Nyhets-

meldinger


fra mange kilder         Se også:

Nyheter

Aktuelt

Nyheter om tobakksindustrien  


Nyhetsmeldinger 1   2  3   4   2

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

   Bergens Tidende


Elektronisk damp truer

Jeg frykter at det vi har oppnådd av røykfrie miljøer gjennom 30 år nå kan bli ødelagt.


Per Lund-Johansen, Professor emeritus ved UiB og tidligere seksjonsoverlege på hjerteavdeling


Det har aldri vært færre dagligrøykere i Norge enn det er nå. Sammen med nedgangen i dagligrøyking har vi sett en økning i levealderen, og en betydelig nedgang i dødeligheten av hjertesykdom, og også av lungekreft blant menn. Nedgangen i dagligrøyking er en viktig årsak. I tillegg har ikke-røykere fått en betydelig bedre hverdag - med røykfrihet i det offentlige rom, i transportmidler, på hoteller og i restauranter og nå også på holdeplasser.


Men nå dukker det opp en trussel   -   se merEt livsviktig jubileum

Av generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Tobakkskonvensjonen 10 år 

Tobakkskonvensjonen har som formål å redusere sykdom og død forårsaket av tobakksbruk.

Den pålegger medlemslandene å innføre en rekke tiltak for å få ned tobakksbruken.

Det er det all grunn til. På verdenbasis dør hvert år 6 millioner mennesker av tobakksrelaterte skader. 

http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread309545/#post_309545

http://tobaksfakta.se/nyheter/i-dag-fyller-tobakskonventionen-10-ar/


Frihet fra tobakk   -   Bedre vern nødvendig

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt.

Dette gjelder akutt og på lengre sikt. 

Vi er alle sårbare. 

Barn er særlig sårbare, og har lovfestet rett til røykfritt miljø.  

Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for bedre vern mot passiv røyking overalt, også i hjemmet og i utemiljøet. 

Se mer:

Bomiljø http://www.roykfritt.no/Bomiljø.html

Utemiljø http://www.roykfritt.no/Utemiljø.html

Bli fri  http://www.roykfritt.no/Fri.htmlTobakksindustriens metoder

Når regjeringen nå foreslår å fjerne reklamen fra tobakksbakningene, vil vi få se en tobakksindustri som kjemper med nebb og klør.

Av generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

http://www.itromso.no/meninger/article10685494.ece

http://bodonu.no/slik-vil-tobakksgigantene-slass-mot-reklamefrie-pakker/Slik arbeider Tobakksindustrien  -  forskere avslørt

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskare-underkanner-studier-om-neutrala-paket/

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/02/03/tobaccocontrol-2014-052051.abstract?papetochttp://Barn og unge beskyttes mot tobakk

Standardiserte røykpakker og snusbokser uten produsentenes logo og farger kan bidra til å forebygge at barn og unge begynner å røyke og snuse.

http://helseinfonett.no/barn-og-unge-ma-beskyttes-mot-tobakk/

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/en-grunn-mindre-til-a-begynne-med-tobakk/

http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=404986&p_dim=

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-og-unge-ma-beskyttes-mot-tobakk.aspx

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/foreslar-standardiserte-tobakkspakninger/id2395028/


Snusfornuft

Tobakksindustrien har pakket helseskadelig avhengighet inn i fine farger, gode smaker og design som appellerer til unge mennesker. Det er på tide å sette en stopper for denne markedsføringen rettet mot barn og unge.

Kronikk av helse- og omsorgsminister Bent Høie

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/snusfornuft/id2395395/

http://www.dagbladet.no/2015/02/10/kultur/meninger/debatt/kronikk/snus/37630674/


Snusfornuftig

Av Tone Wilhelmsen Trøen, Helsepolitisk talsperson for Høyre, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Motstanden mot regjeringens forslag om standardiserte snus- og røykpakker er ikke uventet. Tobakksindustrien, som i lang tid har jobbet aktivt mot et slikt forslag, føler nok at forslaget truer deres inntjening og eksistens. Det er jo heller ikke rart at det norske markedet er ekstra viktig for dem. Jeg tror det overrasker de fleste at vi faktisk har nesten 100 ulike typer snus i Norge. Et produkt som altså ikke er i salg eller knapt brukes i noen andre land utenom Norge og Sverige. Det er klart Norge er viktig for tobakksindustrien.

http://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/article10649326.ece
Snus er ikke en livredder

Tone Wilhelmsen Trøen (H), Stortingsrepresentant fra Eidsvoll

http://www.rb.no/Snus_er_ikke__en_livredder-5-43-23481.html- Tiltak mot snus bør diskuteres

- Min private mening som sykepleier er at vi må tørre å ta noen grep rundt snusbruk. Det er ikke ufarlig, selv om det ikke er så farlig som røyk, sier Krfs helsepolitiske talskvinne, Olaug Bollestad.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Tiltak-mot-snus-bor-diskuteres-7912257.htmlForskerne lovpriser tobakkemballasjen

Flere politikere og meningsbærere er kritiske til regjeringens forslag om snus og tobakk, men tobakksforskerne NRK har pratet med mener forslaget kan ha effekt.

http://www.nrk.no/nordnytt/forskerne-lovpriser-tobakkemballasjen-1.12199215- Første fornuftige tiltak på over ti år

- Pakninger uten branding er smart, sier reklameveteran som har slaktet tidligere antirøykekampanjer.

http://kampanje.com/markedsforing/2015/02/forste-fornuftige-tiltak-pa-ti-ar/Reklamefrie tobakkspakker

Den norske NCD-alliansen roser regjeringens målsetting om å innføre reklamefrie (standardiserte) tobakkspakninger i Norge.

Vi mener at reklamefrie pakker er et nødvendig tiltak for å beskytte barn og unge mot tobakksindustriens markedsføring. Vi må hindre at barn og unge begynner å røyke og snuse og at en ny generasjon blir avhengig av tobakk.

http://www.diabetes.no/Reklamefrie+tobakkspakker.b7C_wtvQ5m.ips

http://www.diabetes.no/filestore/-Diabetesno_-_filarkiv/Politisk/Sttteerklringreklamefrietobakkspakker.pdf

http://www.lhl.no/lhls-arbeid/lhl-mener1/pressemeldinger1/pressemeldinger-2015/2015/stotter-standardpakning-pa-tobakksprodukter/


- Større frykt for å være ukul enn for impotens?

- Er mørkegrønne tobakkspakninger det beste forslaget fra regjeringen på ti år? spør Umar Ashraf i denne kommentaren.

http://kampanje.com/markedsforing/2015/02/--frykten-for-a-vare-ukul-storre-enn-frykten-for-impotens/Snusare har ökad risk för alkoholberoende

En ny studie från Umeå universitet visar att snusare löper dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende som ickesnusare. Ju mer någon snusar desto högre är risken.

http://tobaksfakta.se/nyheter/snusare-har-okad-risk-for-alkoholberoende/


http://drugnews.nu/2015/02/24/snus-okar-risk-alkoholberoende/

http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/snusning-dubblar-risken-att-bli-alkoholberoende-1121249Snuserne blir yngre og yngre

– Noe må definitivt gjøres

Fredrikstad-tannlege Camilla Steinum mener det er på høy tid at det innføres enda strengere tiltak mot tobakk. – Snuserne blir bare yngre og yngre, sier hun.

http://www.f-b.no/__Noe_m__definitivt_gj_res-5-59-62048.html
Positiv oppfordring

Vi minner om  melding fra TV2:

Deres film vil bli vist på TV2, Zebra, Bliss, Nyhetskanalen og Sportskanalen langfredag og 1. påskedag.  


Bakgrunn:

Initiativet kommer fra to filmstudenter ved linjen for filmproduksjon på Noroff i Bergen. De har laget filmen beregnet på TV2s spesielle dager for ideell fri reklame. Rammen er 30 sek.  


Filmen er sendt ut til vurdering av aktuelle kontakter rundt om i landet.

Det er kommet svært positive tilbakemeldinger: 

Med de få sekundene til rådighet som normen krever, har de dyktige studentene skapt et filminnslag som overgår mye vi ellers har sett. 

Dette er en genial og vakker og påskefilm som på en mild måte viser et barns  signal til moren om å sette askebegeret på hylla  -  om å legge røyken på hylla, for deg og dine.

I et kortvarig sluttbilde vises vårt navn.

Dette gjelder positiv reklame for barnas velferd på en mild måte genialt tilpasset påskehøytiden.


Her er link til filmen 

https://www.youtube.com/watch?v=heSb3c1kfWk&feature=youtu.be

Her er student-adresse:

Kim Bye    kimbye@hotmail.com       41220513

---------------------------------------------------------------


Bli fri  http://www.roykfritt.no/Fri.html


God Påske !


hilsen

Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.no


Tiltak: http://www.roykfritt.no/Tiltak.html

Et livsviktig jubileum

Av generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Tobakkskonvensjonen 10 år 

Tobakkskonvensjonen har som formål å redusere sykdom og død forårsaket av tobakksbruk.

Den pålegger medlemslandene å innføre en rekke tiltak for å få ned tobakksbruken.

Det er det all grunn til. På verdenbasis dør hvert år 6 millioner mennesker av tobakksrelaterte skader. 

http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread309545/#post_309545

http://tobaksfakta.se/nyheter/i-dag-fyller-tobakskonventionen-10-ar/

Første fylkeskommune med tobakksfritt miljø

Fra 1. juli er Nordland fylkeskommune en tobakksfri arbeidsplass.

Nordland fylkeskommune er den første i landet som har vedtatt et tobakksfritt arbeidsmiljø for sine ansatte og besøkende.


Endringene omfatter et totalforbud mot røyking på fylkeskommunal grunn. Ansatte som i arbeidstiden er i kontakt med barn, unge pasienter og publikum skal avstå fra både røyk- og snusbruk.


Hensikten med de nye reglene er å skape et tobakksfritt miljø hvor gode rollemodeller bidrar til at færre unge rekrutteres som tobakksbrukere, og dermed bidrar til å begrense den enkeltfaktoren som tar flest liv i Norge i dag.


Dato for innførsel av de nye reglene sammenfaller med endringer i Tobakkskadeloven, som blant annet innebærer at offentlige inngangspartier skal være røykfrie, samt at elever ved videregående skoler skal avstå fra tobakksbruk i skoletiden.


Besøkende til Nordland fylkeskommune bes også om å respektere røykeforbudet.

https://www.nfk.no/ut-med-tobakken.aspx

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet

Nittedal: Martin Sandqvist (47) har brukt snus daglig i 30 år. Etter å ha sett hvilke skader snusen gjorde i munnen hans vil han vise fram bildene til skrekk og advarsel for ungdom.

http://www.rb.no/__Ble_sjokkert_da_jeg_s__dette_bildet-5-43-21837.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/martin-%2847%29-ble-sjokkert-da-han-fikk-se-bilde-av-sin-egen-munn/8542929.html

http://www.ostlendingen.no/__Ble_sjokkert_da_jeg_s__dette_bildet-5-69-25048.html

http://www.oblad.no/Martin__47__ble_sjokkert_da_han_fikk_se_bilde_av_sin_egen_munn-5-68-26769.html

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/16/218004/snusbokser-om-dagen-spiste-opp-tannkjottet-hans#comments

http://www.ba.no/Dette_er_et_resultat_av_30__r_med_snus-5-47-5613.html

http://www.sa.no/Dette_er_et_resultat_av_30__r_med_snus-5-46-28369.html

http://www.ringblad.no/Dette_er_et_resultat_av_30__r_med_snus-5-47-5613.htmlAsbjørg (20) så skrekkbildene:

- Mamma, jeg skal slutte med snus!

Asbjørg Holm (20) har brukt snus i fire år. Men nå er det slutt.

http://www.nordlys.no/Asbj_rg__20__s__snus_skrekkbildene____Mamma__jeg_skal_slutte_med_snus_-5-34-93168.htmlDe 10 mest misvisende sigarettreklamene noensinne!

Hva med en astma-sigarett eller en sigarett mot sår hals?

http://www.side2.no/aktuelt/de-10-mest-misvisende-sigarettreklamene-noensinne/8540044.html– To av tre røykere vil dø av uvanen

Så mange som to tredjedeler av dem som røyker, vil dø av røykerelatert sykdom om de ikke stumper røyken, antyder en ny studie.

Tobakk er en risikofaktor for mange av de ledende dødsårsakene i verden i dag, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at halvparten av røykerne dør tidligere enn de ville gjort som ikke-røykere.

Men flere nyere studier har antydet at andelen røykere som dør av røykerelatert sykdom, kan være mye høyere.

I en ny australsk studie som tirsdag ble publisert i tidsskriftet BMC Medicine, har forskerne funnet at så mange som to av tre røykere vil dø av uvanen, om de ikke stumper røyken.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2015/02/24/218659/av-tre-roykere-vil-do-av-uvanen

http://www.smh.com.au/national/health/smoking-worse-than-previously-thought-two-thirds-expected-to-die-early-20150224-13mfve.html

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/38

http://www.bbc.com/news/health-31600118Forskere mener at røyking er enda farlige enn man trodde

Det er farligere å røyke enn man trodde tidligere fordi røyking medvirker til utvikling av flere harde sykdommer, sier amerikanske forskere.

Resultater av tilsvarende undersøkelse er offentliggjort i tidsskriftet The New England Journal of Medicine .

I dag forbinder leger 21 sykdommer med røyking. Dette er bl.a. sukkersyke, ca.12 typer kreft og seks typer hjerte-og blodkarsykdommer. Under en undersøkelse nylig viste det seg at røykere rammes dobbelt så ofte av infeksjonssykdommer enn de som ikke røyker, mens risikoen for utvikling av cirrhose er tre ganger større hos dem.

http://norwegian.ruvr.ru/news/2015_02_14/Forskere-mener-at-royking-er-enda-farlige-enn-man-trodde-2796/

http://www.ibtimes.com/pulse/smoking-may-have-more-ways-kill-you-previously-believed-says-study-1814064

http://www.huffingtonpost.com/2015/02/11/smoking-death-study_n_6664348.html

http://www.forbes.com/sites/johnlamattina/2015/02/19/smoking-more-harmful-than-thought-needs-new-approaches-to-cessation/


Slik skader røyking hjernen

Det er vel kjent at røyking øker risiko for demens-sykdommer.

Nå har forskere funnet at røyking fortynner hjernebarken.

http://tobaksfakta.se/nyheter/sa-skadar-tobaksrokning-hjarnan/Røykeslutt  -  bedre psykisk helse

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/quitting-smoking-improves-mental-health-5219048

http://www.itv.com/news/2015-02-24/smokers-more-prone-to-depression-according-to-study/


Blør det når du pusser tennene?

Kan være tegn på et vanlig problem.

I tillegg til at sigarettrøyk bidrar til å maskere blødning fra tannkjøttet og dermed gjør at du ikke like lett oppdager betennelser, så er det flere tilfeller blant røykere. 

http://www.kk.no/livsstil/blør-det-når-du-pusser-tennene-31215?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-54c780dbb1601&utm_content=www.kk.no


Aldri for tidlig å tenke på hjertet

http://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/aldri-for-tidlig-a-tenke-pa-hjertet/


Slik stumper du røyken

Her er eks-røykernes aller beste slutte-tips.

http://www.kk.no/livsstil/slik-stumper-du-røyken-31173


Jobb sammen om sunnere vaner

http://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/jobb-sammen-om-sunnere-vaner/


Ragnar stumpet røyken for 42 år siden. Gjett hvor mye penger han har spart

Denne uka er det nøyaktig 42 år siden storrøykeren Ragnar Olsen stumpet røyken. – Jeg har ikke hatt en sigarett i kjeften etter at jeg la røykpakka fra meg!

http://www.finnmarkdagblad.no/Ragnar_stumpet_r_yken_for_42__r_siden__Gjett_hvor_mye_penger_han_har_spart-5-13-5123.html
Lungekreft

I Norge rammes årlig 2-3000 mennesker av lungekreft.

Lungekreft er den kreftformen som rammer flest nordmenn etter prostatakreft og brystkreft.

Lungekreft er også den kreftformen som tar flest liv i Norge.

Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret sier at det viktigste for å forebygge lungekreft er å få ned røykingen: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke.

– I mer enn 50 år har vi visst nok til å forebygge de aller fleste krefttilfellene, sier han.

Overlege Grimsrud regner med at rundt 80 prosent av alle lungekrefttilfeller ville vært unngått i fravær av tobakk .

Andre årsaker til lungekreft er radon i inneluft, yrkeseksponeringer, generell luftforurensning – inkludert dieseleksos og andre partikler, og passiv røyking.

– Vi vet at røyking kombinert med en eller flere av risikofaktorene, kan gi en sterk økning i risikoen for å bli syk. For de aller fleste er det viktigst å unngå røyken, sier krefteksperten. (ANB–NTB)

http://www.siste.no/Innenriks/article6861682.ece

http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Hver-tiende-kreftdiagnose-som-stilles-i-Norge-er-lungekreft/

Tobakksbruk går ned

Nå røyker kun 13 prosent av den voksne befolkningen daglig.

Nedgangen var lenge kraftigest blant menn, men de siste 15 årene har kvinnene, i likhet med menn, i større grad også stumpet røyken.

Samlet bruk av tobakk går også stadig ned. I 2014 røykte og eller snuste 31 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for 2008 var 36 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak at flere har stumpet den daglige sigaretten. Rundt ni prosent røyker av og til i 2014, og det er samme andel som i 2008. Det har ikke vært noen økning i andelen som bruker snus, skriver SSB. Etter en oppgang de første årene etter at målingen av snusbruk startet i 2008, har andelen ligget på rundt 14 prosent siden 2011. 

http://www.tannlegetidende.no/i/2015/2/d2e82Vil ha røykfrie uteserveringer i Norge

Det møtes med tre ganger tre hurra fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i Norge.

- Det er et forslag vi støtter og som vi jobber for å få til, både alene, sammen med Kreftforeningen og under paraplyorganisasjonen Tobakksfritt, sier konstituert generalsekretær i NAAF, Anne Elisabeth Eriksrud.

http://www.nettavisen.no/na24/vil-ha-rykfrie-uteserveringer-i-norge/8544069.html


Røykfrie lekeplasser

Det kan bli forbudt å blåse sigarettrøyk ut over Løtens første kommunale lekeplass, som skal bygges til ære for Edvard Munch. - See more at: http://www.h-a.no/nyheter/aapner-for-roykeforbud#sthash.n22zdbW1.dpuf

http://www.h-a.no/nyheter/aapner-for-roykeforbud


Røykfritt i bil med barn

http://www.ranablad.no/N__kan_det_bli_forbudt___r_yke_i_bil-5-42-24527.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/ny-lov-500-kroner-i-bot-for-a-ryke-med-barn-i-bilen/8542411.html


http://www.nrk.no/livsstil/england-forbyr-royking-med-barn-i-bilen-1.12203899


90 prosent ønsker røykeforbud i bilen

Over 80 prosent av de voksne mener det bør bli forbudt å røyke inne der det er barn i nærheten. Nesten 90 prosent vil ha røykeforbud i bilen.

04.01.2013

http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/90-prosent-oensker-roeykeforbud-i-bilen/a/10064446/


Krever også norsk forbud mot røyking i bil

Norge må innføre et sanksjonertbart forbud mot røyking i bil når barn er tilstede, slik England nå gjør, krever generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Tre millioner barn utsettes for tobakksrøyk i bilen, ifølge engelske helsemyndigheter. Fra 1. oktober innføres det forbud mot røyking i lukkede biler med passasjerer under 18 år i England. Brudd på forbudet straffes med en bot på 50 pund.

http://www.lhl.no/lhls-arbeid/lhl-mener1/pressemeldinger1/pressemeldinger-2015/2015/krever-ogsa-norsk-forbud-mot-royking-i-bil/

http://www.framtidinord.no/nyheter/article10644616.ecePasienter plages av røyking på lungeavdelingen

Pårørende og pasienter ved lungeavdelingen på sykehuset i Arendal er plaget av ulovlig røyking på verandaen rett ved TV-stua. Nå vurderer sykehuset tiltak mot problemet.

http://www.nrk.no/sorlandet/pasienter-plages-av-royking-pa-lungeavdelingen-1.12206279Røykfritt miljø utendørs i Sverige

Det har gått ti år siden Svenskene innførte sin nye røykelov for kafeer og restauranter. Nå vil regjeringen utvide røykeforbudet til flere utvalgte steder utendørs.

http://bodonu.no/svenskene-vil-ha-forbud-ogsa-utendors/


Endelig røykfritt miljø !

Sverige vil sikre alle røykfritt miljø

Sveriges helseminister  tar viktig initiativ for å sikre alle røykfritt miljø.

http://www.dn.se/debatt/rokfria-uteserveringar-nasta-steg-for-att-minska-rokningen/


Endelig !

sier Sveriges helseorganisasjoner

http://www.mynewsdesk.com/se/tankesmedjan-tobaksfakta/pressreleases/tobaksfaktas-expert-om-regeringens-foerslag-aentligen-1118914

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksfaktas-expert-om-regeringens-forslag-antligen/

http://www.mynewsdesk.com/se/naetverket-mot-cancer/pressreleases/naetverket-mot-cancer-saeger-ja-till-roekstopp-1119005

http://www.expressen.se/gt/forbundet-hoppas-att-rokning-ska-forbjudas/

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-krafttag-mot-roekningen-13841

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/18/rokstopp-pa-allmanna-platser-foreslas-i-sverige

http://bodonu.no/svenskene-vil-ha-forbud-ogsa-utendors/

http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=79893

http://www.nonsmoking.se/nyheter/rokforbud-pa-uteserveringar-busshallplatser-och-lekplatser/

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/02/Regeringen-vill-minska-rokning-genom-skarpare-regler/
Røykfritt bomiljø blir stadig vanligere

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6103558

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6102524

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/01/07/tobaccocontrol-2014-051849.full

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt. 

Vi er alle sårbare. 

Barn er særlig sårbare, og har lovfestet rett til røykfritt miljø.  

Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for bedre vern mot passiv røyking overalt også i hjemmet og i utemiljøet. 

Se mer:

Bomiljø http://www.roykfritt.no/Bomiljø.html

Utemiljø http://www.roykfritt.no/Utemiljø.html
Flere Nyhetsmeldinger


Tilbake til Nyheter