Nyhetsmeldinger

om

tobakksindustrien

Se også:

Aktuelt om tobakksindustrien


Tilbake til Nyheter  .    

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra SIRUS /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen villedes 

-  se Snus  og E-sigaretterDödligt inflytande

Ny, reviderad, upplaga av skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder: Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid.

Den nya upplagan har uppdaterats med de senaste uppgifterna på olika områden och kompletterats med fler aktuella exempel på hur tobaksbolagen arbetar för att förhindra, försena och försvaga lagar och andra åtgärder som syftar till att minska tobaksbruket.

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-reviderad-upplaga-av-dodligt-inflytande/


Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid.

http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2014/09/Dödligt_inflytande_2014_WEB.pdf
Ny veiledning ang. tobakksindustrien

Det grunnleggende er å unngå kontakt med tobakksindustrien.

Evt. nødvendig kontakt skal det åpent redegjøres for.

Samarbeid skal ikke forekomme. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-skrift-fran-tobaksfakta-ska-vagleda-beslutsfattare-om-kontakter-med-tobaksindustrin/

Skydda  folkhälsopolitiken  mot tobaksindustrin 

http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2013/05/Vägledning-5-3_webben.pdf

tobaksfakta.se:


Tobakksindustriens lobbyister motarbeider EUs tobakksdirektiv

Direktivet er alvorlig truet

Interne dokumenter viser at Philip Morris har ansatt 161 lobbyister til å påvirke parlamentsmedlemmer. 

Det avslører det uavhengige nyhetsnettstedet EuropeanVoice.com.

Også de andre store tobakksselskapene har lobbyister for å påvirke både parlamentet og EU-kommisjonen. Totalt kan man anta at det er flere hundre.


- Tobakksindustriens strategi har alltid vært at hvis de ikke kan stoppe en ny tobakkslov, så kan de alltid forsinke og svekke den.


- Lobbyvirksomhet for E-sigaretter har økt kraftig.

En metode er at lobbyister setter opp tilsynelatende nøytrale nettsider, men  som fremmer tobakksindustriens argumenter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/100-tals-lobbyister-motarbetar-tobaksdirektivet/
Dagens medisin


Bedre folkehelse uten snus

All bruk av snus bør unngås, især av unge mennesker, spesielt unge kvinner.

Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker ved Kreftregisteret
LARS ERIK RUTQVIST er «Senior Vice President Scientific Affairs» for snusprodusenten Swedish Match. Han er legeutdannet, men arbeider nå med å øke salget av et produkt som er kreftfremkallende, fosterskadelig, og sterkt avhengighetsskapende. 

På nett i 
Dagens Medisin 20. august 2013 gjentar Rutqvist en rekke usannheter og udokumenterte påstander. 

RÅ MARKEDSFØRING. Slik atferd fra tobakksindustriens side er beskrevet i vitenskapelige artikler, også om nordiske selskaper (PubMed). I Norge og Norden prøver snusprodusentene å fremstille seg som «forsvarere av folkehelsen». I Russland, derimot, driver blant andre Swedish Match tradisjonell, rå markedsføring rettet mot unge menn som fra før ikke bruker tobakk (Tobaccotactics).

Rutqvists påstand om «90 prosent mindre skadelig» er svært unyansert. Tallet skriver seg fra en studie utført i 2004 (
PubMed), der et panel på ni personer, derav seks leger, skulle anslå den relative risikoen for fire helseskader ved snus i forhold til røyk: 

•    risiko for død (uansett årsak)

•    hjertesykdom

•    lungekreft

•    munnhulekreft. 

Altså: ingen tale om kreft i bukspyttkjertelen, eller om fosterskader.

SNUSTILHENGERE. En av legene i panelet ble senere ansatt i Swedish Match, mens to andre panelmedlemmer på forhånd var kjent som ivrige snustilhengere.

Det var denne lille studien som ble sitert da Royal College of Physicians (RCP) sin egen ekspertgruppe i 2007 nevnte anslaget «around 90 % less harmful». Også i RCPs gruppe satt flere som på forhånd var erklærte snustilhengere. 

For øvrig er tobakksrøyking så farlig at halvparten av de trofaste brukerne dør for tidlig. Derfor er totalomfanget av røykskadene en uegnet målestokk for vurdering av helseskader ved bruk av snus. 

KREFTFREMKALLENDE. Jeg vil påpeke følgende: 

•    Snus er kreftfremkallende for mennesker. Dette ble konklusjonen i 2009 da WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt (IARC) engasjerte noen av verdens fremste eksperter til å vurdere kjemisk sammensetning, dyreforsøk og epidemiologiske studier av røykfri tobakk (
PDF).

•    Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

•    Risikoen gjelder også snus brukt i Nord-Europa, og svensk snus er ikke frikjent.

ALVORLIG KREFTFORM. Kreft i bukspyttkjertelen er en av de alvorligste kreftformene vi kjenner. I 2010 lå sykdommen på femteplass blant de kreftformene som forårsaker flest dødsfall i Norge (Kreftregisteret). 

Risikoøkningen er om lag like stor som ved røyking.

Sammenhengen mellom snus og bukspyttkjertelkreft ble for øvrig påpekt av svenske forskere i 2005. (
PDF)

FOSTERSKADELIG. Snus er fosterskadelig og gir risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestans etter fødselen. Risikoen for flere av disse skadene er på nivå med røyking under svangerskapet, noe som er vist i svenske studier (Tidsskriftet).

Selv Rutqvist er enig i at gravide ikke bør bruke snus. Kanskje han er redd for å havne i erstatningssøksmål?

HØYERE DØDELIGHET. Snus synes å redusere kroppens evne til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, slik som hjerteinfarkt og kreft. Dyrestudier har vist at nikotin hemmer effekten av kreftbehandling og øker tendensen til spredning av kreftceller (PubMed).

På mennesker har en stor svensk studie påvist 15 prosent høyere kreftdødelighet – like mye forhøyet hos rene snusere som hos røykere – når de sammenlignes med kreftpasienter som ikke bruker tobakk (
PubMed).

VEKK MED TOBAKKEN! Rutqvist og jeg er enige om at tobakksrøyking bør opphøre. Finland og Storbritannia har lyktes med det forebyggende arbeidet langt bedre enn vi har i Norge, og det har skjedd uten snus. 

Muligens kan hardbarkede røykere ha nytte av medisinske nikotinprodukter i en overgangsfase, men for folkehelsens skyld bør all bruk av snus unngås. 

Især gjelder dette unge mennesker, og særlig unge kvinner.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Forfatteren gjør imidlertid oppmerksom på at denne artikkelen ikke er skrevet på vegne av hans arbeidsgiver, og at alle synspunktene står for hans egen regning.


Tom K. Grimsrud


http://www.dagensmedisin.no/debatt/bedre-folkehelse-uten-snus/
Swedish Match kritiseres for snusreklame til unge

http://tobaksfakta.se/nyheter/swedish-match-kritiseras-for-snusreklam-till-unga/La ikke tobakksselskapenes profitt gå foran barns helse

Inger Ros  Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Kjell Larsson  professor i lungmedicin, Karolinska institutet

Karin Schenck-Gustafsson  professor i kardiologi, Karolinska Institutet

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1714276-lat-inte-tobaksbolagens-profit-ga-fore-barns-halsa

Verdens helseorganisasjon (WHO):

Stopp all markedsføring av tobakk

Stopp all markedsføring av tobakk er temaet for Verdens tobakksfrie dag  

I samsvar med Den internasjonale tobakkskonvensjonen skal alle land iverksette disse tiltakene, som er nødvendige for å motvirke  tobakksindustriens kyniske markedsføring for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.  

Tobakksepidemien dreper 6 millioner mennesker hvert år, og langt flere blir syke. 

Denne menneskeskapte katastrofen vil ramme enda flere, om ikke effektive tiltak iverksettes.

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-pa-tobaksfria-dagen-forbjud-all-marknadsforing-av-tobak/ 

http://tobaksfakta.se/nyheter/arets-31-maj-tema-stoppa-all-marknadsforing-av-tobak/

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/en/index.html


Om Dödligt inflytande

Ny skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-skrift-om-tobaksindustrins-arbetsmetoder/
Utrolig:

Sveriges regjering til krig for tobakksindustrien


Tobaksfakta:

”Regeringen måste frigöra sig från snuslobbyn”

http://tobaksfakta.se/okategoriserat/regeringen-maste-frigora-sig-fran-snuslobbyn/
Sveriges Radio Nyheter

Tobakksindustrien mer aggressiv mot vernetiltak

Tobakksindustrien angiper vernetiltak mot tobakkskader i flere land. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer.

Dessverre mangler fortsatt mange politikere innsikt.


Eksperter mener at det nå må settes en sluttdato for salg av tobakk og iverksettes en utfasingsprosess.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5342317

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-expert-pa-sverigebesok-kritiserar-tobaksindustrins-metoder/De fleste ønsker bedre vern mot tobakksindustrien

Det viser en ny undersøkelse i Sverige. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/majoritet-vill-ha-hardare-regler-om-tobaksindustrin/Historisk dom mot tobakksindustrien

Vernet vant  - mot tobakksindustriens kyniske virksomhet for å få nye barn som nikotinavhengige kunder.

Nøytrale sigarettpakninger viktig vern mot at nye barn lokkes til å bli røykere.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksjattarna-kunde-inte-stoppa-neutrala-cigarettpaket/

http://www.information.dk/telegram/308191

http://www.abc.net.au/news/2012-08-15/nz-hails-plain-packaging-verdict-a-global-victory/4200600
Festival-Norge sponses av tobakksindustrien

Tobakksindustrien  betaler for tilgang til unge lunger

Tobakksselskaper har betalt en rekke festivaler for eksklusiv tilgang til festival-publikumets lunger.

Helsedirektoratet mener sponsing av festivaler er ulovlig.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8272942

http://www.adressa.no/kultur/article3276785.ece

Helsedirektoratet mener festivalene må ta ansvar i tobakksponsesaken

http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8274101

Ulovelig tobakk-sponsing av festivaler stoppes i Norge

http://tobaksfakta.se/nyheter/olaglig-tobakssponsring-av-festivaler-stoppas-i-norge/
Tobakksindustrien ødelegger miljø og helse i fattige land

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskare-har-kartlagt-hur-tobaksbolagen-skovlar-miljo-och-halsa-i-fattiga-lander/

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.full
Tobakksindustrien "styrer" den svenske regjeringen

Den svenske regeringen støtter tobakksindustriens forsøk på å selge snus til bl.a. EU.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1023133-m-forstar-inte-allvaret-i-tobaksfragan

http://tobaksfakta.se/opinion/moderaternas-ideprogram-saknar-verklighetsforankring/Forskning viser: 

Slik motarbeider tobakksindustrien Tobakkskonvensjonen

Samtidig som jordens nasjoner samler seg om en felles global kamp mot de katastrofale  konsekvenser av tobakk, utvikler den internasjonale tobakksindustrien en global mot-strategi. Det viser en forskningsstudie publisert i tidsskriftet PLoS Medicine.


Forskernes konklusjon er at tobakksindustrien har utviklet tettere samarbeid for å motarbeide tobakkskonvensjonen. 

De har samlet en rekke strategiske argumenter mot konvensjonen som de stadig bruker i ulike sammenhenger. 

Et slikt argument er at konvensjonen har negative økonomiske konsekvenser for de berørte landene. 

Et annet er at tobakksselskapenes frivillige tiltak for sosial velferd, miljø og lignende er et bedre alternativ enn konvensjonen. 

Selskapene driver intens lobbyvirksomhet og annet påvirkningsarbeid for å få gjennomslag.


"Dette er den første omfattende analyse av de transnasjonale tobakksselskapenes taktikk for å undergrave utviklingen av Tobakkskonvensjonen," sa forskeren som ledet studien, Heide Weishaar, Senter for befolkningens helse Sciences, Edinburgh.

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskning-visar-sa-motarbetar-tobaksindustrin-tobakskonventionen/


Global Health Governance and the Commercial Sector: A Documentary Analysis of Tobacco Company Strategies to Influence the WHO Framework Convention on Tobacco Control

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001249
Pris-skandale på Rio+20: FNs toppmøte om bærekraftig utvikling

Tobakksindustrien fikk pris.


Nå kreves tilbaketrekking av prisen.

Det gjør Framework Convention Alliance (FCA) er en føderasjon av organisasjoner over hele verden tilknyttet WHO Framework Convention on Tobacco Control. 


FCAs President Laurent Hubert og leder av WHO Sør-Øst Asia, Shoba Johannes skriver at Vi ble sjokkert og skuffet da vi hørte at Indias største sigarett-produsent (ITC), ble tildelt World Business and Development Award.


Tobakk dreper hvert år seks millioner mennesker. Til tross for disse forferdelige dødstallene fortsetter tobakksindustrien å produsere og markedsføre et økende antall sigaretter, og bruker økonomiske ressurser til lobbyvirksomhet og manipulering av mediene for å påvirke regjeringene til å lette tobakksalget. 


En strategi er å investere i ulike former for veldedighet i form av sosiale programmer for å redusere oppmerksomheten på kjernevirksomheten og skape et positivt offentlig bilde av bransjen.


Ved siden av helseskade er tobakksindustrien ansvarlig for en stor del av den pågående avskogingen. Det er utrolig at et selskap som forårsaker avskoging blir belønnet for skogforvaltning og utvikling.


FCA konstaterer brudd på artikkel 13 i Tobakkskonvensjonen, som gjelder for alle medlemsland ang. reklame for tobakksindustrien.


Det er opprørende å se at organisasjoner som FNs utviklingsprogram sponser og tildeler en utviklingspris til tobakksindustrien - som forårsaker mer fattigdom, sykdom, død og miljøskader. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/sida-uppmanas-aterta-pris-till-tobaksbolag/

http://www.sida.se/Svenska/

Tjener på folks avhengighet

Folk må få slippe å bli eksponert for tobakksprodukter hver gang de er i butikken for å kjøpe mat.

Synlig oppstilling av tobakk er reklame som påvirker barn og unge til å begynne å røyke og gjør det vanskeligere for dem som ønsker å slutte.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread249112/#post_249112
Tobakksreklame på ny

Tobakksindustriens folk "kjøper" museer i Sverige og Norge

Politikere i Sverige reagerer


”Tobaksmuséet förtiger 400 000 människors död”

Tobaksmuséet på Skansen förtiger att 400 000 människor i Sverige dött av sin rökning sedan 1965. Det skriver tre moderata riksdagsledamöter i en debattartikel i DN idag. De är starkt kritiska till att muséet som sponsras och styrs av landets största tobaksbolag, Swedish Match, tillåts att fortsätta marknadsföra sina produkter genom att sprida ”snusromantik och cigarettnostalgi” och förtiga tobakens katastrofala hälsoeffekter.

De tre debattskribenterna är Anne Marie Brodén (M), kulturutskottet, Susanna Haby (M), EU-nämnden, och Henrik Ripa (M), socialutskottet.

http://tobaksfakta.se/opinion/tobaksmuseet-fortiger-400-000-manniskors-dod/


”Tobaksmuseet på Skansen förtiger 400 000 rökares död”

Snusromantik och cigarettnostalgi. Tobaken har katastrofala hälsoeffekter. Men av detta märks inget på Tobaksmuseet. Där pågår i stället en skicklig marknadsföring i avsikt att säkra fortsatt produktion av cigaretter, snus och piptobak, skriver tre moderata riksdagsledamöter.fortiger-400-000-manniskors-dod/

http://www.dn.se/debatt/tobaksmuseet-pa-skansen-fortiger-400-000-rokares-dod


Se mer:  Aktuelt om tobakksindustrien:  http://www.roykfritt.no/Aktuelt_tobakksind_.html
Canada krever milliard-erstatning  fra tobakksindustrien

http://tobaksfakta.se/nyheter/kanadakrav-pa-miljarder-fran-tobaksbolag/Tobakksindustrien angriper Norge

http://tobaksfakta.se/nyheter/dom-i-augusti-om-norska-exponeringsforbudet/


Tobakksfri framtid er helseministerens visjon

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksfri-framtid-ar-den-norska-halsoministerns-vision/Ny rapport avslører tobakksindustriens taktikk  

En ny rapport avslører hvordan tobakkindustrien arbeider for å hindre lov-vern  i Europa

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-rapport-avslojat-industritaktik-i-eu/Vil gjøre flere barn nikotin-avhengige

Tobakksindustrien bruker kampanjer for å hindre vernetiltak

http://www.marketwatch.com/story/california-cigarettes-tax-battle-shows-tobacco-companies-havent-changed-and-still-fight-to-keep-kids-smoking-2012-06-08


http://www.usnews.com/news/articles/2012/06/08/california-cigarette-tax-proposal-sunk-by-big-tobacco


http://tobaksfakta.se/nyheter/dott-lopp-om-tobaksskatt-i-kalifornien/

Stopp tobakksindustrien


Verdens Helseorganisasjon (WHO): Tobakksindustrien må stanses når den prøver å true, påvirke og hindre effektive tiltak mot tobakksskader og dermed undergrave WHOs tobakkskonvensjon.


http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspx


http://tobaksfakta.se/nyheter/enad-front-mot-tobaksindustrin-tema-for-world-no-tobacco-day/


http://tobaksfakta.se/nyheter/nytt-material-infor-31-maj/ 


http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html

Stopp tobakksindustriens kyniske påvirkning for å: 

- få nye barn som kunder

- hindre nødvendige vernetiltak


Slik påvirker tobakksindustrien direkte og indirekte 

-  via andre virksomheter, media, "institutter" "forskere", forvaltere o.a. :  http://www.roykfritt.no/Aktuelt_tobakksind_.html

 


Aktuell bok:

"Århundrets bedrag" -  lett tilgjengelig, spennende som krim  -   fra prisbelønnet forfatter:

http://www.roykfritt.no/Joner.html

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5541329


Verdens Helseorganisasjon, WHO, oppfordrer verdens land å stå sammen mot tobakksindustrien

"Dette er en eneste bransjen som produserer produkter for å gi stor fortjeneste og samtidig skade og drepe forbrukere," sier WHOs generaldirektør.

"Hvordan kan vi som et internasjonalt samfunn tillate tobakksindustrien å trakassere land?" spør hun.

Australia, Uruguay, Norge og USA er blant landene tobakksindustrien nå trakasserer,  for å hindre viktige vernetiltak.

http://tobaksfakta.se/okategoriserat/who-chefen-sta-upp-mot-tobaksindustrin/

http://www.cbsnews.com/8301-501367_162-57330414/who-chief-slams-tobacco-firms-that-harass-govts/

http://www.thirdage.com/news/tobacco-companies-harass-governments-claims-who-leader_11-23-2011

http://www.therepublic.com/view/story/4a7edef9d5ef4528a6eef82641e227c4/EU--WHO-Tobacco-Companies/

http://www.washingtonpost.com/world/europe/who-chief-slams-tobacco-firms-that-harass-goverments-to-prevent-anti-smoking-measures/2011/11/23/gIQAM8gEoN_story.htmlVerden er ikke lenger tobakksindustriens askebeger

Tobakksindustrien trakasserer Norge og andre land med trusler og søksmål, for å hindre viktige vernetiltak. Dette skremmer andre land fra å innføre tiltak for å verne befolkningen.

Men vil tobakksindustrien lykkes med dette? 

Simon Chapman, Folkehelse-Professor ved Universitet i Sydney kommenterer: 

"The world is no longer Big Tobacco's ashtray"

http://www.abc.net.au/unleashed/3689878.htmlTobakksindustrien forsøker å hindre vernetiltak

Bruker ofte andre aktører, bl.a. salgsbransjen.

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobaksindustrin-satsade-mangmiljonbelopp-for-att-stoppa-neutrala-paket/
Tobakksindustrien manipulerer regjeringer for å hindre vernetiltak

Den globala tobaksindustrin lyckades få Tysklands regering att spela en huvudroll i industrins försök att försvaga WHOs konvention för tobakskontroll, som medlemsländerna började förhandla om i maj 2000.

Tobaksbolagens strategi avslöjas nu i detalj av en brittisk forskargrupp som undersökt tidigare hemliga industridokument, i synnerhet från British American Tobacco, BAT.

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobaksbolag-samspelade-med-tyska-regeringen/


http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksbolag-forsenar-exponeringsforbud-i-skottland/Tobakksbransjen hindrer vernetiltak i Frankrike

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobaksbranschen-sanker-fransk-punktskatt/Tobakksindustrien må betale erstatning 

Det krever 2 millioner røykere i den mest omfattende rettssak i Canadas historie. De krever erstatning for røykrelaterte sykdommer, og hevder at tobakksindustrien har skjult kunnskap om skadevirkninger.

http://tobaksfakta.se/nyheter/halsa/tobaksbolag-kravs-pa-miljarder-i-skadestand/
Tobakkspenger til engelske parlamentarikere

Tobakksindustrien vil stoppe forslag om røykfritt i bil

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobakspengar-till-engelska-parlamentariker/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2064483/Car-smoking-ban-Japan-Tobacco-International-spent-thousands-MPs-opposed-bill.html?ito=feeds-newsxml
Tobakksindustrien bruker røykere til å motarbeide røykfritt miljø

http://www.brandchannel.com/home/post/2012/01/04/Altria-Tobacco-Rights-Website-010412.aspx

Tobakksindustrien vil hindre vernetiltak

saksøker foregangslandet Australia

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2011/11/21/tobakksgigant-til-sak-mot-australia

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/slutgiltigt-beslut-om-neutrala-paket/

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g-wl4gaJ43Kb3_lCn8-5hCqtr24g?docId=CNG.77eab9cbcb337f7a5e152e8192e8c1aa.301

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15815311Nordiske tobakksselskaper medvirket i mørklegging av helserisiko

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/nordiska-tobaksbolag-medverkade-i-morklaggning-av-halsorisker/

Tobakksreklame på ny i Norge  

-   Utrolige nye framstøt  -  akkurat nå

Norsk folkemuseum ligger på Bygdøy i Oslo. Nå skal museet i samarbeid med tobakksindustriens folk formidle tobakksreklame til befolkningen via prosjektvirksomhet, studenter, Digitalt Museum, utstilling og tobakksutsalg.


Tobakksindustriens virksomhet i glans-versjon

- ved hjelp av statsansatte /skattepenger  og Tiedemann-Andresen m.fl.

/reklamebransjen leverer her glansfull PR for tobakksindustrien og deres medløpere   

-   "hvitvasket" for tobakksdøden, sykdom og lidelser  -   som gjennom mange år har rammet hundretusener av mennesker i Norge.  

http://www.kreativtforum.no/?ID=News&guid=a3c53fc9-16a9-4f6a-a4f7-230a4d3d4e5a

http://www.kreativtforum.no/?ID=News&guid=4b65ac7a-3b1e-4ed8-8bd1-a900e83aa830


Nyhetsmelding fra "Ferd" = tidligere "Tiedemanns"  -  BAT

http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/ferd/news/view/tobakk-som-kulturhistorie-31677?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=news


Pressemelding - Norsk Folkemuseum

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Malgruppe-Innganger/For-pressen/Tiedemannsamlingen-til-Norsk-Folkemuseum-plakatutstilling-fra-10-november/


Norsk Folkemuseum  REKLAMEPLAKATER FOR TOBAKK

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Utstillinger/Temautstillinger/Reklameplakater-for-tobakk/


Reklamen vil formidles til hele befolkningen via Digitalt Museum med div filmer.

Dessuten trekkes studenter inn i dette:

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Forskning/Forslag-til-masteroppgaver/

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Forskning/Prosjekter/Tiedemanns-Tobaksfabrik/


Årlig besøker ca. 250.000 personer museet. 

Norsk Folkemuseum legger vekt på skoler, barnehager og grupper i alle aldre. 

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Malgruppe-Innganger/For-barn-og-unge/For-skolen/

Mange, ikke minst barn/ unge vil utsettes for den sterkt-virkende reklamen i Digitalt Museum med div filmer, utstillingen og det planlagte tobakksutsalget. 


Denne nye reklamesentralen vil høyst sannsynlig lokke mange barn/ unge inn i  livslang tobakksbruk   -  med påfølgende sykdommer, lidelser og død.

Se også: Røyken tok beina  http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/10/20/381375.html


Staten/ Norsk Folkemuseum i samarbeid med Tiedemann-Andresen vil ved denne reklamevirksomheten videreføre den største og mest langvarige katastrofe som mennesker noensinne har skapt i vårt land.Barna må vernes    -   nødvendig med et "Holocaust-senter"

Befolkningen, ikke minst barna må vernes mot dette makabre framstøtet fra tobakksindustriens folk.

Åpenbart er det nødvendig å markere dette sterkt og varig  ved å reise et minnemerke - lage et "Holocaustsenter" / et senter for påminnelse om denne menneskeskapte katastrofen - de hundretusener av norske tragedier  p.g.a. virksomheten til Tiedemann-Andresen m.fl. 
Reklame/ påvirkning fører til at flere unge begynner å røyke

Mer reklame/ påvirkning fører til mer røyking blant unge.

Det viser en stor undersøkelse.

Dermed tilbakevises tobakksindustriens påstander om at deres markedsføring ikke sikter mot unge. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskning-visar-marknadsforing-okar-ungas-rokning/
Obama med hard kritikk av tobakksindustrien

- Tobakksindustrien forsøker å hindre viktige vernetiltak og er ikke ærlige når det gjelder konsekvensene av tobakksbruk. Helseproblemene er enorme. Tobakk er fortsatt hovedårsak til sykdom og tidlig død som kan forebygges.

Det er av den største betydning å motvirke at unge begynner å røyke og hjelpe røykere til å slutte. Obama oppfordrer røykere til å slutte  -  selv om det for noen kan være hardt, så gjelder det å ikke gi opp.  

http://www.politico.com/news/stories/1111/68571.html

http://www.cbsnews.com/8301-500165_162-57326599/obama-hits-big-tobacco-over-labels-opposition/

http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2011/11/obama-quitting-smoking-is-hard/1En menneskeskapt katastrofe

15 000 tilfeller av lungekreft hos kvinner kunne vært unngått, mener kreftforsker, som kaller røyking for en menneskeskapt katastrofe.

– Hvis vi hadde klart å holde risikoen nede på samme nivå som norske kvinner hadde på 1960-tallet ved hjelp av røykeslutt, røykfrie miljøer og røykfri oppvekst, ville vi gjennom den siste 40-årsperioden unngått omtrent 15 000 tilfeller av lungekreft blant norske kvinner. Det sier forsker og overlege Tom Grimsrud ved Kreftregisteret.

– Dette er en menneskeskapt katastrofe, og det er i fredstid lite som kan måle seg med det vi ser i kjølvannet av tobakksindustrien, sier Tom Grimsrud til NRK.no.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7947145


Tobakksindustrien manipulerte forskning

Tilsetningsstoffer gjør tobakken farligere

http://svt.se/2.108068/1.2670879/tobaksbolag_manipulerade_forskningTobakksindustrien misbruker vitenskap

Vitenskapelig usikkerhet bør brukes til å lære nye ting, ikke til å skape forvirring og forsinke politiske tiltak på viktige samfunnsområder.

Tobakksindustrien brukte tvil som et politisk verktøy. Taktikken er basert på det faktum at folk flest mener at i et demokrati er tvil et sunnhetstegn. Her ligger den grunnleggende ironien: Tobakksindustrien brukte vår tro på sunn skepsis til å promotere et produkt som er alt annet enn sunt.

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2011/11/vitenskapelig-usikkerhet-et-tveegget-sverd.html


Ragnar Fjelland, professor i vitenskapsfilosofi ved UiB, minner om at en må se etter motivene til motstanderne av vitenskap. 

I boken ”Merchants of Doubt” av historiekerne Naomi Oreskes og Erik Conway viser forfatterne hvordan en liten gruppe vitenskapsmenn på 60- og 70-tallet sådde tvil rundt skadevirkningene av tobakk. ”Forskningen” var betalt av tobakksindustrien som hadde økonomiske interesser av at resultatene ble vektet på en bestemt måte.

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=49861

http://www.morgenbladet.no/article/20111111/OAKTUELT/111119956Tobakksindustrien - organisert kriminalitet

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksdirektorer-stoder-cigarettsmuggling/Helseminister avslørt som "tobakksminster"

http://tobaksfakta.se/nyheter/halsominister-blev-”tobaksminister”/
Rettssak mot tobakksindustrien

-  om tilsetningsstoffer som øker avhengigheten

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1636861.ece

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1632600.ece

http://www.jv.dk/artikel/1209179:Indland--Kontroversielt-stof-i-danske-cigaretter

http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2011/10/11/145408.htm

http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Nordfyn/2011/10/01/081441.htm&regional

http://www.jv.dk/artikel/1202586:Indland--Ryger-i-retten--Roeg-trods-hjertekramper

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1627675.ece

http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2011kv3/tobakssag.htm

http://www.robertlundsminnefond.no/index.htmlTobakksindustrien angriper verden

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer regjeringene til felles forsvar 

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-chefen-manar-regeringar-att-sta-emot-tobaksindustrins-skramseltaktik/


Global kamp mot tobakksindustrien er nødvendig 

Tobakksindustrien motarbeider intenst alle vernetiltak mot tobakk. 

Australia oppfordrer alle nasjoner til kamp.

http://www.reuters.com/article/2011/10/06/us-australia-tobacco-idUSTRE7953S820111006Tobakksindustrien bruker film for å hekte unge over hele verden

http://indiatoday.intoday.in/story/tobacco-industry-relies-on-movies-for-brand-promotion/1/153397.htmlGiftig røyk

http://www.thehindu.com/health/policy-and-issues/article2503632.ece"Tobakksgigant får ikke sponse antirøyking"

Tobakksgiganten Philip Morris vil gjerne at alle skal vite hvor helseskadelig røyking er. Men de får ikke lov til å bidra med penger til informasjons- og holdningskampanjer.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4239385.ece

http://www.handelsbladetfk.no/id/23915

http://www.kampanje.com/markedsforing/article5752351.ece

Komm:

Interessant overskrift  -  Er tobakkssponsing ok for disse medier/eiere?

Vi har lenge lurt på det?Tobakksindustrien fører rettssak mot Norge

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7809607

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/politikk/article5745032.ece


Tobakksindustrien vil "informere" om tobakkskader

- Vi synes staten må satse mer på å informere om at tobakk er et helsefarlig og avhengighetsdannende produkt, sier Nordan Helland, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris Norge.

- I USA har tobakksindustrien forsøkt seg på informasjonskampanjer. Forskning viser imidlertid at ungdommer som ble eksponert for kampanjen hadde større risiko for å begynne å røyke, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4239385.eceTobakksindustrien sterk  i Kina  

http://www.businessweek.com/news/2011-09-21/china-endorsing-tobacco-in-schools-adds-to-10-trillion-cost.htmlVil fortsette å selge tobakk  -  støttet av tobakksindustrien

– Å frata bensinstasjonene muligheten til å selge tobakk vil i praksis medføre en stor regional massakre av bensinstasjoner over hele landet, ikke minst i distriktene, sier administrerende direktør i Bensinforhandlernes bransjeforening (BBF) Jan Carho.

Han får støtte av Nils Erlimo, kommunikasjonssjef i Swedish Match AB:

http://www.dinside.no/878336/frykter-de-mister-tobakksalget

http://www.na24.no/article3234592.eceSverige i tobakksindustriens klør

Regjeringen + snusindustrien = sant

Vil spre snus over hele verden

http://tobaksfakta.se/nyheter/annu-ett-oppet-brev-om-snuspolitiken/Sammen mot tobakksindustrien

Norge utveksler nå erfaringer med fire andre land som også har fått eller kan få søksmål mot seg av tobakksindustrien.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/politikk/article5745032.ece

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/gf66_2.html?id=655009

http://news.smh.com.au/breaking-news-national/roxon-urges-un-to-fight-big-tobacco-20110920-1kj4k.htmlEn tobakksfri verden

Viktigste årsak til sykdom er tobakksindustriens kyniske virksomhet over hele verden

På FNs-toppmøte 19. september ble det vedtatt en erklæring om å iverksette effektive tiltak mot de store folkesykdommene  -  livsstilsykdommer  - også kalt "ikke-smittsomme sykdommer". 

WHOs generaldirektør Margaret Chan omtalte veksten i ikke-smittsomme sykdommer som ”a slow motion disaster” som vil koste verdensøkonomien svært dyrt dersom man ikke handler nå. Chan pekte på tobakksforebygging, herunder skatter og avgifter, som det mest effektive virkemiddelet mot kreft, diabetes, hjertesykdommer og luftveissykdommer. Hun gikk kraftig ut mot tobakksindustriens angrep på tobakkskonvensjonen. 

Helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen holdt Norges hovedinnlegg der hun vektla forebygging, behovet for tverrsektoriell innsats og resultatfokus. Hun understreket viktigheten av å involvere frivillige organisasjoner. Videre la hun vekt på at tobakksindustriens søksmål mot Norge er uakseptabelt og at vi vil ikke la oss hindre i å gjennomføre politikk for å fremme folkehelse. Øvrige innlegg omtalte nasjonale erfaringer med å redusere ikke-smittsomme sykdommer. Mange vektla, i likhet med Norge, forebygging, betydningen av politisk lederskap og tverrsektoriell innsats. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/gf66_1.html?id=654945#3

http://www.dagbladet.no/2011/09/20/nyheter/politikk/utenriks/innenriks/regjeringen/18206570/

http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/nye_helseutfordringer_p__den_globale_dagsorden_17575

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7800108

http://www.lhl.no/no/om-lhl/aktuelle-saker/arkiv-2011/forsidesaker-i-2011/x/

http://www.heraldsun.com.au/news/more-news/nicola-roxon-urges-united-nations-to-fight-big-tobacco-firms/story-fn7x8me2-1226141931531

http://www.skynews.com.au/politics/article.aspx?id=663223&vId=2712433&cId=Politics

http://www.marketwatch.com/story/world-leaders-commit-to-fighting-tobacco-use-as-part-of-global-battle-against-non-communicable-diseases-but-words-must-be-backed-up-by-action-2011-09-19

http://www.medicaldaily.com/news/20110919/7235/united-nations-ban-ki-moon-ncds.htm

http://www.ibtimes.com/articles/216423/20110919/un-general-assembly-2011-backs-steps-to-fight-chronic-diseases.htm

http://www.washingtonpost.com/world/world-leaders-pledge-to-prevent-millions-of-deaths-from-cancer-heart-disease-and-diabetes/2011/09/20/gIQA7RMjjK_story.htmlSvenske tobakksforebyggere: Avbryt støtten til snusindustrien!

Våra barns hälsa är viktigare än snusindustrins kommersiella intressen

http://tobaksfakta.se/nyheter/svenska-tobaksforebyggare-avbryt-stodet-till-snusindustrin/Tobakkssponsing av teater kritiseres

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobakssponsring-av-glada-hudik-teatern-kritiseras/


Universitet kjemper mot tobakksindustrien 

Tobakksindustrien forsøker å få tak i konfidensielle forskningsdata om tenåringers holdninger til røyking.

http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-smoked-out-tobacco-giants-war-on-science-2347254.html

http://www.guardian.co.uk/society/2011/sep/01/cigarette-university-smoking-research-information

http://info.cancerresearchuk.org/news/archive/cancernews/2011-09-01-University-fights-tobacco-company-to-protect-data-on-smoking

http://www.dailyrecord.co.uk/news/health-news/2011/09/02/just-how-low-will-tobacco-firms-go-to-prey-on-new-victims-86908-23390089/Tobakksindustriens skitne triks

http://www.nzherald.co.nz/science/news/article.cfm?c_id=82&objectid=10749180Tobakksindustrien skjuler seg bak andre aktører

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/smoke-and-mirrors-how-the-tobacco-industry-hides-behind-lobbyists-2348402.htmlTobakksindustrien infilterer helsemyndighetene

http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-tobacco-giants-tell-whitehall-to-hand-over-its-secret-minutes-2347907.htmlTobakksindustrien hindrer vernetiltak  -  over hele verden

http://www.washingtonpost.com/opinions/how-we-can-protect-our-youth-from-big-tobacco/2011/08/26/gIQAi4jJvJ_story.htmlVil ha slutt på kjøp av skitne aksjer

Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på at kommunens sparepenger investeres i tvilsomme bransjer. Dette går fram av programmet til partiet som håper på en politisk debut i bystyret etter valget.

– Ta avgjørelser i bystyret som viser solidaritet med verden. I dag investerer vår kommune aksjer i våpen, tobakk og i selskaper som bryter med menneskerettighetene, melder Miljøpartiet De Grønne.

http://www.pd.no/lokale_nyheter/article5724485.eceEtikk opp i røyk

Det er på tide med et «finansielt solidaransvar», der investorer ikke bare står ansvarlige for de selskapene de direkte plasserer pengene sine i, men også andre selskaper nedover i eierskapskjeden.

http://www.nyemeninger.no/vshammas/


Komm.:

Dagsavisen 5.9. en sensasjonell kronikk av Victor Lund Shammas om hvordan Norsk forvaltning av Oljefondet har lurt oss: De enorme verdiene er plassert bl.a. i tobakk, selv om de angivelig ikke gjorde det. Det forklares med at de opererer med kapitalforvaltere som plasserer pengene uten at Slyngstad og Co bryr seg med dette. --Jeg hadde trodd denne kronikken ville blitt fulgt opp og kommentert. Men Nei. Helt taust!  Hvorfor taust? Kan det være feil fra kronikkørens side? 

CDJ


Tobakkens herjinger

 Eva Bratholm, ambassaderåd i India

http://www.bistandsaktuelt.no/Utekontoret/Arkiv+Utekontoret/Tobakkens+herjinger.382597.cmsTobakksfirmaer bruker "synlig samfunnsansvar" for å påvirke politikere.


Dette viser tydelig hvor viktig det er at alle land gjennomfører Tobakkskonvensjonens artikkel 5.3. som gjelder Vern mot tobakksindustrien og dens nærstående interesser.


Retningslinjene sier bl.a. at alle land må sørge for at både allmenheten og alle beslutningstakere gjøres oppmerksomme på slike sammenhenger mellom "synlig veldedighet" og tobakksindustriens samfunnsskadelige virksomhet. 


Retningslinjene sier også at beslutningstakerne ikke skal støtte tobakksindustrien og at alle kontakter med tobakksindustrien forutsetter åpen redegjøring. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/studie-visar-tobaksbolag-visar-upp-samhallsansvar-for-att-paverka-lagstiftarna/

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001076

Tobakk-selskaper saksøker myndighetene

US tobakk-selskaper saksøker nå helsemyndighetene i USA for å slippe å ha advarselsbilder  (her kalt "skremselspropaganda") på røykpakkene. De hevder at US Food and Drug Administration (FDA) bryter ytringsfriheten ettersom de pålegger selskapene å ha andre firma til å gi budskap på deres pakker.

http://www.stavangeravisen.com/art.

asp?id=63267
Tobakkselskapet kastes ut av Oljefondet

Oljefondet vil ikke lenger investere i den meksikanske tobakksprodusenten Grupo Carso SAB de CV.

Det skjer fordi Oljefondets («Statens pensjonsfond utland» - SPU) retningslinjer innebærer at midlene ikke skal være investert i selskaper som «selv eller gjennom enheter de kontrollerer: (...) produserer tobakk».

http://e24.no/makro-og-politikk/tobakkselskapet-kastes-ut-av-oljefondet/20092205


Tobakksindustrien motarbeider

http://www.ctv.ca/CTVNews/Canada/20110821/cigarette-makers-will-try-to-get-ontario-lawsuit-dismissed-110821/


Snusende handelsminister kjemper på tobakksindustriens side

Sverige, som er det eneste EU-landet som er unntatt fra forbudet om å markedsføre og selge snus, kjemper for at den svenske tobakken nå skal kunne selges fritt i medlemslandene.

Jeg kommer ikke til å gi meg, for dette forbudet er urettferdig, sier hun.

http://e24.no/makro-og-politikk/kjemper-for-snusens-framtid/20084285

http://di.se/Default.aspx?sr=6&tr=291210&rlt=0&pid=241428__ArticlePageProvider&epslanguage=sv


Viktig reaksjon:


Regeringen måste sluta göra PR för snus

– Det är en gåta att regeringen och främst Ewa Björling satsat så mycket kraft på en produkt som kan skada så många. De skadliga effekterna på fostren hos snusande kvinnor är väl belagda liksom den ökade risken att avlida av en hjärtinfarkt eller stroke.

Birgitta Rydberg är en av få politiker som säger ifrån om snuset. Hon tror att det beror på att tobaksindustrin varit framgångsrik i sin marknadsföring som fått många att tro att ”snus är ofarligt”.

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/regeringen-maste-sluta-gora-pr-for-snus/

http://www.newsmill.se/node/33286Europa vill inte ha snuset

 Varför lägger regeringen så mycket energi på att vi ska exportera snus? 

- Att man skulle få så många fler att sluta röka genom att börja snusa är en myt. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3653&artikel=4625324Tobakksindustrien "styrer" verden

Tobakksindustrien sponser konserter, og ungdom får utlevert sigaretter ved inngangen til en konsert. Foreldre gir sigaretter til småbarn for at holde dem rolige. 

Overalt er der reklame for tobakk. 

Røykeregler overholdes ikke.

http://avisen.dk/de-ryger-en-stor-som-protest_149215.aspxAlvorlig desinformasjon i media

Her er et nytt eksempel på bruk av tobakksindustriens "informasjon" 

-  tross at dette er avslørt som svindel mange ganger.

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1589963.eceFilmrøyk er skjult reklame rettet mot barn   

-  kommentar v/Tone Bergli Joner,  forfatter av boken "Århundres bedrag"  

"Filmrøyk er skjult reklame rettet mot barn, de som gjemmer seg bak unnskyldninger som 'kunstnerisk frihet' lyver", sier verdens best betalte filmforfatter Joe Ezterhas. Han skrev, mot skyhøy betaling fra tobakksindustrien inn røyking i 14 filmmanus. Nå har den tidligere storrøykeren fått strupekreft, sier "unnskyld og jobber for at røyking i filmer som barn kan se bør merkes med R (restricted/røyk)

Forskere har regnet ut at i USA rekrutterer filmrøyking 390 000 ny barn til røykere...hvert år og at disse barna har en verdi for tobakksselskapene på 4 milliarder dollar i fremtidige inntekter.

I et hemmelig brev sier et reklamebyrå at betalt filmsponsing av røyk er mye mer effektivt enn reklame, for "PUBLIKUM ER UVITENDE OM DET".

I USA går filmrøykingen ned fordi mange barneleger og 32 statsadvokater har krevd det.

I Norge forstår ikke filmindustrien hvilket ansvar de har, dessverre.  

Les mer på nettet. Google: " Smoke Free Movies, the problem" http://www.smokefreemovies.ucsf.edu/problem/earlyhollywood.html


Tone Bergli Joner,  

forfatter av boken "Århundres bedrag"  http://www.roykfritt.no/Joner.htmlSelger død

Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Inger Torhild Gram.sier det er nødvendig med sterke midler i kampen mot tobakksindustrien - som herjer med verdens befolkning.

– De selger død. Lungekreft er bare en av mange kreftarter som kommer av røyking. Røyking fører også til brystkreft, tykktarmkreft, eggstokkreft, munnkreft, strupehodekreft og blærekreft – bare for å nevne noen. Lista er svært lang.


Politikerne ligger etter 

Det er mange år siden fagråd gikk inn for å fjerne tobakk fra butikkhyllene. Men salgsinteresser motarbeider dette. Nå står det ”Tobakk” og ”Snus” med store bokstaver på skapene. Det er direkte markedsføring.


Professor Gram roser Australia. Der går de inn for røykpakker uten logo og med bilde-advarsler. (se http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/tobakksgigant-kjemper-mot-logoforbud-3526874.html )


Leder av Nasjonalt råd for tobakksforebygging, professor Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet, er enig i at sterke bilder er effektivt for å forhindre folk i å begynne med tobakk, og virkningsfullt for å få folk til å slutte med røyk.


Snus gir kreft

Overgang til snus er å gå over fra et onde til et annet. Nyere forskning viser  sammenheng mellom snusing og flere ulike kreft-former.


Gir tobakk til fattige barn

Tobakksindustrien fortsetter med kyniske metoder for å gjøre nye barn nikotin-avhengige, ikke minst i fattige land.

– Det de gjør nå, er en grotesk markedsføring.  De gir gratis tobakk til barn å få dem avhengige. Dermed kan de opprettholde tobakksalget sitt, sier Gram.

Hun er også oppgitt over at tobakksindustrien sirkler seg inn på snusmarkedet. Snus er nesten helt ukjent utenfor Norden, og det vil tobakksindustrien gjøre noe med.

– De prøver å få folk til å snuse, og de håper at snuserne vil begynne å røyke etter hvert, avslutter Gram.

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/nyheter/artikkel?p_document_id=247859
Tobakksgigant kjemper mot logoforbud

– Vi lar oss ikke true av et stort tobakksselskap, slår Australias statsminister Julia Gillard fast.Australias statsminister Julia Gillard og landets helseminister, Nicola Roxon, lar seg ikke skremme av Philip Morris som vil gå rettens vei for å kunne fortsette med å trykke selskapets logo på sigarettpakkene

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/tobakksgigant-kjemper-mot-logoforbud-3526874.html


Aktive helsemyndigheter i Australia

Fjerner logoene fra sigarettpakkene

Australia planlegger som første land å introdusere sigarettpakker uten logo. Tobakkgiganten Philip Morris truer med et søksmål i milliardklassen.

http://www.h-avis.no/nyheter/fjerner-logoene-fra-sigarettpakkene-1.6333734

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7691803

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7587139

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7568633


Komm.: Australia er et foregangsland.

Det er viktig å signalisere tydelig til befolkningen, særlig unge, at tobakk er så skadelig - fører til så mye lidelser, sykdom, belastning av helsevesen, hele samfunnet, - at en trinnvis salgsavvikling er nødvendig. 

Vi ser at tobakksindustriens folk kynisk fortsetter  å motarbeide alle vernetiltak.På tobakksindustriens side?

https://www.readability.com/read?url=http://tobaksfakta.se/okategoriserat/nar-kommer-sverige-att-folja-det-brittiska-exemplet/Viktig om tobakksarbeidet


Problemet med tobaken varken kan lösas genom samtal med tobaksindustrin eller nya tobaksprodukter.


Det er en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intressen.


Statliga företrädare i känsligt möte med Swedish Match

2011-06-08 

Statliga företrädare i känsligt möte med Swedish Match

Ledningen för Statens folkhälsoinstitut, FHI, och tre ledamöter från Socialutskottet hade på tisdagen ett möte i Stockholm med tobaksbolaget Swedish Match. Det skedde på initiativ av bolaget. 

Det har väckt uppseende att statliga företrädare gick med på ett sådant möte eftersom den grundläggande konflikten mellan folkhälsans intressen och tobaksindustrins dödliga produkter anses ha gjort ett samarbete omöjligt.

FHI offentliggjorde genom ett meddelande på sin hemsida på onsdagseftermiddagen att mötet skulle äga rum. I och med det har myndigheten levt upp till WHOs riktlinjer om att politikers och myndigheters samröre med tobaksbolag ska redovisas öppet.

- Folkhälsoinstitutet  är den första statliga instansen i Sverige som faktiskt redovisar ett möte med Swedish Match eller andra tobaksbolag, säger den tobakspolitiska experten Margaretha Haglund, Tankesmedjan Tobaksfakta.

- Precis så skulle alla statliga företrädare göra för att följa WHOs ramkonvention om tobakskontroll som Sverige ratificerade 2005.

Hon säger att problemet med tobaken varken kan lösas genom samtal med tobaksindustrin eller nya tobaksprodukter.

Ett samarbete med tobaksindustrin undergräver allt arbete som gjorts och görs för att få barn och ungdomar att inte börja med tobak. Få politiker och beslutsfattare har förstått innebörden i konventionen. Det är också beklagligt att politikers, beslutsfattares och myndigheters (förutom Folkhälsoinstitutet) kontakter med tobaksindustrin inte redovisas öppet som parterna, inklusive Sverige, kommit överens om som en del av åtagandena i Tobakskonventionen

- Jag är förvånad över att vi är så naiva i Sverige så att vi tillåter ett tobaksbolag att bygga upp sin status till jämbördig partner. Intressekonflikten är ju så påtaglig. I Tobakskonventionen sägs tydligt att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen.

Tisdagens möte mellan FHI, representanter för Socialutskottet och Swedish Match kan ses som en del i företagets omfattande snusstrategi som går ut på att göra det svenska snuset accepterat som en ofarlig, salongsmässig tobaksprodukt som framför allt bör släppas fri på EU-marknaden.

I inbjudningsbreven till Sarah Wamala, FHIs generaldirektör, finns formuleringar som ”behovet av en fungerande dialog mellan FHI och Swedish Match” och ”vår syn på vetenskapen kring snusets påverkan på användaren”

FHI förklarade i sitt meddelande på hemsidan att kontakten skedde enbart i institutets roll som tillsynsmyndighet inom tobaksområdet och att man ville tydligöra denna roll.

Omedelbart efter mötet sa Sarah Wamala till Tobaksfakta att hon och övriga FHI-företrädare under mötet klargjort att de inte var där för att diskutera snuskvaliteer utan enbart lyssnade på vad som sades från tobaksbolagets sida.

- Vi klargjorde vår roll. Och något mer möte var det inte tal om.

Bestämmelserna i WHOs ramkonvention för tobakskontroll om skyddet för folkhälsopolitiken finns i artikel 5.3. Fyra viktiga riktlinjer är:

• Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intressen.


• Staten ska, när den har samröre med tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen, agera öppet och ansvarsfullt.


.•Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen.

.

.•

.

• Eftersom dess produkter är dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.

http://tobaksfakta.se/nyheter/statliga-foretradare-i-kansligt-med-swedish-match/Dugnad mot barnerøyking

Tobakksindustrien vet at hvis de får barn til å «prøve røyk» før de er 18 år blir nesten 90 prosent av dem trofaste kunder, heter det i kronikken.

«Å se film-idoler røyke påvirker barna langt mer enn man har vært klar over.»

Foreldre, enten de er røykere eller ikke, vil nødig at barna deres skal begynne å røyke, men hva kan de gjøre?       Se merSlik har tobakksindustrien hindret tiltak mot tobakk.

Trots att rökningens skadeverkningar konstaterades redan på 1950-talet lyckades cigarettindustrin i decennier förhala åtgärder – genom skrämsel, smutskastning och överexponering av svaga länkar.

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/att-sa-tvivel-effektivt-vapen-mot-vetenskapen_5604057.svdRøyking i film påvirker sterkt

http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health/Smoking-scenes-light-up-smokers-brains/articleshow/7318830.cmsNy viktig håndbok for alle   

- Boken bør inngå i skoler/utdanning på alle nivåer.

- Viktig for politikere, etater og organisasjoner

  og et godt grunnlag for engasjerende programmer i media.


Klikk her for Mer info om boken "Århundrets bedrag"


Der kan du også lese den tidligere boken  "Det store bedraget".

Den fikk glimrende omtale  - god fagformidling på en spennende måte.

Noen utsagn: "Spennende som krim"  -  "Rystende"    -  "Utrolige avsløringer av  tobakksindustriens grenseløse kynisme"  -  "En vekker for oss alle"

Her er omtale av den forrige boken   -   i legetidsskriftet:

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=492335


Dette gjelder et av våre største samfunnsproblemer -  som rammer oss alle, direkte og indirekte. Samtidig er dette et av de enkleste problemer å løse. Gevinsten er enorm, for alle.
Til toppen