1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen


                     Røykestasjon

                                Røykeboks

                                Røykebar

                                Røykehjørne

                                RøykeromSe også:

Aktuelt om tobakksindustrien


 Røykestasjon  -  i strid med lovvernet

Igjen røyking i fellesområder


Det er dukket opp firmaer som markedsfører "røyke-stasjon", "røyke-bar", "røyke-boks", "røyke-hjørne", "røyke-rom", "røykfrie systemer", "smoke free systems" o.l. 

De hevder at dette er innretninger som kan plasseres i felles-lokalene, for at røyking igjen kan foregå der.

Luften suges gjennom et filter og slippes ut i felleslokalene igjen, dvs. resirkulert luft.I praksis blir luften forurenset.

Dette er alvorlig for alle, akutt og på lengre sikt.

Akutt rammes særlig de med astma/allergi.

De kan få alvorlige og livstruende anfall.

Mange har økt risiko for akutt hjerteinfarkt og hjerne-slag.

På lengre sikt har alle økt risiko for utvikling av KOLS, hjerte-/karsykdommer og kreft-sykdommer.

Barn er i utvikling og påføres lettere skader. 

Barn har  lovfestet rett til helt røykfritt miljø.
Nyere forskning viser at tobakksrøyk, selv i lave konsentrasjoner og i korte  tids-rom, er langt farligere enn tidligere antatt.


 1. Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk. 

 2. Selv lave nivåer av tobakksrøyk kan være skadelig. 

 3. Røykerom, luftrensing og ventilasjon o.l. gir ikke tilstrekkelig vern.

 4. Det er nødvendig å beskytte mennesker mot passiv røyking ved å sikre helt røykfritt miljø innendørs.            (Helsemyndighetene -  USA)Fagkommentar

En slik røyke-stasjon med avtrekkshette forutsetter laminær luftstrøm. Men i praksis fungerer ikke dette:

 1. Luftstrømmene blir brutt opp når  mennesker beveger seg til og fra.

 2. Andre luftstrømmer vil forstyrre, f.eks. når dører åpnes og lukkes.

 3. Når det samles flere rundt et avtrekk, vil noen bli stående i ytterkant,  slik  at røyken spres direkte ut i rommet.

 4. Det oppgis en filtereffektivitet som er langt utover noe som ellers er kjent, derfor er det tvilsomt om dette kan være riktig. I så fall vil det trolig kun vare en kort tid etter at filteret er helt nytt. 

 5. Dessuten kan trolig noe røyk/tjærestoffer etterhvert passere filteret og skade motor og tette kanaler, slik at effektiviteten reduseres. 

 6. De minste partiklene vil passere filteret. Disse partiklene er særlig skadelige da de føres dypest  ned i lungene.
En kan lett bli forledet av at det i opplys-ningene fra firmaet bare oppgis tekniske spesifikasjoner på utstyret, ikke praktiske resultater.


Det er tidligere gjort undersøkelser med lignende installasjoner, men der luften føres ut av bygningen, dvs ingen resirkulert luft. Resultatene er dårlige.


Derfor må slike innretninger klart avvises. Systemet er ikke troverdig.


Man kan anta at tobakksindustrien er involvert i dette. Det vil tjene deres interesser.

Med slike opplegg vil det i praksis igjen bli røyking i fellesområder.

Røykestasjoner er lett tilgjengelige, synlige og skaper "røykesug".

Dessuten vil det bli vanskeligere å slutte.

Undersøkelser viser at  de fleste røykere ønsker å slutte.


Røyke-stasjoner o.l. er i strid med Røykeloven og Arbeidsmiljøloven.

Det kan være en belastning for de som reagerer først (bl.a. pga. astma/ allergi) å ta opp dette problemet på det enkelte sted. De risikerer utstøtning o.a. Dessverre er det ofte mangelfulle kunnskaper blant beslutningstakere. Risikoen er stor når arbeidsgiver eller andre i ledende posisjoner selv røyker. Nikotin er svært avhengighets-skapende. Derfor er røykere oftest inhabile når det gjelder rasjonell behandling av slike saker.RMN             "Århundrets bedrag"

                Vi anbefaler denne nye boken   -    for alle

  

- Angår oss alle
 1. -Lettlest  og engasjerende

 2. -Gir viktig innsikt og oversikt på en lett og god måte.

- Bør inngå i skolen og utdanning på alle nivåer,

- Aktuell i de fleste fag

- Viktig for politikere og etater


Boken viser hvordan vi alle lures

og barn blir avhengige av nikotin  -  både røyking og snus

Passiv røyking og tredjehåndsrøyk

Hva gjør vi? -  hva virker?


Anbefal boken for andre  -  Kjøp den til dine barn, familie, venner og dine politikere.Se omtale   og i Magasinet
Til toppen

 ( Ø.B.Mobråten)