Velkommen

til

Røykfritt Miljø

Norge


Smokefree Environment Norway

 

Røykfritt Miljø

Norge

(RMN)

er en ideell frivillig organisasjon som arbeider for å skape røykfritt miljø og sikre alle vern mot tobakksrøyk.

Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).

Adresse:


roykfritt@roykfritt.no


Vennligst bruk fortrinnsvis e-post.


Røykfritt Miljø Norge,

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 Oslo

Bli medlem:

kr. 100 pr. år.

Familiemedlem: kr. 20  pr. år.  

Bedrifter: kr. 300 pr. år. 


Innbetales til konto:

0530 302 7760


Send melding til:

roykfritt@roykfritt.no


eller:

Røykfritt Miljø Norge,

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 Oslo

Dette gjelder også gaver, minnegaver og testament-gaver.

  
 


De fleste ønsker bedre vern mot tobakksindustrien

Det viser en ny undersøkelse i Sverige. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/majoritet-vill-ha-hardare-regler-om-tobaksindustrin/Stopp tobakksindustrienVerdens Helseorganisasjon (WHO): Tobakksindustrien må stanses når den prøver å true, påvirke og hindre effektive tiltak mot tobakksskader og dermed undergrave WHOs tobakkskonvensjon.


http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspx


http://tobaksfakta.se/nyheter/enad-front-mot-tobaksindustrin-tema-for-world-no-tobacco-day/


http://tobaksfakta.se/nyheter/nytt-material-infor-31-maj/ 


http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html


http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influenceSlik motarbeider tobakksindustrien Tobakkskonvensjonen

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskning-visar-sa-motarbetar-tobaksindustrin-tobakskonventionen/
Stopp tobakksindustriens kyniske påvirkning for å: 

- få nye barn som kunder

- hindre nødvendige vernetiltak


Slik påvirker tobakksindustrien direkte og indirekte 

-  via andre virksomheter, media, "institutter" "forskere", forvaltere o.a. :  http://www.roykfritt.no/Aktuelt_tobakksind_.html

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/manipulating-scientific-evidence-and-the-media


Tobakksindustrien prøver å gi et ansvarlig og anstendig bilde

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/seeking-to-convey-a-responsible-and-respectable-imageMotarbeider røykfritt miljø

Røykfritt miljø må kjempes fram og forsvares. Vi opplever at salgsinteresser/ tobakksindustrien motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområder, via "røykebokser", e-sigaretter o.a.

Vi ser at de får flere barn/unge til å begynne å røyke.

Tobakksindustrien truer Norge med søksmål for å hindre vernetiltak. Aktuell bok:

"Århundrets bedrag" -  lett tilgjengelig, spennende som krim  -   fra prisbelønnet forfatter:

http://www.roykfritt.no/Joner.html

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5541329Rapport avslører tobakksindustriens taktikk  

En rapport avslører hvordan tobakkindustrien arbeider for å hindre lov-vern  i Europa

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-rapport-avslojat-industritaktik-i-eu/


     Se mer: Aktuelt om tobakksindustrien
Tobakksindustrien angriper verden

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer regjeringene til felles forsvar 

Tobakksindustrien forsøker å stoppe vernetiltak over hele verden. Skremmer regjeringer med enorme søksmål, betaler PR-fimaer og andre som bruker skitne triks, for å avvise fagkunnskap og lovvern. WHO oppfordrer regjeringene til å stå sammen  for å sikre befolkningen det nødvendige vern.


Se mer:   Aktuelt om tobakksindustrien


    Tobakksindustriens arbeidsmetoder

Tobakksindustriens interesser strider mot folkehelsen. Det konstaterer Tobakkskonvensjonen. Den slår fast at tobakksindustrien og dens allierte må holdes utenfor folkehelsepolitikken.


Dessverre gjør tobakksindustrien alt den kan for å stoppe vernetiltak overalt i verden.

http://tobaksfakta.se/tema/tema-om-tobaksindustrin/

http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_PageTobakksindustrien mer aggressiv mot vernetiltak

Tobakksindustrien angiper vernetiltak mot tobakkskader i flere land. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer.

Dessverre mangler fortsatt mange politikere innsikt.


Eksperter mener at det nå må settes en sluttdato for salg av tobakk og iverksettes en utfasingsprosess.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5342317

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-expert-pa-sverigebesok-kritiserar-tobaksindustrins-metoder/

   

   
Tobakk passer ikke sammen med matvarer

Et skritt mot avvikling av tobakksalg i matvarebutikkene.

Slutt å vise tobakk i matvarebutikkene.

Dette krever konsernsjef i matvarebransjen, Riksdagsrepresentanter fra flere partier og Yrkesforeninger mot tobakk.

http://www.aftonbladet.se/slutaroka/article14156639.ab

http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Aktuellt-nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv/Axfood-vill-ha-lag-mot-tobaksexponering-i-matbutiker/
Utfasing av tobakk

– En av de viktigste årsakene til helseproblemer og tidlig dødsfall her i landet er tobakk. 

For å forebygge at flere unge begynner å røyke, kan det være en ide å gjøre tilgangen på røyk vanskeligere og flytte salget til Vinmonopolet.

Vinmonopolet har bedre rutiner når det gjelder å kontrollere alder til de som kjøper røyk.

– Det å legge større begrensninger på salget av en giftig vare som tobakk, er svært fornuftig. Alle som er opptatt av folkehelsa må være enige i det.

– Det er jo ingen som vil tilbake til den tiden der det var lov å røyke på kino, restauranter og busser. Selv røykerne er jo glade for å slippe det.

Norge bør ha som mål å utfase tobakksbruken.

Det er viktig med debatt rundt dette utspillet.

– Vi trenger nye ideer og tiltak i kampen mot tobakken.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8335330

Valg av politikere  -  for frihet 


- Frihet fra unødige lidelser, alvorlige sykdommer og dødsfall    

 1. -Frihet fra enorme unødige belastninger av sykehus, sosial omsorg/, arbeidsliv, samfunn, miljø    -  nasjonalt og globalt.   


Det er hva røykfritt miljø betyr


Så vår stemme – og forhåpentlig mange andres – ved valg går til det partiet som tar ansvar for å sikre oss alle røykfritt miljø  der det er alminnelig ferdsel av folk, for eksempel på fortau, gater og torg, bussholdeplasser o.l., ved alle slags stevner, møter og arrangementer, og nærmere enn 200 meter fra publikumsinnganger og -utganger. Vi er trygge på at byråkratene i Justisdepartementets lovavdeling klarer å koke sammen en bra lovtekst som dekker det meste. (nyttiuka.no)
Barn har rett til røykfri oppvekst

  

Norge må følge Island som har lovfestet barns rett til røykfri oppvekst.

Det mener organisasjonen  Røykfritt Miljø Norge :

  

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8384602Barn har rett til et liv uten røyk

 

Det er lovfestet på Island,

Få barn begynner å røyke på Island,

som har beste resultat i Europa. 


Danmark bør følge Island.

Det mener et klart flertall i Danmark.


http://www.nordjyske.dk/nyheder/boern-har-ret-til-et-liv-uden-roeg/895ff0cc-8fbb-4c1d-8cd3-c8754844185a/4/1513
Røyking under svangerskapet kan føre til astma hos framtidige generasjoner


Skadene ved røyking  er vel kjent, nå viser ny forskning at røyking også kan forårsake astma hos framtidige  barnebarn.


Ifølge forskere fra Harbor-UCLA Medical Center i California er røyking under svangerskapet ikke bare skadelig for barnet, men de negative konsekvensene blir også videreført til neste generasjon.

Forskningen viser at når en kvinne røyker under svangerskapet, risikerer også hennes barnebarn å bli påført astma.


Nikotin kan "slå på" dårlige gener, som deretter arves av fremtidige generasjoner. 


Det er nødvendig med bedre vernetiltak, ikke minst bedre opplæring/ utdanning av helsepersonell og hele befolkningen.

http://www.counselheal.com/articles/3173/20121030/smoking-during-pregnancy-impair-lung-function-grandchildren.htm
Røyking kan føre til kreft hos barn, barnebarn og oldebarn

 

Røyking kan føre til kreft, astma og andre sykdommer hos etterkommere i flere generasjoner

 

Livsstil kan endre genenes innstillinger.  Noen gener er som av- og på-knotter, og dårlig livsførsel kan skru av gener som beskytter mot blant annet kreft,  eller skrur på gener som skader. Denne effekten kan føres videre i generasjoner.


– Vi ser i dag en økende forekomst av lungekreft blant ikke-røykere. Det kan kanskje forklares med at de har hatt størrøykere som besteforeldre.

– Besteforeldrenes røykevaner kan ha skrudd av gener som beskytter mot lungekreft, og så har det avslåtte genet gått i arv til barn og barnebarn som blir disponert for krefttypen, sier professor Tim Spector ved King's College London til NTB.

http://www.forskning.no/artikler/2012/november/338597Norge henger etter 

Norge får kritikk av Verdens Helseorganisasjon.

Barn har dårlig vern.

Nå må myndighetene ta ansvar 

og iverksette effektive vernetiltak: 

 http://www.roykfritt.no/Tiltak.html

Nor Tannlegeforen Tidende 

2012; 122: 748


Nærmiljø gjør røykfri

Dersom mange i nærmiljøet ditt røyker, er det vanskeligere å stumpe røyken. Det viser ny forskning fra Universitetet i Tromsø.

- Livsstilsendringer er vanskelig å gjennomføre. Det er nyttig å snakke mye om den påvirkningen de menneskene som står røykeren nærmest har, forklarer allmennlege Astri Medbø til nettstedet forskning.no.

I forbindelse med doktorgraden sin ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har hun intervjuet flere pasienter med lungesykdommen kols. 

Alle begynte å røyke tidlig, og det ble røyket mye i nærmiljøet. Også dette nærmiljøet hadde mye å si når intervjuobjektene skal prøve å slutte.

For mange var det ikke nok å vite om helsefarene ved røyking, eller å få diagnosen kols. Påvirkningen fra folk rundt dem var vel så viktig. Et kvinnelig intervjuobjekt fortalte at hun sluttet sammen med mannen da han ble alvorlig syk.

-Jeg vet at hadde ikke også jeg stumpet røyken, så hadde min mann begynt å røyke igjen,» sier hun.

Hvert år dør 2000 mennesker av kols i Norge. 90 prosent får kols på grunn av røyking.

- Ventet levetid hos en røyker er betydelig kortere enn hos en som aldri har røyket. Men i det øyeblikket du stumper røyken, stopper også den bratte kurven mot sykdom eller tidlig død. Du tjener inn noen år med ekstra levetid på denne måten, sier Medbø. Levetiden kan forkortes med hele 14 til 20 år for røykere.

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=494730&a=1


Røykfritt miljø er viktig hjelp for røykeslutt

De aller fleste ønsker å slutte

http://www.roykfritt.no/Fri.html

Vern er hjelp: 

 http://www.roykfritt.no/Tiltak.html
Advarer mot e-sigaretter

E-sigaretter markedsføres intenst i mange land.  E-sigaretter markedsføres ofte som et røykeslutt hjelpemiddel og som en mulighet for å røyke i røykfrie områder. I annonsene vises ofte unge mennesker.

Økt salg av e-sigaretter  kan føre unge mennesker inn tobakksbruk, advarer fagfolk. 

E-sigaretter opprettholder røyke-vanen, og kan forårsake tilbakefall til sigarettrøyking hos røykere som prøver å slutte. 

E-sigaretter ligner vanlige sigaretter, og inneholder er ampuller med kjemikalier. De er med eller uten nikotin. E-sigaretter er batteridrevet og varmer opp væsken til damp som inhaleres og blåses ut som røyk.

Fagfolk advarer mot e-sigaretter p.g.a. helsefare og undergraving av røykfrie miljøer. Det blir lett sammenblanding med vanlig røyking.

Tobakksindustrien står trolig også bak e-sigaretter. Ampullene til e-sigaretter har ofte navn som ligner merkenavn for sigaretter. 

Det er i tobakksindustrien interesse å bruke e-sigaretter for å få røykere til å opprettholde røyke-vanen, også i røykfrie områder.

http://tobaksfakta.se/nyheter/e-cigaretter-vacker-oro/

Se også:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.html
E-sigarett-røyk er skadelig 

Det er skadelige stoffer i e-sigarett-røyk.

E-sigarett røyk innholder bl.a. partikler av flere metaller.

Partikkelstørrelsen varierer, de minste partiklene er nanopartikler som ekstra lett trenger inn i  luftveienes slimhinner. 

Det er partikler av silikat, tinn, sølv, jern, nikkel og aluminium samt nanopartikler av tinn, krom og nikkel.

Mange av de stoffene som hittil er kjent kan forårsake skader og sykdommer i luftveier/lunger, og kroppens celler generelt. 

E-sigarett-røyk rammer røykere og andre i deres omgivelser.

Det er nødvendig med vern.

http://tobaksfakta.se/nyheter/studie-visar-skadliga-partiklar-i-e-cigaretters-anga/

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057987

Facebook

Helsedirektoratet ønsker å skape debatt om røyk og snus blant ungdom,

og har laget en kampanje på Facebook for å hindre at ungdom begynner å røyke:

http://www.facebook.com/Menjegroykerihvertfallikke


"Århundrets bedrag"

Viktig hjelp


lettlest  og engasjerende  Vi anbefaler denne boken for alleSe  omtale   og i Magasinet
Tobakksfriprisen

til

Tone Bergli Joner

Skolepris til Ski vgs

Hederspris til Berit Ås


Pressemelding


En nestor i nestekjærlighet


Asbjørn Kjønstad  


-  informasjon og en rekke omtaler/ minneord er samlet her: 

http://www.roykfritt.no/Asbjørn_Kjønstad.htmlRøykfritt Miljø Norge 

arbeider for 

Bedre miljø, helse og trivsel

for alleMer informasjon

Klikk på:
 1. -RMN

 2. -Om RMN

 3. -Tiltak

 4. -Magasinet

 5. -Aktuelt

 6. -Nyheter

 7. -Tobakksfriprisen

 8. -Bli Fri

 9. -Lenker

 10. -English

 11. -Røykebokser

 12. -E-sigaretter

 13. -Snus

 

 


Verdens tobakksfrie  dag:  Frihet fra tobakk - se merRapport fra Helsemyndighetene USA


 1. Tobakk enda skadeligere enn tidligere vist

 2. Skader hele kroppen.

 3. Knyttet til mange sykdommer.

 4. Dette gjelder også passiv røyking.

 5. Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk.

 6. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig.

 7. Helt røykfritt miljø er nødvendig.

 8. Luftrensing og ventilasjon gir for dårlig vern.

 9. Det er nødvendig med langt større innsats mot tobakksindustrien, som bruker enorme ressurser på å få flere unge til å begynne med tobakksprodukter.

 10. E-sigaretter o.l. virker bare forstyrrende.

 11. Alle tobakksprodukter  må ut av salg.

 12. Vi må skape en tobakksfri generasjon.


The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress:

A Report of the Surgeon General, 2014

http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/index.html


Se omtale i media
Helsemyndighetene -  USA

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig


Tobakksrøyk skader straks den kommer i kontakt med kroppen.

Det oppstår celleskader og vevsinflammasjon.


Gjentatt eksponering svekker kroppens evne til å reparere skadene.


Selv bare litt tobakksrøyk kan straks skade cellenes arvestoff og føre til kreft.


Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk.

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig.


Se mer

Vi dreper mennesker 

ved ikke å iverksette effektive tiltak


- sier Helseministeren i Australia.


Australia er et foregangsland.


Verdens helseorganisasjon (WHO):

Stopp all markedsføring av tobakk

Stopp all markedsføring av tobakk er temaet for Verdens tobakksfrie dag  

I samsvar med Den internasjonale tobakkskonvensjonen skal alle land iverksette disse tiltakene, som er nødvendige for å motvirke  tobakksindustriens kyniske markedsføring for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.  

Tobakksepidemien dreper 6 millioner mennesker hvert år, og langt flere blir syke. 

Denne menneskeskapte katastrofen vil ramme enda flere, om ikke effektive tiltak iverksettes. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-pa-tobaksfria-dagen-forbjud-all-marknadsforing-av-tobak/

http://tobaksfakta.se/nyheter/arets-31-maj-tema-stoppa-all-marknadsforing-av-tobak/

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/en/index.html

Se mer 
NRK  Nyheter

– Norge har blitt en sinke i antirøykearbeidet

– Norge har gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i antirøykearbeidet, mener røykelovens far, Asbjørn Kjønstad. 

Han er spesielt bekymret for barn som utsettes for passiv røyking

http://www.nrk.no/norge/skuffet-over-antiroykearbeidet-1.11336753

---------------------------

Se også Tiltak

Lungekreft

I Norge rammes årlig 2-3000 mennesker av lungekreft.

Lungekreft er den kreftformen som rammer flest nordmenn etter prostatakreft og brystkreft.

Lungekreft er også den kreftformen som tar flest liv i Norge.

Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret sier at det viktigste for å forebygge lungekreft er å få ned røykingen: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke.

– I mer enn 50 år har vi visst nok til å forebygge de aller fleste krefttilfellene, sier han.

Overlege Grimsrud regner med at rundt 80 prosent av alle lungekrefttilfeller ville vært unngått i fravær av tobakk .

Andre årsaker til lungekreft er radon i inneluft, yrkeseksponeringer, generell luftforurensning – inkludert dieseleksos og andre partikler, og passiv røyking.

– Vi vet at røyking kombinert med en eller flere av risikofaktorene, kan gi en sterk økning i risikoen for å bli syk. For de aller fleste er det viktigst å unngå røyken, sier krefteksperten. (ANB–NTB)

http://www.siste.no/Innenriks/article6861682.ece

http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Hver-tiende-kreftdiagnose-som-stilles-i-Norge-er-lungekreft/
Kreftregisteret advarer: 

Unngå all tobakk - også snus!


- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

 

Salget av snus fortsatter å stige. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

- Det er positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus i graviditeten kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen, slik vi ser ved røyking. Vi vet at kjemisk påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.


Snus årsak til alvorlige kreftformer

 

Han viser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) som i 2009 gikk i gjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko. Kreftfaren gjelder også de typene snus som brukes i Nord-Europa. 

- Disse kreftformene er alvorlige sykdommer som gir lav overlevelse for dem som rammes. Det er en utbredt misforståelse at konklusjonene fra WHO er tilbakevist i senere studier. Vi fraråder derfor alle å bruke snus, spesielt unge kvinner. De siste tallene fra SIRUS er urovekkende, sier Grimsrud.


Dårligere prognose ved kreft og andre sykdommer

 

 Produsentene jubler over at omsetningen av snus øker fra år til år, men prisen for brukerne kan være høyere enn vi vet i dag.


- Nikotin omdannes i menneskekroppen til kreftfremkallende stoffer. Undersøkelser tyder på at bruk av snus gir dårligere prognose for dem som rammes av kreft og andre sykdommer. Man ser at nikotin forstyrrer kroppens normale overlevelsesmekanismer både hos dyr og mennesker. Mange lar seg derfor lure når snus blir karakterisert som "livreddende". I denne saken tror jeg folk bør lytte mer til medisinsk, kjemisk og biologisk ekspertise, og mindre til adferdsforskerne ved SIRUS, avslutter Grimsrud.

tor.johnsen@kreftregisteret.no  


http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Kreftregisteret-advarer-Kutt-all-tobakk---ogsa-snus/


--------------------------------------------------------------------------

Se også:

Snus:  http://www.roykfritt.no/Snus.html

Tiltak: http://www.roykfritt.no/Plan.html
Folkehelseinstituttet (Japan)                                                                            Rapport 


Kreftfarlig røyk fra e-sigaretter


Høye nivåer av kreftfarlige stoffer i røyken fra e-sigaretter.

Avgir opptil 10 ganger så mye kreftfremkallende stoffer som vanlig tobakk. 

Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health. Forskerteamet ved det japanske Folkehelseinstituttet  har også levert en rapport om e-sigaretter til Helsedepartementet.


Se mer
E-sigaretter like farlige som vanlige sigaretter

Dampen er kreft-farlig

http://www.euronews.com/2013/08/27/e-cigarettes-harmful-says-report/

http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11115636

http://www.isciencetimes.com/articles/5953/20130828/e-cigarettes-health-risks-smoking-carcinogens-e-cigs-fda.htm

Se også: E-sigaretter
E-sigaretter en stor fare  

-  avvises i USA

De fremste medisinske eksperter advarer mot e-sigaretter

http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-ecigs-health-danger-vapors-tobacco-perspec-0115-20140115,0,4733552.story    eller  les her


http://rockrivertimes.com/happening-now/2014/01/15/chicago-to-regulate-e-cigarettes-on-same-level-as-traditional-cigarettes/Tåkelegger helsefaren

E-sigaretter inneholder dødelige doser med nikotin og innebærer alvorlig fare for en rekke helseskader.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article7426120.ece?#.UsvmlByFvGABefolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra "forskere" /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen, særlig de unge  villedes, og lokkes inn i avhengighet av nikotin-produkter  - med påfølgende  alvorlige helseskader.

 1. - se Snus  og E-sigaretter
«E-sigaretter er et gigantisk eksperiment 

med menneskers liv og helse»

 Les kronikken

http://www.nrk.no/ytring/et-eksperiment-med-liv-og-helse-1.11769861Ansvar eller likegyldighet        


Hva gjør vi når vi får overbevisende kunnskap om det som gjør oss syke og reduserer livskvaliteten?

Lar kunnskapen ligge?

Nei!

Det er både uansvarlig og usolidarisk å være likegyldig.


Vi reparerer oss ikke ut av livsstilssykdommene.

Vi må forebygge dem.

Vi kan ikke være likegyldige.

Vi må ta samfunnsansvar.


Se mer under Aktuelt
Helsedirektoratet:


Hver eneste sigarett skader deg

Det finnes ingen trygg nedre grense for tobakksbruk. 

– Vi oppfordrer alle til å forsøke å slutte. Mange prøver flere ganger. Den gode nyheten er at dersom man har flere forsøk bak seg, så har man med seg erfaring som gjør at sjansen for å lykkes er større neste gang. Og vi vet at med veiledning og medikamentell støtte mangedobles sjansen for å klare det på et gitt forsøk, sier Guldvog.

 

10 tips til å bli helt røykfri

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/hver-eneste-sigarett-skader-deg.aspx
For et tobakksfritt samfunn

Legeforeningen arbeider for et tobakksfritt samfunn. 

Ingenting har sterkere innvirkning på helse og leveutsikter enn å slutte å røyke. 

«Det er et varsku at en tredel av dem som røyker av og til ikke tror det er skadelig», sier President i Legeforeningen


Legeforeningen arbeider for et tobakksfritt samfunn og støtter Helsedirektoratets nye kampanje rettet mot av-og-til-røykere. Kampanjen har utløst noe debatt, noe som igjen har bidratt til at de alvorlige konsekvensene av tobakk har blitt satt ytterligere på dagsorden. Det er positivt.


Øker risikoen for de store folkesykdommene

I Norge røyker 10-12 prosent av 15-åringene daglig eller ukentlig. Blant voksne røyker om lag 30 prosent daglig eller av og til (av-og-til-røykerne teller 430 000). 

Sammenliknet med mange vestlige land, for eksempel Sverige, Storbritannia og USA, er tobakksforbruket i Norge fremdeles høyt. 

Røyking øker risikoen for de store folkesykdommene som hjerteinfarkt og andre karsykdommer, kreft og lungesykdommen KOLS. 

I tillegg kommer økt risiko for en rekke andre sykdommer. 

Blant ungdom har snus overtatt noe for røyking. Snusbruk er like fullt en usunn erstatning. Fortsatt satsing på tobakksforebyggende tiltak er også viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller.


Ingenting har sterkere innvirkning på helse og leveutsikter enn å slutte å røyke

Flere studier viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer øker signifikant ved få sigaretter per dag, og forskjellen går mellom 0 og 1- 4 sigaretter. 


Tobakk påvirker hjertet negativt på flere måter. Plagene er nært knyttet til blodets nedsatte evne til å transportere oksygen. Kullosen i røyken reduserer oksygenopptaket i blodet, og inhalert tobakk påvirker blodplatene slik at de lettere kleber seg til åreveggen og får også selve blodårene til å trekke seg sammen. Dette øker risikoen for hjerteinfarkt og blodpropp.


Det er godt dokumentert at opplysningskampanjer av denne typen har effekt. Men de fungerer best i kombinasjon med treffsikre strukturelle tiltak, i hovedsak prispolitikk og lover. 


Stortinget har nylig mottatt forslag til ny tobakksskadelov der det tas til orde for en kommunal bevillingsordning for salg, flere røykfrie arenaer og at vernet mot passiv røyking styrkes. På denne måten vil man kunne ta viktige skritt for å skape et tobakksfritt samfunn.

http://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Til-kamp-mot-festroyken/

http://www.dagbladet.no/2013/01/11/kultur/debatt/debattinnlegg/royking/roykekampanje/25196870/

(Dagens medisin)   Frode Jahren  LHL


Stopp tobakksdøden


I dag dør det 14 nordmenn unødvendig, det samme gjør det i morgen og kommende dager. Om vi ikke sier stopp og gjør noe. 

Norge må innføre omsetnings- og innførselsforbud for tobakk.


Hvert år krever tobakksrøyking 5 100 liv i Norge. Det tilsvarer like mange mennesker som det bor i en kommune på størrelse med Øyer i Oppland.  

Flommen i Gudbrandsdalen tok heldigvis ingen liv, men hva om en hel kommune ble utslettet?


Hadde det vært snakk om en ukjent epidemi, som tok livet av 14 mennesker hver dag, 425 i måneden og 5 100 i året ville det vært en nasjonal katastrofe. 

Hadde det vært snakk om en forurensning av maten vi spiste som tok så mange liv, ville vi blitt hysteriske og alt hadde blitt satt inn på å finne årsaken. 

Hadde det vært 34 flyulykker mellom Oslo og Bergen i året, hadde vi sluttet å fly. 

Vi hadde ikke nøyd oss med å advare mot å bruke fly og argumentere med at det tross alt er frivillig.


Les mer

http://www.dagensmedisin.no/blogg/frode-jahren/stopp-tobakksdoden/
Passiv røyking øker risiko for alvorlig demens

Tidligere undersøkelser har vist at passiv røyking skader hele kroppen, også hjernefunksjoner.

Nå er det også vist risiko for alvorlig demens.

Derfor er det nødvendig med effektive tiltak for å sikre befolkningen røykfritt miljø.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine reports.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2260145/Passive-smoking-dramatically-increase-risk-developing-severe-dementia.html?ito=feeds-newsxml

http://www.kcl.ac.uk/newsevents/news/newsrecords/2013/01Jan/Passive-smoking-increases-risk-of-severe-dementia,-according-to-study-in-China.aspx

http://health.msn.co.nz/healthnews/8592984/passive-smoking-increases-dementia-risk

http://tobaksfakta.se/nyheter/passiv-rokning-kan-bidra-till-demens/Det du ikke ser

Minst 80 prosent av sigarettrøyken er usynlig


Alle som blir utsatt for passiv røyking, har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv. 


Mange vet ikke at minst 80 prosent av den 

helseskadelige tobakksrøyken er usynlig.


– Barn er spesielt sårbare for tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk.


Det finnes ingen sikker nedre grense for eksponering.


Brosjyre fra Helsedirektoratet:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/det-du-ikke-ser-om-barn-og-passiv-royking/Publikasjoner/det-du-ikke-ser-om-barn-og-passiv-royking.pdf
Nor Tannlegeforen Tidende 

2012; 122: 748


Kan skade oldebarn

 
Ill: Yay Micro. 


Røyking kan føre til kreft hos barn, barnebarn og oldebarn, melder Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT). 


Røykfritt Miljø Norge følger opp med å hevde at barn har rett til røykfri oppvekst, Norge må følge Island som har lovfestet barns rett til en røykfri oppvekst. Få barn begynner å røyke på Island - færrest av alle land i Europa.


Røyking kan føre til kreft, astma og andre sykdommer hos etterkommere i flere generasjoner.

Livsstil kan endre genenes innstillinger. Noen gener er som av- og på-knotter, og dårlig livsførsel kan skru av gener som beskytter mot blant annet kreft, eller skrur på gener som skader. Denne effekten kan føres videre i generasjoner.


- Vi ser i dag en økende forekomst av lungekreft blant ikke-røykere. Det kan kanskje forklares med at de har hatt størrøykere som besteforeldre. Besteforeldrenes røykevaner kan ha skrudd av gener som beskytter mot lungekreft, og så har det avslåtte genet gått i arv til barn og barnebarn som blir disponert for krefttypen, sier professor Tim Spector ved King''s College London til NTB.


Kreft dreper årlig ca. 11.000 mennesker i Norge. Cirka 26.000 nye kreft-tilfeller registreres årlig. Tobakk er en viktig årsak, direkte og indirekte, og har trolig enda større skadevirkninger enn tidligere antatt.


Forskning viser også at røyking under svangerskapet kan føre til astma hos framtidige generasjoner.


Ifølge forskere fra Harbor-UCLA Medical Center i California er røyking under svangerskapet ikke bare skadelig for barnet, men de negative konsekvensene blir også videreført til neste generasjon.


Forskningen viser at når en kvinne røyker under svangerskapet, risikerer også hennes barnebarn å bli påført astma.


http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=494709&a=1 
Barns rett  - et liv fritt fra tobakk

Barnekonvensjonen og Tobakkskonvensjonen sier at barn har rett til best mulig helse, en tobakksfri oppvekst og framtid.

http://tobaksfakta.se/tema/barn-och_tobak/
Rett til å leve i røykfri luft

Vi deler luften med våre naboer.

Vi har alle rett til røykfri luft der vi bor, arbeider og leker.

http://www.huffingtonpost.com/sheelah-a-feinberg/post_3630_b_1668601.html

http://ash.org/programs/tobacco-human-rights/

Bedre lovvern nødvendig                    


Tobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt, selv i små mengder, og i korte tidsrom. 

Dessuten fester tobakksrøyken seg på hud, klær, møbler, tepper etc., og danner et konsentrert giftbelegg som kan skade videre.

Mennesker med astma/allergi er særlig utsatt. Det samme gjelder små barn, som bl.a. kan få alvorlige skader av hud- og nerveceller.


Tobakk er årsak til de største helseproblemer og belastninger av helsevesenet, som vi kan gjøre noe med.

   


Tobakk er en sentral faktor når det gjelder de fleste sykdommer. Dette gjelder forebyggelse og behandling.
Vern mot tobakk

Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag.


I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer er det klart at tobakk må ut av produksjon og salg.

Lov om Produktkontroll er klar  -  Den skal verne oss alle mot skadelige produkter.


Se mer under  Tiltak

Hvert minutt dreper passiv røyking ett menneske


Passiv røyking dreper ca. 600 000 mennesker hvert år  –  de fleste er barn og kvinner. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Verdens Helseorganisasjon (WHO).


Etterlyser tiltak mot passiv røyking

Tiltak mot passiv røyking kan gi store helse-gevinster globalt, sier Mattias Öberg ved Institutt for miljømedisin, Karolinska Institutet,  en av forskerne bak studien.


Annette Pruss-Ustun, som ledet forsknings-arbeidet, ber verdens land sette i verk WHOs konvensjon om tobakkskontroll.


Se mer under Aktuelt
Røykfritt bomiljø nødvendig


Det er viktig å gjøre ”Røykfrie hjem” til en norm i alle land. Det skriver sentrale amerikanske folkehelse-forskere i en kommentar til en studie som viser at passiv røyking forårsaker mer enn 600.000 dødsfall per år i verden, og at barn og kvinner er mest utsatt.


Se mer under Aktuelt Bomiljø  og under  Tiltak
Helsemyndigheter advarer mot tobakksrøyk fra naboer

Tobakksrøyk fra naboer trenger inn gjennom små sprekker, ventilasjonsanlegg og vinduer.


http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/11/residents-in-apartment-buildings-at-risk-of-secondhand-smoke-.html

http://www.marketwatch.com/story/la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing-2011-11-16

http://www.atvn.org/news/2011/11/secondhand-smoke-threat-those-living-multi-unit-homes

Røykfritt bomiljø -  lovvern nødvendig

Tobakksrøyk trenger inn gjennom vinduer, ventilasjonsanlegg, mikrosprekker o.l.  

Dette gjelder både gamle og nye bygninger. 30-50% av luften kommer fra andre leiligheter.

Tobakksrøyk-partikler kan føre til stor forurensing i naboleiligheter. Dessuten fester partiklene seg til møbler, klær, tepper, vegger og gulv, og kan føre til farlig forurensing i månedsvis.

Passiv røyking  er den tredje største årsaken til sykdom som kan forebygges. Dette gjelder bl.a. hjerte-/karsykdommer, kreft, luftveissykdommer,   og øre-infeksjoner, respiratoriske komplikasjoner og risiko for krybbedød hos barn.

Luftrensing og andre tekniske løsninger gir ikke tilstrekkelig vern.

Det er nødvendig å innføre helt røykfritt miljø i bolighus med flere leiligheter. 

De fleste ønsker dette.

http://www.asianjournal.com/dateline-usa/15-dateline-usa/13823-la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing.html


se mer under  Tiltak  og Aktuelt Bomiljø
     

Norge får alvorlig kritikk
Verdens helseorganisasjon (WHO) er sterkt kritisk til Norges strategi for å redusere røyking og snusbruk og verne befolkningen mot tobakksrøyk.

Se mer under Aktuelt


Antitobakksarbeid: Fred og ro for helsebyråkratene

Antitobakksarbeidet i Norge er en skam, særlig for helsebyråkratene.

«Når det gjelder myndighetenes innsats, er dette ingen god historie», og «Norge er igjen uten et synlig politisk initiativ for å bringe prosessen ytterligere fremover». 


Det konkrete målet som både Røykfritt Miljø Norge og Landslaget mot Tobakkskadene promoterer: En prosess som skal føre til lovvern mot salg av tobakk. 

Befolkningen må informeres grundig, og det må skje en bevisstgjøring slik at lovprosessen vil møte god aksept blant folk flest.


Se mer


  

Barn påvirkes til å røyke

Barn som ser mye røyking begynner oftere selv å røyke


Passiv røyking kan føre til nikotinavhengighet hos barn som ikke røyker, viser en ny studie.


Barna tror ikke røyking er farlig

Barn som ser andre røyke begynner lettere å røyke selv.

Barn som ser andre røyke blir påvirket til å tro at sigaretter ikke er så helsefarlige.

http://www.dagensmedisin.no/(RoxenUserID=064f6972e39733193ab9ef98fb829123)/nyheter/2011/06/20/foreldre-trigger-barnas-ro/index.xml

 
Politikk for å sikre Røykfritt miljø er å redde liv

I den globale og nasjonale kampen mot kreft, hjertesykdommer,  luftveissykdommer og diabetes, er lovvern for røykfritt miljø  viktig. 

Vi vet hva som fungerer. 

Vi vet at lovvern som sikrer røykfritt miljø er bra for helse og bra for business. 

Nå gjelder det å iverksette effektive tiltak. 

http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/570929/Going--smokefree--is-our-nation-s-healthy-answer.html?nav=5061Virkemidler i kampen mot tobakksrøyk

Tiden er inne til å vise politisk mot

og å bruke effektive virkemidler

Arne Lund, tidligere leder av Røykfritt Miljø Norge

http://www.oa.no/leserbrev/article5802351.ece


Lov om Produktkontroll er klar  - se mer
En røykfri ungdomsgenerasjon i 2020!

Det må satses kraftig på en ambisiøs handlingsplan mot røyking gjennom en nasjonal satsing nå. Da er det mulig å få en røykfri ungdomsgenerasjon om ti år. - Vi har ingen tid å miste.

MAJA-LISA LØCHEN, leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging
OLAV KÅRE REFVEM, leder Nasjonalt kolsråd

Se merViktig vern mot narkotika

Vern mot tobakk/ tobakksindustrien er viktig i kampen mot narkotika.

Tobakk er en innfallsport for unge til hasj, kokain og andre narkotiske stoffer.

Nikotin gjør hjernen mer sårbar viser nye undersøkelser, som forklarer mekanismer bak velkjente erfaringer.


Se mer under Aktuelt
 

Røykfritt redder liv!Viktige vernetiltak nødvendig

Tobakk/ Tobakksindustrien er vårt og verdens største helseproblem  - Dreper ett menneske hver time i Norge. Langt flere blir syke. Dette rammer også familier, venner, kolleger, arbeidsliv, samfunnet som helhet.

Myndighetene har ansvar for snarest å iverksette effektive vernetiltak.


Se mer nedenfor og under Aktuelt og TiltakTobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt, selv i små mengder, og i korte tidsrom.

   

Tobakk er årsak til de største helse-problemer og belastninger av helsevesenet, som vi kan gjøre noe med.    


Det er nødvendig med bedre lovvern.

Se mer nedenforRøykfritt miljø må kjempes fram og forsvares

Tobakksindustrien og deres "samarbeidspartnere" motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområdene, ved intens og villedende markedsføring av "Røykebokser", E-sigaretter o.a.

De får flere barn/unge til å begynne å røyke og bruke Snus - som er en lett inngangsport til nikotin-bruk, røyking og annen stoff-bruk.  


Det er nødvendig å arbeide for røykfritt miljø overfor politikere - myndigheter. Markering og støtte er viktig for å få iverksatt effektive tiltak. 

Se mer under  Tiltak


  Marker støtte der du kan!

Bli gjerne medlem og verv flere! 

Jo flere medlemmer og ressurser dess større kraft i arbeidet.

Nye tobakkslover gir raske helsegevinster

Når nye, virkningsfulle tobakkslover innføres har de omgående en positiv effekt på folkehelsen. Det er sterke bevis for det i mange land som har innført lover om røykfrie miljøer. 

Professor Stanton Glantz, velkjent tobakksekspert på California-universitetet i San Francisco, oppsummerer i tidsskriftet The Lancet de raske helseresultatene som effektive tobakkslover har gitt. Han vender opp ned på den seiglivete forestillingen om at det tar mange år før restriksjoner mot tobakk gir målbare resultater.


De hurtigste effektene gjelder hjerte- og karsykdommer. Risikoen for hjerteinfarkt  minsker umiddelbart etter røykeslutt.

Røykfrie serveringssteder har straks hatt positiv effekt på serveringspersonalets luftveier. 

Mindre passiv røyking har ført til færre sykehusinnleggelser p.g.a. astma. 

De samfunnsmessige gevinster er store.

http://tobaksfakta.se/bibliotek/publicerat/nya-tobakslagar-ger-snabba-halsovinster/

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60615-6/fulltext?_eventId=loginLovvern gir stor miljø-forbedring

- det viser nye og tidligere undersøkelser 

http://www.sentinel-standard.com/news/x432925661/New-Study-Finds-Smoke-Free-Law-Reduced-Unhealthy-Air-Quality

http://www.themorningsun.com/articles/2011/10/09/opinion/srv0000014416076.txt?viewmode=fullstoryFriskvern på arbeidsplassen -   god økonomi

Helseforetak med 40.000 ansatte satser sterkt på aktivt friskvern 

http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/the-promise-and-peril-of-wellness/2011/08/25/gIQAGzPfkL_blog.htmlRøykfri ansettelse  -  bedre miljø og helse for alle

Lefdal-kjeden satser på miljø og helse. 

Dette markeres tydelig når de søker etter nye medarbeidere.

– Vi mener at det å være en røykfri arbeidsplass gir en god helseeffekt, sier kjededirektøren. 

Det avgjørende er at AMU ønsket et bedre miljø. 

Da røykfri arbeidsplass ble innført fikk de ansatte samtidig tilbud om røykeavvenningskurs, og nærmere 70 prosent klarte å slutte.

http://www.sb.no/nyheter/onsker-ikke-roykere-1.6745917

Dette blir stadig vanligere bl.a.i helsetjenesten i USA.

Røykfri ansettelse er særlig viktig i virksomheter der en har kontakt med barn og syke mennesker, bl.a. barnehage, skole, helseinstitusjoner og aktuell forvaltning

http://www.dailyamerican.com/opinion/editorials/da-ot-going-smoke-free-20111230,0,651999.story

http://articles.cnn.com/2011-12-30/us/us_pennsylvania-nicotine-testing_1_secondhand-smoke-smokers-nicotine?_s=PM:US  

Røykfri arbeidstid  -  bedre helse for alle

Stadig flere bedrifter og kommuner innfører røykfri arbeidstid

I Sverige er nå over halvparten av kommunene røykfrie.

http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article5759686.ece

http://tobaksfakta.se/tema/rokfri-arbetstid/

http://tobaksfakta.se/bibliotek/karnfragor/rokfri-arbetstid-i-kommunerna-lan-for-lan/

   

   

   

Røykfri arbeidstid  på sykehus  -  p.g.a. giftbelegg etter røyking

Giftbelegg etter røyking (tredjehåndsrøyk) rammer alle, små barn er særlig sårbare   

http://www.fox59.com/news/wxin-smoking-iu-health-to-ban-employee-smoking-in-effort-to-stop-third-hand-smoke-20110812,0,5616129.column


Røyklukt  -   varsel om farlig giftbelegg etter røyking  (Tredjehåndsrøyk)

http://www.huffingtonpost.com/2011/08/26/thirdhand-smoke-smoking-risks_n_938241.html 

        

Se mer under Aktuelt og i MagasinetTobakksfri skole

Norge må snarest få sentrale bestemmelser som sikrer tobakksfritt skolemiljø over hele landet. 

Erfaring viser at dette ikke bare kan overlates til de enkelte skoler, kommuner, fylker.


Honnør til Kreftforeningen

Et av Kreftforeningens store politiske mål er tobakksfri skoletid både for elever og ansatte på alle landets videregående skoler. 

Skolen er sentral i det helsefremmede arbeidet blant barn og unge og det er viktig at de står frem som et godt eksempel.

De fleste fylker har i dag vedtak om et tobakksfritt skoleområde. Denne ordningen fungerer ikke godt nok.

http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/h_rer_ikke_sammen_17638

http://www.dagbladet.no/2011/07/07/nyheter/kommuneborsen/skole/innenriks/17220007/På tide med røyk-/tobakksfri arbeidstid i alle kommuner

I Sverige er det nå røykfri arbeidstid i over halvparten av landets 290 kommuner.

Nå er det viktig å få innført dette i alle kommuner. Det betyr mye for helse og vil frigjøre store midler tll annen kommunal virksomhet.  Røyking koster samfunnet 30 milliarder pr. år. 

http://tobaksfakta.se/bibliotek/publicerat/debatt-dags-for-rok-tobaksfri-arbetstid-i-alla-kommuner/


Røykfri arbeidstid  - det normale

http://www.newswire.no/?melding=10126

Se mer under Aktuelt ArbeidsplassenRøykfri arbeidstid

Stadig flere virksomheter og kommuner innfører røykfri arbeidstid.

 Redegjørelse ved professor dr. juris Asbjørn Kjønstad."Det er ikke en menneskerett å røyke på arbeidsplassen. Det gjelder også kommunale bygninger og kjøretøy.Lov om vern mot tobakksskader gir en omfattende beskyttelse mot å bli utsatt for passiv røyking. Dertil kan røykeforbud nedlegges med hjemmel I eiendomsretten til bygninger, lokaler og transportmidler. Arbeidsgiverne har også en betydelig styringsrett overfor sine arbeidstakere.


Se mer under Aktuelt Arbeidsplassen
Frihet fra passiv røyking

er en menneskerettAv Thomas Gramstad   thomas@gramstad.noRetten til et privatliv må innebære retten til å velge å være skjermet fra giftige, stinkende eller etsende stoffer. Ingen har rett til å invadere andres rom eller kropp med slike stoffer f.eks. ved passiv røyking, og røyking vil alltid medføre passiv røyking innenfor et begrenset område. Røykerne snur saken på hodet når de hevder at retten til privatliv gir dem rett til å sende røyk ut i sine omgivelser!Passiv røyking er en invasjon av den private sfære og utgjør derfor en krenkelse av retten til privatliv. Derfor er det helt på sin plass å forby f.eks. røyking på balkonger og terrasser, eller i leiligheter der det lekker røyk inn i nabo-leiligheter – nettopp pga. naboenes rett til beskyttelse av sin private sfære. Ditto for leskur, holdeplasser, uteservering o.l. Dette gjelder også i jobbsammenheng, der "den private sfære" må forstås som kroppens ukrenkelighet. (En arbeidsgiver kan ikke bestemme hvorvidt det skal være anledning til å grafse på eller slå til de ansatte, og passiv røyking er i samme kategori -- det er et overgrep.


Dette har selvsagt ingenting å gjøre med "mobbing av røykere", slik enkelte påstår i media. Det har alt å gjøre med å verne mennesker mot det overgrepet som passiv røyking er. Når enkelte røykere sutrer over at de vil røyke i fred på steder der de vet at de forårsaker passiv røyking og dermed både plager andre og utsetter dem for sykdomsrisiko, så er det ingen prinsipiell forskjell mellom dette og overgriperen eller trakassereren som vil fortsette å klå og plage i fred. Det er nettopp pga. slike holdninger at nye lovreguleringer blir nødvendige. Dersom røykerne rett og slett lot være å røyke på steder der røykingen plager andre ville det aldri bli behov for stadig nye lovreguleringer av hvor det kan og ikke kan røykes. Men det er altså så mange røykere som ikke klarer -- eller ikke gidder -- å bry seg om at de plager andre, at lovreguleringene blir nødvendige.


(Utdrag)

Se mer under Aktuelt Arbeidsplassen


Vern mot tobakksrøyk utendørs

Tobakksrøyk er like farlig utendørs.

Luftbevegelser ute gjør at røyken kan fjernes raskere, men så lenge det stadig røykes kan skadene bli like alvorlige som innendørs, viser undersøkelser. 

- Sitter du i en fortauskafe ved siden av en røyker som røyker to sigaretter i en time kan du bli utsatt for så mye røyk som om du satt blant røykerne inne i en restaurant.

Ved en bussholdeplass med tak blir luftforurensingen 26 ganger høyere enn vanlig når noen røyker. 

I en avstand på 2,6 meter fra en røyker er partikkel-innholdet 70 prosent høyere enn normalt.


- Påtvunget tobakkrøyk utendørs er et helseproblem. 

Det er viktig å beskytte alle, og særlig de som arbeider i slike miljøer og sensitive mennesker som barn og de med allergi, astma og andre sykdommer som forverres av tobakksrøyk. 

Vern mot tobakksrøyk utendørs er forlengst innført mange steder og denne utviklingen fortsetter globalt.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/


Se mer: Aktuelt Utemiljø
Røyking i gatene kan føre til kreft og andre alvorlige sykdommer

Røyking i bygater øker luftforurensningen betydelig, og kan føre til kreft hos forbipasserende, viser en ny undersøkelse.

Røyken kan akutt utløse livstruende anfall av astma, hjerteinfarkt og hjerneslag.Røyking gir dårligere byluft

Luftforurensingen er 70% høyere 2,6 meter fra en som røyker.

På en holdeplass med tak er luftforurensningen 26 ganger høyere når noen røyker.

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-ger-smutsigare-stadsluft/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829212001025


Se mer: Aktuelt Utemiljø

Følger Oslo New York og blir Europas første by med røykfritt utemiljø?Blir Oslo Europas første by som følger New Yorks innovative og djerve borgemester Michael Bloomberg, som har lovfestet røykfritt miljø på alle offentlige steder som parker, badestrender, langs fortauene, på offentlige plasser og torg.


Se mer i Magasinet og Aktuelt UtemiljøVerdens kreftdag   

Tobakk er den viktigste enkeltårsak til kreft i verden, bl.a. kreft i lunger, munn, hals, nese og bihuler. lever, bukspyttkjertel, mage, livmorhals, bryst, tarm, nyre og blære.


Tobakk er også en viktig årsak til mange andre sykdommer, som rammer alle deler av kroppen, bl.a. hjerte-/karsykdommer og luftveis-/lungesykdommer. 


Sykdommene rammer ikke bare røykere men også de som utsettes for tobakksrøyk.


Tallrike studier har vist at å stoppe tobakksbruk og skape røykfritt miljø reduserer risikoen for kreft og andre sykdommer, både på kort og lang sikt.


Det er nødvendig med effektive tiltak mot tobakksbruk og eksponering for tobakksrøyk, og mot tobakksindustrien, ved effektiv gjennomføring av WHOs tobakkskonvensjon.


Du kan forebygge kreft ved å støtte disse tiltakene, og ved å slutte med tobakk, samt unngå tobakksrøyk.


http://www.worldcancerday.org/tobacco-use-0

http://tobaksfakta.se/nyheter/tankesmedjan-medverkar-pa-varldscancerdagen/


Se Tiltak
Ingen frihet for røykerne

Røykere er forført av en industri som har gjort dem til livslange kunder. De har fått et «datavirus» i hjernen som for mange vil gjøre at de forsvarer tobakken resten av livet. Det er ikke frihet.

   http://www.dagsavisen.no/meninger/article472694.ece

Se mer under Aktuelt Arbeidsplassen
  "Av-og-til-røykere" er  like avhengige

http://newstonight.net/content/occasional-smokers-are-fact-addicts-study