 

med menneskers liv og helse»

 Les kronikken

http://www.nrk.no/ytring/et-eksperiment-med-liv-og-helse-1.11769861


Ansvar eller likegyldighet        


Hva gjør vi når vi får overbevisende kunnskap om det som gjør oss syke og reduserer livskvaliteten?

Lar kunnskapen ligge?

Nei!

Det er både uansvarlig og usolidarisk å være likegyldig.


Vi reparerer oss ikke ut av livsstilssykdommene.

Vi må forebygge dem.

Vi kan ikke være likegyldige.

Vi må ta samfunnsansvar.


Se mer under Aktuelt
Helsedirektoratet:


Hver eneste sigarett skader deg

Det finnes ingen trygg nedre grense for tobakksbruk. 

– Vi oppfordrer alle til å forsøke å slutte. Mange prøver flere ganger. Den gode nyheten er at dersom man har flere forsøk bak seg, så har man med seg erfaring som gjør at sjansen for å lykkes er større neste gang. Og vi vet at med veiledning og medikamentell støtte mangedobles sjansen for å klare det på et gitt forsøk, sier Guldvog.

 

10 tips til å bli helt røykfri

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/hver-eneste-sigarett-skader-deg.aspx

For et tobakksfritt samfunn

Legeforeningen arbeider for et tobakksfritt samfunn. 

Ingenting har sterkere innvirkning på helse og leveutsikter enn å slutte å røyke. 

«Det er et varsku at en tredel av dem som røyker av og til ikke tror det er skadelig», sier President i Legeforeningen Hege Gjessing


Legeforeningen arbeider for et tobakksfritt samfunn og støtter Helsedirektoratets nye kampanje rettet mot av-og-til-røykere. Kampanjen har utløst noe debatt, noe som igjen har bidratt til at de alvorlige konsekvensene av tobakk har blitt satt ytterligere på dagsorden. Det er positivt.


Øker risikoen for de store folkesykdommene

I Norge røyker 10-12 prosent av 15-åringene daglig eller ukentlig. Blant voksne røyker om lag 30 prosent daglig eller av og til (av-og-til-røykerne teller 430 000). 

Sammenliknet med mange vestlige land, for eksempel Sverige, Storbritannia og USA, er tobakksforbruket i Norge fremdeles høyt. 

Røyking øker risikoen for de store folkesykdommene som hjerteinfarkt og andre karsykdommer, kreft og lungesykdommen KOLS. 

I tillegg kommer økt risiko for en rekke andre sykdommer. 

Blant ungdom har snus overtatt noe for røyking. Snusbruk er like fullt en usunn erstatning. Fortsatt satsing på tobakksforebyggende tiltak er også viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller.


Ingenting har sterkere innvirkning på helse og leveutsikter enn å slutte å røyke

Flere studier viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer øker signifikant ved få sigaretter per dag, og forskjellen går mellom 0 og 1- 4 sigaretter. 


Tobakk påvirker hjertet negativt på flere måter. Plagene er nært knyttet til blodets nedsatte evne til å transportere oksygen. Kullosen i røyken reduserer oksygenopptaket i blodet, og inhalert tobakk påvirker blodplatene slik at de lettere kleber seg til åreveggen og får også selve blodårene til å trekke seg sammen. Dette øker risikoen for hjerteinfarkt og blodpropp.


Det er godt dokumentert at opplysningskampanjer av denne typen har effekt. Men de fungerer best i kombinasjon med treffsikre strukturelle tiltak, i hovedsak prispolitikk og lover. 


Stortinget har nylig mottatt forslag til ny tobakksskadelov der det tas til orde for en kommunal bevillingsordning for salg, flere røykfrie arenaer og at vernet mot passiv røyking styrkes. På denne måten vil man kunne ta viktige skritt for å skape et tobakksfritt samfunn.

http://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Til-kamp-mot-festroyken/

http://www.dagbladet.no/2013/01/11/kultur/debatt/debattinnlegg/royking/roykekampanje/25196870/
(Dagens medisin)   Frode Jahren  LHL


Stopp tobakksdøden


I dag dør det 14 nordmenn unødvendig, det samme gjør det i morgen og kommende dager. Om vi ikke sier stopp og gjør noe. 

Norge må innføre omsetnings- og innførselsforbud for tobakk.


Hvert år krever tobakksrøyking 5 100 liv i Norge. Det tilsvarer like mange mennesker som det bor i en kommune på størrelse med Øyer i Oppland.  

Flommen i Gudbrandsdalen tok heldigvis ingen liv, men hva om en hel kommune ble utslettet?


Hadde det vært snakk om en ukjent epidemi, som tok livet av 14 mennesker hver dag, 425 i måneden og 5 100 i året ville det vært en nasjonal katastrofe. 

Hadde det vært snakk om en forurensning av maten vi spiste som tok så mange liv, ville vi blitt hysteriske og alt hadde blitt satt inn på å finne årsaken. 

Hadde det vært 34 flyulykker mellom Oslo og Bergen i året, hadde vi sluttet å fly. 

Vi hadde ikke nøyd oss med å advare mot å bruke fly og argumentere med at det tross alt er frivillig.


Les mer

http://www.dagensmedisin.no/blogg/frode-jahren/stopp-tobakksdoden/
Passiv røyking øker risiko for alvorlig demens

Tidligere undersøkelser har vist at passiv røyking skader hele kroppen, også hjernefunksjoner.

Nå er det også vist risiko for alvorlig demens.

Derfor er det nødvendig med effektive tiltak for å sikre befolkningen røykfritt miljø.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine reports.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2260145/Passive-smoking-dramatically-increase-risk-developing-severe-dementia.html?ito=feeds-newsxml

http://www.kcl.ac.uk/newsevents/news/newsrecords/2013/01Jan/Passive-smoking-increases-risk-of-severe-dementia,-according-to-study-in-China.aspx

http://health.msn.co.nz/healthnews/8592984/passive-smoking-increases-dementia-risk

http://tobaksfakta.se/nyheter/passiv-rokning-kan-bidra-till-demens/
Det du ikke ser

Minst 80 prosent av sigarettrøyken er usynlig


Alle som blir utsatt for passiv røyking, har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv. 


Mange vet ikke at minst 80 prosent av den 

helseskadelige tobakksrøyken er usynlig.


– Barn er spesielt sårbare for tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk.


Det finnes ingen sikker nedre grense for eksponering.


Brosjyre fra Helsedirektoratet:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/det-du-ikke-ser-om-barn-og-passiv-royking/Publikasjoner/det-du-ikke-ser-om-barn-og-passiv-royking.pdf
Nor Tannlegeforen Tidende 


Kan skade oldebarn

 
Ill: Yay Micro. 


Røyking kan føre til kreft hos barn, barnebarn og oldebarn, melder Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT). 


Røykfritt Miljø Norge følger opp med å hevde at barn har rett til røykfri oppvekst, Norge må følge Island som har lovfestet barns rett til en røykfri oppvekst. Få barn begynner å røyke på Island - færrest av alle land i Europa.


Røyking kan føre til kreft, astma og andre sykdommer hos etterkommere i flere generasjoner.

Livsstil kan endre genenes innstillinger. Noen gener er som av- og på-knotter, og dårlig livsførsel kan skru av gener som beskytter mot blant annet kreft, eller skrur på gener som skader. Denne effekten kan føres videre i generasjoner.


- Vi ser i dag en økende forekomst av lungekreft blant ikke-røykere. Det kan kanskje forklares med at de har hatt størrøykere som besteforeldre. Besteforeldrenes røykevaner kan ha skrudd av gener som beskytter mot lungekreft, og så har det avslåtte genet gått i arv til barn og barnebarn som blir disponert for krefttypen, sier professor Tim Spector ved King''s College London til NTB.


Kreft dreper årlig ca. 11.000 mennesker i Norge. Cirka 26. 000 nye krefttilfeller registreres årlig. Tobakk er en viktig årsak, direkte og indirekte, og har trolig enda større skadevirkninger enn tidligere antatt.


Forskning viser også at røyking under svangerskapet kan føre til astma hos framtidige generasjoner.


Ifølge forskere fra Harbor-UCLA Medical Center i California er røyking under svangerskapet ikke bare skadelig for barnet, men de negative konsekvensene blir også videreført til neste generasjon.


Forskningen viser at når en kvinne røyker under svangerskapet, risikerer også hennes barnebarn å bli påført astma.


http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=494709&a=1 
Barns rett  - et liv fritt fra tobakk

Barnekonvensjonen og Tobakkskonvensjonen sier at barn har rett til best mulig helse, en tobakksfri oppvekst og framtid.

http://tobaksfakta.se/tema/barn-och_tobak/
Rett til å leve i røykfri luft

Vi deler luften med våre naboer.

Vi har alle rett til røykfri luft der vi bor, arbeider og leker.

http://www.huffingtonpost.com/sheelah-a-feinberg/post_3630_b_1668601.html

http://ash.org/programs/tobacco-human-rights/

En røykfri ungdomsgenerasjon i 2020!

Det må satses kraftig på en ambisiøs handlingsplan mot røyking gjennom en nasjonal satsing nå. Da er det mulig å få en røykfri ungdomsgenerasjon om ti år. - Vi har ingen tid å miste.

MAJA-LISA LØCHEN, leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging
OLAV KÅRE REFVEM, leder Nasjonalt kolsråd

Se merViktig vern mot narkotika

Vern mot tobakk/ tobakksindustrien er viktig i kampen mot narkotika.

Tobakk er en innfallsport for unge til hasj, kokain og andre narkotiske stoffer.

Nikotin gjør hjernen mer sårbar viser nye undersøkelser, som forklarer mekanismer bak velkjente erfaringer.


Se mer under Aktuelt
Røykfritt miljø må kjempes fram og forsvares

Salgsinteresser/tobakksindustrien motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområdene, ved intens markedsføring av "Røykebokser", E-sigaretter o.a.

De arbeider intenst for å få flere barn/unge til å begynne å røyke og bruke snus.

Tobakksindustrien har bl.a. reist søksmål mot Norge for å hindre vernetiltak. De fleste ønsker bedre vern mot tobakksindustrien

Det viser en ny undersøkelse i Sverige. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/majoritet-vill-ha-hardare-regler-om-tobaksindustrin/

Norge tobakksfritt land 2020Avvikling av tobakksalg innen 2020  -  det ønsker de fleste.

Befolkningen ønsker vern mot tobakksrøyk, bl.a. på holdeplasser o.l., i nærheten av barn, røykfri arbeidstid for elever og lærere og barnehagepersonell.


Det er få røykere i Norge nå,

kun ca 15% dagligrøykere blant landets 5 millioner mennesker,

men det meldes om en ny røyketrend blant visse ungdomsgrupper,

også fra Sverige.


Barn/ unge oppfatter ikke at røyking og snusbruk er farlig

-   så lenge tobakk er i åpent salg.


Det er nødvendig at myndighetene gir et klart signal om at:

- tobakk er så farlig at det må ut av salg.  

 1. -tobakksrøyk er så farlig at hele befolkningen må vernes

 2. -Norge har et ansvar globalt  - som initiativtaker og foregangsland


Disse konkrete tiltak må iverksettes nå:  Se Plan

Utfasing av tobakk

– En av de viktigste årsakene til helseproblemer og tidlig dødsfall her i landet er tobakk. 

For å forebygge at flere unge begynner å røyke, kan det være en ide å gjøre tilgangen på røyk vanskeligere og flytte salget til Vinmonopolet.

Vinmonopolet har bedre rutiner når det gjelder å kontrollere alder til de som kjøper røyk.

– Det å legge større begrensninger på salget av en giftig vare som tobakk, er svært fornuftig. Alle som er opptatt av folkehelsa må være enige i det.

– Det er jo ingen som vil tilbake til den tiden der det var lov å røyke på kino, restauranter og busser. Selv røykerne er jo glade for å slippe det.

Norge bør ha som mål å utfase tobakksbruken.

Det er viktig med debatt rundt dette utspillet.

– Vi trenger nye ideer og tiltak i kampen mot tobakken.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8335330


Lungekreft dreper norske kvinner som aldri før


En menneskeskapt katastrofe i kjølvannet av tobakksindustrien.


Se mer under AktueltEn menneskeskapt katastrofe

15 000 tilfeller av lungekreft hos kvinner kunne vært unngått, mener kreftforsker, som kaller røyking for en menneskeskapt katastrofe.

– Hvis vi hadde klart å holde risikoen nede på samme nivå som norske kvinner hadde på 1960-tallet ved hjelp av røykeslutt, røykfrie miljøer og røykfri oppvekst, ville vi gjennom den siste 40-årsperioden unngått omtrent 15 000 tilfeller av lungekreft blant norske kvinner. Det sier forsker og overlege Tom Grimsrud ved Kreftregisteret.

– Dette er en menneskeskapt katastrofe, og det er i fredstid lite som kan måle seg med det vi ser i kjølvannet av tobakksindustrien, sier Tom Grimsrud til NRK.no.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7947145Tobakksindustrien manipulerte forskning

Tilsetningsstoffer gjør tobakken farligere

http://svt.se/2.108068/1.2670879/tobaksbolag_manipulerade_forskning
Tobakksindustrien angriper verden

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer regjeringene til felles forsvar 

Tobakksindustrien forsøker å stoppe vernetiltak over hele verden. Skremmer regjeringer med enorme søksmål, betaler PR-fimaer og andre som bruker skitne triks for å avvise fagkunnskap og lovvern. WHO oppfordrer regjeringene til å stå sammen  for å sikre befolkningen det nødvendige vern.


Se mer:   Aktuelt om tobakksindustrien Lovvern mot tobakksalg

Stadig nye barn blir nikotin-avhengige. Tobakk er så farlig og har så store skadevirkninger i samfunnet at salg må avvikles. Befolkningen ønsker dette. Røykeloven er en stor suksess.

Myndighetene har et stort ansvar for snarest å få på plass effektivt lovvern mot salg. Lov om Produktkontroll er klar  -  Det midlertidige unntaket for tobakk må fjernes.


Stadig nye barn blir nikotinavhengige. Tobakksindustrien arbeider kynisk for å få nye kunder, og har stor innflytelse overalt.

 

Tobakk er så farlig og har så store skadevirkninger i samfunnet at salg må avvikles. Dette krever stadig flere, i første rekke fagfolk.Røyking er i særklasse den viktigste sykdoms-forebyggende faktor vi kan gjøre noe med.


 I vårt helsevesen er tobakkskadene en stor utfordring både faglig og ressursmessig. Våre sykehus må stenge sengeposter for å holde stramme budsjetter. Tobakksbruken forklarer en stor del av dette og samfunnets sviktende tiltak mot tobakksbruk går ut over ressursene til andre viktige helseformål. Dette er etisk sett helt uholdbart. 


Røyking blant barn og unge er spesielt problematisk, også fordi røyken på mange måter er en inngangsport for bruk av hasj og annen narkotika.


 

I forarbeidene til Lov om Produkt-kontroll står det at tobakks-spørsmålet ”foreløpig” er unntatt. Etter Lov om Internkontroll skulle det være ulovlig å produsere og omsette helseskadelige produkter. Tobakksindustrien har en inhuman holdning til tobakksskadene, men vi etterlyser enda større ansvar hos våre lovgivere og helsemyndigheter.


 


Kraftige og effektive helsepolitiske tiltak må til for å stoppe den smittsomme nikotinomanien.

Befolkningen vil akseptere slike tiltak.

Stadig flere ønsker avvikling av tobakksalg.Ingen foreldre ønsker at deres barn skal begynne med tobakk.


RMN


Barn påvirkes til å røyke

Barn som ser mye røyking begynner oftere selv å røyke


Passiv røyking kan føre til nikotinavhengighet hos barn som ikke røyker, viser en ny studie.


Barna tror ikke røyking er farlig

Barn som ser andre røyke begynner lettere å røyke selv.

Barn som ser andre røyke blir påvirket til å tro at sigaretter ikke er så helsefarlige.

http://www.dagensmedisin.no/(RoxenUserID=064f6972e39733193ab9ef98fb829123)/nyheter/2011/06/20/foreldre-trigger-barnas-ro/index.xmlAntitobakksarbeid: Fred og ro for helsebyråkratene

Antitobakksarbeidet i Norge er en skam, særlig for helsebyråkratene.


«Når det gjelder myndighetenes innsats, er dette ingen god historie», og «Norge er igjen uten et synlig politisk initiativ for å bringe prosessen ytterligere fremover». 


Det konkrete målet som både Røykfritt Miljø Norge og Landslaget mot Tobakkskadene promoterer: En prosess som skal føre til lovvern mot salg av tobakk. 

Befolkningen må informeres grundig, og det må skje en bevisstgjøring slik at lovprosessen vil møte god aksept blant folk flest.


Se mer

Ingen frihet for røykerne

Røykere er forført av en industri som har gjort dem til livslange kunder. De har fått et «datavirus» i hjernen som for mange vil gjøre at de forsvarer tobakken resten av livet. Det er ikke frihet.

   http://www.dagsavisen.no/meninger/article472694.ece

Se mer under Aktuelt Arbeidsplassen
  "Av-og-til-røykere" er  like avhengige

http://newstonight.net/content/occasional-smokers-are-fact-addicts-study 
Vern mot tobakksrøyk utendørs

Tobakksrøyk er like farlig utendørs.

Luftbevegelser ute gjør at røyken kan fjernes raskere, men så lenge det stadig røykes kan skadene bli like alvorlige som innendørs, viser undersøkelser. 

- Sitter du i en fortauskafe ved siden av en røyker som røyker to sigaretter i en time kan du bli utsatt for så mye røyk som om du satt blant røykerne inne i en restaurant.

Ved en bussholdeplass med tak blir luftforurensingen 26 ganger høyere enn vanlig når noen røyker. 

I en avstand på 2,6 meter fra en røyker er partikkel-innholdet 70 prosent høyere enn normalt.


- Påtvunget tobakkrøyk utendørs er et helseproblem. 

Det er viktig å beskytte alle, og særlig de som arbeider i slike miljøer og sensitive mennesker som barn og de med allergi, astma og andre sykdommer som forverres av tobakksrøyk. 

Vern mot tobakksrøyk utendørs er forlengst innført mange steder og denne utviklingen fortsetter globalt.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/


Se mer: Aktuelt Utemiljø
Røyking i gatene kan føre til kreft og andre alvorlige sykdommer

Røyking i bygater øker luftforurensningen betydelig, og kan føre til kreft hos forbipasserende, viser en ny undersøkelse.

Røyken kan akutt utløse livstruende anfall av astma, hjerteinfarkt og hjerneslag.


Røyking gir dårligere byluft

Luftforurensingen er 70% høyere 2,6 meter fra en som røyker.

På en holdeplass med tak er luftforurensningen 26 ganger høyere når noen røyker.

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-ger-smutsigare-stadsluft/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829212001025


Se mer: Aktuelt Utemiljø 

Følger Oslo New York og blir Europas første by med røykfritt utemiljø?Blir Oslo Europas første by som følger New Yorks innovative og djerve borgemester Michael Bloomberg, som har lovfestet røykfritt miljø på alle offentlige steder som parker, badestrender, langs fortauene, på offentlige plasser og torg.


Se mer i Magasinet  Se mer: Aktuelt Utemiljø


En tobakksfri verden


"En tobakksfri verden" er det viktigste helsepolitiske mål globalt, uttaler 100 av verdens fremste eksperter på folkehelse.

 

Økende sykelighet p.g.a. hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer  er en økende trussel mot utviklingen i verden. 

Derfor er det viktig å arbeide målrettet mot en tobakksfri verden  -  innen 2040. Andre mener arbeidet bør legges opp med målet innen 2020.

Verdens ledere må påskynde arbeidet med å gjennomføre den internasjonale Tobakkskonvensjonen.


Det er nødvendig med et effektivt tobakksforebyggende arbeid.   


Selger død

Tobakksindustrien  herjer med verdens befolkning


Kreftforsker og professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram.sier det er nødvendig med sterke midler i kampen mot tobakksindustrien - som herjer med verdens befolkning. De selger død. Røyking fører bl.a. til mange typer kreft.


Politikerne ligger etter 

Det er mange år siden fagråd gikk inn for å fjerne tobakk fra butikkhyllene. Men salgsinteresser motarbeider dette. Nå står det ”Tobakk” og ”Snus” med store bokstaver på skapene. Det er direkte markedsføring.Leder av Nasjonalt råd for tobakksforebygging, professor Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet, er enig i at det er nødvendig med effektive tiltak for å hindre at barn begynner med tobakk, og for å hjelpe til røykeslutt.


Snus gir kreft

Overgang til snus er å gå over fra et onde til et annet. Nyere forskning viser  sammenheng mellom snusing og flere ulike kreft-former.


Gir tobakk til fattige barn

Tobakksindustrien fortsetter med kyniske metoder for å gjøre nye barn nikotin-avhengige, ikke minst i fattige land.

– Det de gjør nå, er en grotesk markedsføring.  De gir gratis tobakk til barn å få dem avhengige. Dermed kan de opprettholde tobakksalget sitt, sier Gram.

Hun er også oppgitt over at tobakksindustrien sirkler seg inn på snusmarkedet. Snus er nesten helt ukjent utenfor Norden, og det vil tobakksindustrien gjøre noe med.

– De prøver å få folk til å snuse, og de håper at snuserne vil begynne å røyke etter hvert, avslutter Gram. 


Se mer:   Aktuelt om tobakksindustrien
Tobakksindustriens arbeidsmetoder

Tobakksindustriens interesser strider mot folkehelsen. Det konstaterer Tobakkskonvensjonen, som  slår fast at tobakksindustrien og dens allierte må holdes utenfor folkehelsepolitikken.


Dessverre gjør tobakksindustrien alt den kan for å stoppe vernetiltak overalt i verden.

http://tobaksfakta.se/tema/tema-om-tobaksindustrin/

http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_Page

Politikk for å sikre Røykfritt miljø er å redde liv

I den globale og nasjonale kampen mot kreft, hjertesykdommer,  luftveissykdommer og diabetes, er lovvern for røykfritt miljø  viktig. 

Vi vet hva som fungerer. 

Vi vet at lovvern som sikrer røykfritt miljø er bra for helse og bra for business. 

Nå gjelder det å iverksette effektive tiltak. 

http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/570929/Going--smokefree--is-our-nation-s-healthy-answer.html?nav=5061
Tobakk passer ikke sammen med matvarer

Et skritt mot avvikling av tobakksalg i matvarebutikkene.

Slutt å vise tobakk i matvarebutikkene.

Dette krever konsernsjef i matvarebransjen, Riksdagsrepresentanter fra flere partier og Yrkesforeninger mot tobakk.

http://www.aftonbladet.se/slutaroka/article14156639.ab

http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Aktuellt-nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv/Axfood-vill-ha-lag-mot-tobaksexponering-i-matbutiker/
Rettssak mot tobakksindustrien

-  om tilsetningsstoffer som øker avhengigheten

Se mer under Aktuelt
Prisvinner-artikkel

En tobakksfri generasjon

Ikke tobakksalg til de som er født i dette århundre

http://www.brisbanetimes.com.au/opinion/politics/to-stub-out-smoking-ban-cigarette-sales-to-anyone-born-this-century-20120709-21rny.html
Stopp tobakksindustrienVerdens Helseorganisasjon (WHO): Tobakksindustrien må stanses når den prøver å true, påvirke og hindre effektive tiltak mot tobakksskader og dermed undergrave WHOs tobakkskonvensjon.


http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspx


http://tobaksfakta.se/nyheter/enad-front-mot-tobaksindustrin-tema-for-world-no-tobacco-day/


http://tobaksfakta.se/nyheter/nytt-material-infor-31-maj/ 


http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html


http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence
Stopp tobakksindustriens kyniske påvirkning for å: 

- få nye barn som kunder

- hindre nødvendige vernetiltak


Slik påvirker tobakksindustrien direkte og indirekte 

-  via andre virksomheter, media, "institutter" "forskere", forvaltere o.a. :  http://www.roykfritt.no/Aktuelt_tobakksind_.html

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/manipulating-scientific-evidence-and-the-media


Tobakksindustrien prøver å gi et ansvarlig og anstendig bilde

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/seeking-to-convey-a-responsible-and-respectable-imageMotarbeider røykfritt miljø

Røykfritt miljø må kjempes fram og forsvares. Vi opplever at salgsinteresser/ tobakksindustrien motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområder, via "røykebokser", e-sigaretter o.a.

Vi ser at de får flere barn/unge til å begynne å røyke.

Tobakksindustrien truer Norge med søksmål for å hindre vernetiltak. Aktuell bok:

"Århundrets bedrag" -  lett tilgjengelig, spennende som krim  -   fra prisbelønnet forfatter:

http://www.roykfritt.no/Joner.html

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5541329
Tobakksindustrien mer aggressiv mot vernetiltak

Tobakksindustrien angiper vernetiltak mot tobakkskader i flere land. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer.

Dessverre mangler fortsatt mange politikere innsikt.


Eksperter mener at det nå må settes en sluttdato for salg av tobakk og iverksettes en utfasingsprosess.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5342317

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-expert-pa-sverigebesok-kritiserar-tobaksindustrins-metoder/Om Dödligt inflytande

Ny skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-skrift-om-tobaksindustrins-arbetsmetoder/Dugnad mot barnerøyking


Tobakksindustrien vet at hvis de får barn til å «prøve røyk» før de er 18 år blir nesten 90 prosent av dem trofaste kunder, heter det i kronikken.«Å se film-idoler røyke påvirker barna langt mer enn man har vært klar over.»Foreldre, enten de er røykere eller ikke, vil nødig at barna deres skal begynne å røyke, men hva kan de gjøre?

TONE BERGLI JONER


Se mer


Se også under Aktuelt
Advarer mot e-sigaretter

E-sigaretter markedsføres intenst i mange land.  E-sigaretter markedsføres ofte som et røykeslutt hjelpemiddel og som en mulighet for å røyke i røykfrie områder. I annonsene vises ofte unge mennesker.

Økt salg av e-sigaretter  kan føre unge mennesker inn tobakksbruk, advarer fagfolk. 

E-sigaretter opprettholder røyke-vanen, og kan forårsake tilbakefall til sigarettrøyking hos røykere som prøver å slutte. 

E-sigaretter ligner vanlige sigaretter, og inneholder er ampuller med kjemikalier. De er med eller uten nikotin. E-sigaretter er batteridrevet og varmer opp væsken til damp som inhaleres og blåses ut som røyk.

Fagfolk advarer mot e-sigaretter p.g.a. helsefare og undergraving av røykfrie miljøer. Det blir lett sammenblanding med vanlig røyking.

Tobakksindustrien står trolig også bak e-sigaretter. Ampullene til e-sigaretter har ofte navn som ligner merkenavn for sigaretter. 

Det er i tobakksindustrien interesse å bruke e-sigaretter for å få røykere til å opprettholde røyke-vanen, også i røykfrie områder.

http://tobaksfakta.se/nyheter/e-cigaretter-vacker-oro/

Se også:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.html
E-sigarett-røyk er skadelig 

Det er skadelige stoffer i e-sigarett-røyk.

E-sigarett røyk innholder bl.a. partikler av flere metaller.

Partikkelstørrelsen varierer, de minste partiklene er nanopartikler som ekstra lett trenger inn i  luftveienes slimhinner. 

Det er partikler av silikat, tinn, sølv, jern, nikkel og aluminium samt nanopartikler av tinn, krom og nikkel.

Mange av de stoffene som hittil er kjent kan forårsake skader og sykdommer i luftveier/lunger, og kroppens celler generelt. 

E-sigarett-røyk rammer røykere og andre i deres omgivelser.

Det er nødvendig med vern.

http://tobaksfakta.se/nyheter/studie-visar-skadliga-partiklar-i-e-cigaretters-anga/

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057987

"Århundrets bedrag"

Viktig hjelp


lettlest  og engasjerende  Vi anbefaler denne boken for alleSe  omtale   og i Magasinet
Tobakksfriprisen

til

Tone Bergli Joner

Skolepris til Ski vgs

Hederspris til Berit Ås


Pressemelding


En nestor i nestekjærlighet


Asbjørn Kjønstad  


-  informasjon og en rekke omtaler/ minneord er samlet her: 

http://www.roykfritt.no/Asbjørn_Kjønstad.html
Facebook

Helsedirektoratet ønsker å skape debatt om røyk og snus blant ungdom,

og har laget en kampanje på Facebook for å hindre at ungdom begynner å røyke:

http://www.facebook.com/Menjegroykerihvertfallikke

Mer informasjon

  Klikk på:

 1. -Magasinet

 2. -Aktuelt

 3. -Nyheter

 4. -Tobakksfriprisen

 5. -Bli Fri

 6. -LMT plan

 7. -Info

 8. -Om LMT

 9. -LMT

 10. -Røykebokser

 11. -E-sigaretter

 12. -Snus


Til toppen

 

Verdens tobakksfrie  dag: 

Frihet fra tobakk - se merTobakk er årsak til

de største helseproblemer

og belastninger

av helsevesenet  

-  som vi kan gjøre noe med.
Vi dreper mennesker 

ved ikke å iverksette effektive tiltak


- sier Helseministeren i Australia.


Australia er et foregangsland.