1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   TobakksfriprisenNoen aktuelle nettsteder

 
 
 Helsedirektoratet   

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/Sider/default.aspx


Tobaksfakta   Sverige  

http://www.tobaksfakta.se


A Nonsmoking Generation  Sverige

http://www.nonsmoking.se

http://www.nonsmoking.se/nyheter Nyheter


Yrkesföreningar mot Tobak 

http://www.tobaccoorhealthsweden.org/


Psykologer mot Tobak  

http://www.psychologistsagainsttobacco.org/


Lärare mot tobak

http://lararemottobak.se/


Tandvård mot Tobak

http://www.tandvardmottobak.org/


Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak 

http://sjukskoterskormottobak.com/


Läkare mot Tobak

http://www.doctorsagainsttobacco.org/


Tobak - Danmark helsemyndigheter

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak


WHO | Tobacco Free Initiative (TFI)

http://www.who.int/tobacco/en


ASH  -  Action on Smoking and Health      

http://www.ash.org


ANR -Americans for Nonsmokers' Rights

https://nonsmokersrights.org/


The NYC Coalition for a Smoke-Free City

http://www.nycsmokefree.org/


Robert Lunds Minnefond for Tobakkens ofre                                            

http://www.robertlundsminnefond.com


Norsk Tannvern                                            

http://www.tannvern.no

http://www.tannvern.no/tobakk.html?view=featured
Informasjon

Klikk på:

  1. -RMN

  2. -LMT

  3. -Aktuelt

  4. -Magasinet

  5. -Tobakksfriprisen

  6. -Bli Fri

  7. -Røykebokser

  8. -E-sigaretter

  9. -Snus

  10. -Lenker