Om LMT

Landslaget Mot Tobakkskadene


The Norwegian Association Against Tobacco (LMT)


 1. LMT  -  Om LMT  -  Plan  -  Info  -  Magasinet  - Aktuelt  - Nyheter  -  Bli Fri  -  Lenker  -  Tobakksfriprisen 

 
LMT


Landslaget Mot Tobakkskadene er en ideell frivillig organisasjon som ble stiftet i 1916 og har som formål: "Et røykfritt samfunn uten bruk av tobakk i noen form",

med virkemidler:

"Spre saklig opplysning om tobakkens skadevirkninger og vinne forståelse for at det er en menneskerett å puste i røykfri luft".


Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).LMT er uavhengig politisk og livssynsmessig.

Kontakt, Adresse:


lmt@roykfritt.no


Landslaget Mot Tobakkskadene  - LMT

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 Oslo

Vennligst bruk fortrinnsvis e-post.
Velkommen !

Velkommen som medspiller, støttespiller  eller supporter -  som medlem.


Jo flere medlemmer/supportere dess sterkere blir vi sammen i det viktige arbeidet.


Bli medlem:

kun kr. 100 pr. år.


Innbetales til konto:

9235.13.76564


Send melding til:

lmt@roykfritt.no


eller:

Landslaget Mot Tobakkskadene  - LMT

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 OsloDette gjelder også gaver, minnegaver og testament-gaver.


                                                                                                                 


Sekr. - Styret

InformasjonMer informasjon

  Klikk på:

 1. -LMT

 2. -LMT plan

 3. -Magasinet

 4. -Aktuelt

 5. -Nyheter

 6. -Tobakksfriprisen

 7. -Bli Fri

 8. -Røykebokser

 9. -E-sigaretter

 10. -Snus

 11. -Lenker

 12. -Info  


 


Vi anbefaler

denne boken

"Århundrets bedrag"

Viktig hjelp  -    for alle

lettlest  og engasjerende  

  se mer  

https://sites.google.com/site/tonejoner/

Se også omtale i Magasinet


 


Viktige tiltak
- som Helsemyndighetene må iverksette snarest:


Vern mot produksjon og salg av tobakk 
Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så farlig og avhengighetsskapende at den ikke ville blitt tillatt innført idag. 
Nå gjelder det å verne nye barn. Derfor må produksjon og salg av tobakk utfases, i en trinnvis prosess.

Dette gjelder også tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).


Bedre vern mot tobakksrøyk, e-sigaretter o.l. 
i barnehage, skole, arbeidsplasser, i boliger, seniorboliger, sykehjem, sykehus, hoteller, inngangspartier til bygninger, tribuner, arrangementer, køer, uteserveringer, holdeplasser, perronger, transportmidler, også ferger, bil med barn og teaterscener.


- "Røykestasjoner" innendørs må fjernes


Tobakksfri arbeidstid i skole, barnehage, helse-/omsorg, kommuner etc.


Tobakksfri ansettelse i barnehage, skole, helse-/omsorg, aktuelle forvaltere.Informasjon, opplæring og utdanning 
må styrkes betydelig, i skoler, høgskoler og universiteter, lærerutdanning, foreldreopplæring, utsatte grupper. 
Opprett egne kanaler for nett/tv/radio for informasjon, opplysning, opplæring og utdanning - for hele befolkningen.


Tobakksfri filmproduksjoner o.l. - som er indirekte reklame/påvirkning av barn/unge.

Forsvar mot tobakksindustriens undergraving av lovvern.  
Tiltak mot korrupsjon o.l. innen forvaltning, forskning, media m.m.                                                      


Opprett et aksjonssenter med en utvalgt åremålsansatt stab. 
Det bør utvikles et bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene.                         klikk her:  Se mer E-sigaretter.htmlPlan.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

LMT er bl.a. med i Tobakksfritt - et nettverk av organisasjoner som har felles interesser i arbeidet for et tobakksfritt samfunn. Nettverket er åpent for organisasjoner som på ulike områder arbeider for tobakksfrihet og støtter Tobakksfritts plattform.


Samarbeidende organisasjoner:

Den Norske Jordmorforening

Landslaget Mot Tobakksskadene

Kreftforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Den norske legeforening

Norges Astma- og Allergiforbund
Den norske tannlegeforening
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannvern  samarbeider med  LMT

Se tema TobakkDe fleste ønsker

tobakksfritt miljø 1. De fleste ønsker å bli fri

 2. fra nikotin-avhengighetBarn/ unge fanges i avhengighet
Tobakksindustriens folk fortsetter kynisk å gjøre nye barn /unge avhengige av tobakk, e-sigaretter,  snus m.m. 
Via andre virksomheter infilterer tobakks-industrien forskning, media, organisasjoner og forvaltning, for å motarbeide alle vernetiltak. 


Engasjement viktig
Det er viktig at flest mulig engasjerer seg mot tobakksindustriens kyniske virksomhet, og støtter vernetiltak.
Støtt landets to foregangs-organisasjoner i arbeidet for vern mot tobakk: 
Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN).


Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) er landets eneste spesial-organiasjoner i tobakks-arbeidet.


LMT og RMN samarbeider nært, bl.a. om sekretariatfunksjoner, informasjon, nettsider m.m. RMN.htmlRMN.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1

De to viktigste foregangs-organisasjonene 

LMT og RMN samarbeider nært og supplerer hverandre   -  mange velger derfor å støtte begge foreninger.


RMN legger hovedvekten på røykfritt miljø og sikre alle vern mot tobakksrøyk, og arbeider mer på lokalplan med konkrete saker, mens LMT arbeider mer med å påvirke sentrale planer når det gjelder alle former for tobakk.