Pressemelding

 1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Info om:

TobakksfriprisenMed vennlig hilsen  


Liv Johannson

Landslaget Mot Tobakkskadene  

lmt@roykfritt.no

LMT-info

tlf. 22 92 12 49    tlf. 917 58 381Åslaug Kåsin

Røykfritt Miljø Norge 

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.no

Tlf 22 65 35 79Professor Asbørn Kjønstads presentasjon:


Tobakksfriprisen 2011 til Tone Bergli Joner

 

Jeg har den store glede og ære å presentere vinneren av Tobakksfriprisen 2011 -Tone Bergli Joner. Hun har ført en utrettelig kamp for å avdekke tobakksindustriens mange uredelige metoder, og for å gjøre dette forståelig for det norske folk. Det er flott at vi i dag kan krone hennes verk med den største herder som vi kan gi henne.

 

Tones Joners offentlige innsats mot tobakken knytter seg først og fremst til de siste ti årene. Hun har utgitt to viktige bøker og skrevet en rekke artikler om tobakk. Dette skal jeg komme tilbake til, men først skal jeg framheve noe av det hun har gjort i sitt tidligere liv, slik at vi kan bli litt kjent med hvem hun er.

 

Tone Joner har utdannelse innen psykologi, motetegning og dukkespill. Hun har også en mangesidig yrkeserfaring - motedesign, dukketeater, TV-serier med mer. Hun har skrevet ca 60 fagbøker om en rekke ulike emner, blant annet musikk, formgivning, hobby-virksomhet, barnesikkerhet og søvnproblemer hos barn. Hun skriver og synger viser sammen med sin mann Pelle Joner.

 Pelle er biokjemiker, og den første tobakksboken skrev de to sammen. Den heter "Det store bedraget" og har  undertittelen "Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite". Boka kom ut i 2002, og jeg skal her nevne forfatternes viktigste teser: 1. 1.I flere tiår har tobakksindustrien løyet om de enorme helseskadene som knytter seg til tobakken.

 2. 2.Tobakksindustrien har også løyet om den sterke nikotinavhengigheten som knytter seg til tobakken.

 3. 3.Tobakksindustrien har fortiet og underslått egne forskningsresultater og kunnskaper om skadevirkningene.

 4. 4.Tobakksindustrien har ved utspekulerte reklametriks lokket barn og ungdom til å bli røykere.

 5. 5.Tobakksindustrien har betalt forskere, politikere og journalister for å bagatellisere kunnskap om helseskadene og nikotinavhengigheten.

 6. 6.Tobakksindustrien har bestukket filmprodusenter og skuespillere for å gi de unge "forbilder" som røyker på film.

 7. 7.Tobakksindustrien har genmanipulert tobakksplanter for å øke nikotininnholdet og avhengigheten.

 8. 8.Tobakksindustrien har latterliggjort tobakksmotstandere og helseopplysning.

 9. 9.Tobakksindustrien har i stor stil smuglet sigaretter for å presse ned tobakksavgiftene.

 10. 10.Tobakksindustrien har bevisst satset på markeder i fattige land hvor det har vært få restriksjoner mot tobakk.

 

Etter min mening er påstandene i denne boka grundig dokumentert, den er meget godt skrevet, og boka inneholder svært viktig informasjon. Den burde ha fått stor utbredelse, og det var som utgangspunkt betydelig interesse for den i massemediene. Journalister som ringte til meg, sa imidlertid at informasjonssjef Jan Robert Kvam i Tidemanns Tobakksfabrikk hadde uttalt at boka ikke inneholdt noe nytt. Det var jo tilsynelatende et kraftig argument for at massemediene ikke skulle skrive om boka. Men reelt sett var det meget avslørende at tobakksindustrien hadde visst om helseskadene og nikotinavhengigheten i tiår etter tiår, og at den dertil hadde fortiet og bagatellisert dette overfor forbrukerne og statsmyndighetene.

 

Men tobakksindustrien greide altså å ”punkere” omtalen av bokas innhold og en samfunnsdebatt i massemediene, ved hjelp av en gammel metode. Fabrikkeier Johan H. Andresen i Tidemans gjorde det samme da de alarmerende rapportene fra den amerikanske og norske helsedirektøren kom i 1964. Også ved flere senere begivenheter har tobakkskongens budskap vært: ”Intet nytt”. Tone og Pelle Joner, som skulle ha høstet stor heder for denne boka, ble i stedet sittende igjen med en etterbyrde.

 

Det er beundringverdig at de ikke lot seg lamme av dette, men fortsatte kampen mot tobakken. Særlig viktig er det at Tone i 2010 utga en ny bok "Århundrets bedrag". På forsiden gjengis fem uttalelser fra tobakksindustrien, og her skal jeg sitere to av dem:


- ”Barna var våre mål ... det var dette som var bedriftens politikk".


- ”Vi røyker ikke skitten, vi bare selger den ... til de unge, de fattige".

 


Jeg vil særlig framheve to temaer hvor Tone har ytet store bidrag den siste tiden:


- Det gjelder helsefarene som knytter seg til "Tredjehånds røyk". Førstehånds røyk den røyken som røykeren selv får seg (aktiv røyking). Andrehånds røyk er den røyken som de som oppholder seg i nærheten av røykeren, får i seg (passiv røyking). Tredjehånds røyk er den røyken som blir sittende igjen i klær, møbler og andre ting som engang har vært nærheten av røykerne. Her vil jeg nevne at noen av våre bestemødre og oldemødre klaget over røyken i gardinene, men det var ikke så mange som hørte på slik intuitiv folkelig motstand mot røykingen.


- Det andre temaet som jeg vil framheve, er snus. Her har vi den spesielle situasjonen i Norge at en forsker ved SIRUS, som i sin ungdom nedla et meget stort og viktig arbeid i Statens tobakkskaderåd, nå går inn for snus som røykeavvennings-metode. Det ser ut som om Karl Erik Lund har "meldt overgang" eller "konvertert". Tone Joner  har i flere viktige artikler og i sin siste bok tatt et kraftfullt oppgjør mot dette.

 

Tone Bergli Joner vil nå bli tildelt Tobakksfriprisen for 2011. Den får hun for viktig samfunnsengasjement, folkeopplysning og som forkjemper for barn og ungdom. Jeg tør be om at Tone Bergli Joner kommer fram for å motta prisen.

 

Oslo 31. mai 2011

Asbjørn Kjønstad
Professor dr. juris
Universitetet i Oslo

 

Ski videregående skole ble tildelt en skolepris som er et foregangssted for å sikre røykfritt skolemiljø. Allerede i 1982 ble skolen røykfri innendørs etter en hard strid mellom ledelse og en del av personalet. Idag er skolen røyk- og snusfri i en radius på 300 meter.  


Tobakksfripriser til forfatteren Tone Bergli Joner,  Ski videregående skole og Berit Ås


Verdens tobakksfrie dag  ble markert med prisutdelinger. Forfatteren Tone Bergli Joner ble i dag tildelt Tobakksfriprisen. Ski videregående skole fikk en Skolepris og Berit Ås ble æret med Hedersprisen.Prisutdelingene fant sted i Nationaltheatret i Oslo. Landslaget Mot Tobakkskadene og Røykfritt Miljø Norge sto bak arrangementet, i samarbeid med Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 


Kunstneren Thorstein Rittun medvirket med bilder til prisvinnerne.Musikalsk innslag under arrangementet ble besørget av elevene Henrik Wiik - gitar og Christian Lundqvist - vibrafon, begge fra Studieprogram for Musikk, Dans og Drama ved Ski videregående skoleTobakksfriprisen tildeles personer og virksomheter som har gjort en ekstra innsats og framstår som gode forbilder i arbeidet mot tobakkskadene. 

Tidligere prisvinnerne er bl.a. Kari Jaquesson, Adil Thathaal, Gaute Grøtta Grav, Øystein Pettersen, Johan Olav Koss, Bjørn Dæhlie, Wenche Myhre, Annette Stai, Egil Drillo Olsen, Thor Heyerdal, Gro Harlem Brundtland, Gerd-Liv Valla og Dagfinn Høybråten.

 

Tobakksfriprisen ble i år tildelt forfatteren Tone Bergli Joner, som det siste året bl.a. har utgitt den viktige boken  "Århundrets bedrag". Det er en praktisk håndbok for alle, som hjelp til frigjøring fra tobakksindustrien grep. Dette gjelder et av vår tids største helseproblemer. Samtidig er det et av de enkleste problemer å løse. Gevinsten er enorm, for alle.


Tone Bergli Joner har et bredt og intenst humanistisk  samfunnsengasjement. Hennes tidligere bok "Det store bedraget" og mange velskrevne artikler og debattinnlegg har hatt stor betydning bl.a. i kampen for Røykeloven. Prisen ble overrakt av jusprofessor Asbjørn Kjønstad, som også er tidligere prisvinner.

                             

      (Se Asbjørn Kjønstads presentasjon av prisvinner nedenfor)


 


Erfaringene er gode, og det er nå en svært liten andel av elevene som røyker jevnlig. Skolens uteområde er ikke lenger en rekrutteringsarena til røyking. Skolen hadde før en røykerandel på ca 20 %, men den nå er sunket til et sted mellom 5 og 10%. 


Rektor Anne Karin Øksnevad og Avdelingsleder for Samfunnsfag/økonomiske fag Hasse Bergstrøm mottok prisen på vegne av Ski videregående skole.  Prisen ble overrakt av Dagfinn Høybråten, som også er tidligere prisvinner.

Berit Ås fikk Hedersprisen for mangeårig pionerinnsats mot tobakkskadene. Allerede på 1960-tallet gjennomførte hun flere røykevaneundersøkelser og ble medlem av Statens tobakksskaderåd da det ble opprettet 1971. Hun var også medlem av Verdens helseorganisasjons ekspertutvalg på dette feltet.  Hun var utsending til Arbeiderpartiets landsmøte i 1967 og foreslo da tiltak mot røyking. Som sosialpsykolog brakte hun viktig innsikt fra denne fagdisiplinen inn i arbeidet. Hun fikk med en rekke andre fagfolk, som bl.a. medvirket til at Universitetet i Oslo framsto som et foregangssted, og det ble store positive ringvirkninger i samfunnet.
 


Hun engasjerte seg også sterkt i de rettsakene som ble reist av Robert Lund og Asgeir Storvand mot eierne av Tiedemanns Tobakksfabrikk AS  -  Joh. H. Andresen familien. Prisoverrekker var professor Per Schioldborg, som bl.a. har hatt stor betydning for røykeavvennings-arbeidet i Norge.