Tobakksindustrien

AktueltSe også:

Nyheter om tobakksindustrien


Tilbake til Aktuelt   .

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra visse "forskere" /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen villedes 

  1. - se Snus  og E-sigaretter

Dödligt inflytande

Skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder: Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid.

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-reviderad-upplaga-av-dodligt-inflytande/


Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid.

http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2014/09/Dödligt_inflytande_2014_WEB.pdf
Veiledning ang. tobakksindustrien

Det grunnleggende er å unngå kontakt med tobakksindustrien.

Evt. nødvendig kontakt skal det åpent redegjøres for.

Samarbeid skal ikke forekomme. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-skrift-fran-tobaksfakta-ska-vagleda-beslutsfattare-om-kontakter-med-tobaksindustrin/

Skydda  folkhälsopolitiken  mot tobaksindustrin 

http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2013/05/Vägledning-5-3_webben.pdf
Verdens helseorganisasjon (WHO):

Stopp all markedsføring av tobakk

Stopp all markedsføring av tobakk er temaet for Verdens tobakksfrie dag  

I samsvar med Den internasjonale tobakkskonvensjonen skal alle land iverksette disse tiltakene, som er nødvendige for å motvirke  tobakksindustriens kyniske markedsføring for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.  

Tobakksepidemien dreper 6 millioner mennesker hvert år, og langt flere blir syke. 

Denne menneskeskapte katastrofen vil ramme enda flere, om ikke effektive tiltak iverksettes. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-pa-tobaksfria-dagen-forbjud-all-marknadsforing-av-tobak/

http://tobaksfakta.se/nyheter/arets-31-maj-tema-stoppa-all-marknadsforing-av-tobak/

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/en/index.html

Stopp tobakksindustrienVerdens Helseorganisasjon (WHO): Tobakksindustrien må stanses når den prøver å true, påvirke og hindre effektive tiltak mot tobakksskader og dermed undergrave WHOs tobakkskonvensjon.


http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspx


http://tobaksfakta.se/nyheter/enad-front-mot-tobaksindustrin-tema-for-world-no-tobacco-day/


http://tobaksfakta.se/nyheter/nytt-material-infor-31-maj/ 


http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html


http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influenceStopp tobakksindustriens kyniske påvirkning  

-  Påvirker barn til å røyke

- Hindrer nødvendige vernetiltak


Slik påvirker tobakksindustrien

direkte og indirekte via andre virksomheter, media, "institutter" "forskere", forvaltere o.a. :  

http://www.roykfritt.no/Tobakksind_.html

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/manipulating-scientific-evidence-and-the-media


Tobakksindustrien prøver å gi et ansvarlig og anstendig bilde

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/05/the-tobacco-industrys-unhealthy-influence/seeking-to-convey-a-responsible-and-respectable-image Motarbeider røykfritt miljø

Røykfritt miljø må kjempes fram og forsvares. Vi opplever at salgsinteresser/ tobakksindustrien motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområder, via "røykebokser", e-sigaretter o.a.

Vi ser at de får flere barn/unge til å begynne å røyke.

Tobakksindustrien har bl.a. reist søksmål mot  Norge for å hindre vernetiltak. 

Tobakksindustrien mer aggressiv mot vernetiltak

Tobakksindustrien angiper vernetiltak mot tobakkskader i flere land. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer.

Dessverre mangler fortsatt mange politikere innsikt.


Eksperter mener at det nå må settes en sluttdato for salg av tobakk og iverksettes en utfasingsprosess.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5342317

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-expert-pa-sverigebesok-kritiserar-tobaksindustrins-metoder/Om Dödligt inflytande

Hefte  om tobakksindustrins arbeidsmetoder

Heftet belyser hvordan tobakksindustrien forsøker å gi et positivt inntrykk, men samtidig driver en kynisk markedsføring og  hindrer vernetiltak. 


Heftet er et eksempel på den informasjon alle land har forpliktet seg å gi om tobakksindustriens arbeidsmetoder,  ifølge Tobakkskonvensjonen.

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-skrift-om-tobaksindustrins-arbetsmetoder/

De fleste ønsker bedre vern mot tobakksindustrien

Det viser en ny undersøkelse i Sverige. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/majoritet-vill-ha-hardare-regler-om-tobaksindustrin/
Aktuell bok:

"Århundrets bedrag" -  lett tilgjengelig, spennende som krim  -   fra prisbelønnet forfatter:

http://www.roykfritt.no/Joner.html

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5541329

Tobakksindustriens arbeidsmetoder

Tobakksindustriens interesser strider mot folkehelsen. Det konstaterer Tobakkskonvensjonen, som  slår fast at tobakksindustrien og dens allierte må holdes utenfor folkehelsepolitikken.


Dessverre gjør tobakksindustrien alt den kan for å stoppe vernetiltak overalt i verden.

http://tobaksfakta.se/tema/tema-om-tobaksindustrin/

http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_PageSlik motarbeider tobakksindustrien Tobakkskonvensjonen

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskning-visar-sa-motarbetar-tobaksindustrin-tobakskonventionen/


Tobakksindustrien angriper verden

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer regjeringene til felles forsvar 

Tobakksindustrien forsøker å stoppe vernetiltak over hele verden. Skremmer regjeringer med enorme søksmål, betaler PR-fimaer og andre som bruker skitne triks, for å avvise fagkunnskap og lovvern. WHO oppfordrer regjeringene til å stå sammen  for å sikre befolkningen det nødvendige vern.


"Dette er en eneste bransjen som produserer produkter for å gi stor fortjeneste og samtidig skade og drepe forbrukere," sier WHOs generaldirektør.

"Hvordan kan vi som et internasjonalt samfunn tillate tobakksindustrien å trakassere land?" spør hun.

Australia, Uruguay, Norge og USA er blant landene tobakksindustrien nå trakasserer,  for å hindre viktige vernetiltak.


http://tobaksfakta.se/okategoriserat/who-chefen-sta-upp-mot-tobaksindustrin/

http://www.cbsnews.com/8301-501367_162-57330414/who-chief-slams-tobacco-firms-that-harass-govts/


http://www.dagbladet.no/2012/05/23/nyheter/politikk/helse/tobakksindustrien/21723785/

Tobakksreklame på ny i Norge  

Norsk Folkemuseum "reklame-sentral" for tobakksindustrien


Tobakksindustriens folk synes å ha "kjøpt" Norsk Folkemuseum på Bygdøy, for å påvirke befolkningen med tobakksreklame, via utstilling og tobakksutsalg, prosjektvirksomhet med betalte studenter og  Digitalt Museum.


"Hvitvasking"

Tobakksindustriens virksomhet blir framstilt i "hvitvasket" versjon

- ved hjelp av statsansatte /skattepenger  og Tiedemanns  - Johan H. Andresen m.fl.

Reklamebransjen leverer her uredelig, glansfull PR for tobakksindustrien og deres medløpere   

-   "hvitvasket" for tobakksdøden, sykdom og lidelser  -   som gjennom mange år har rammet hundretusener av mennesker i Norge.  

http://www.kreativtforum.no/?ID=News&guid=a3c53fc9-16a9-4f6a-a4f7-230a4d3d4e5a

http://www.kreativtforum.no/?ID=News&guid=4b65ac7a-3b1e-4ed8-8bd1-a900e83aa830


Nyhetsmelding fra "Ferd" = tidligere "Tiedemanns"  -  BAT

http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/ferd/news/view/tobakk-som-kulturhistorie-31677?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=news


Pressemelding - Norsk Folkemuseum

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Malgruppe-Innganger/For-pressen/Tiedemannsamlingen-til-Norsk-Folkemuseum-plakatutstilling-fra-10-november/


Norsk Folkemuseum  REKLAMEPLAKATER FOR TOBAKK

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Utstillinger/Temautstillinger/Reklameplakater-for-tobakk/


Reklamen vil formidles til hele befolkningen via Digitalt Museum med div filmer.

Dessuten trekkes studenter inn i dette:

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Forskning/Forslag-til-masteroppgaver/

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Forskning/Prosjekter/Tiedemanns-Tobaksfabrik/


Mange rammes

Årlig besøker ca. 250.000 personer museet. 

Norsk Folkemuseum legger vekt på skoler, barnehager og grupper i alle aldre. 

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Malgruppe-Innganger/For-barn-og-unge/For-skolen/

Mange, ikke minst barn/ unge vil utsettes for den sterkt-virkende reklamen i Digitalt Museum med div filmer, utstillingen og det planlagte tobakksutsalget. 


Folkemuseet som "reklame-sentral" vil høyst sannsynlig lokke mange barn/ unge inn i  tobakksavhengighet 

-  med påfølgende sykdommer, lidelser og tragiske dødsfall   -  som rammer familier, venner,  arbeidsliv og samfunnet  som helhet.


Se også: Røyken tok beina til Tiedemann-ansatt 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/10/20/381375.html
Katastrofe

Norsk Folkemuseum og Tiedemanns -Johan H. Andresen vil ved denne reklame-virksomheten videreføre den største og mest langvarige katastrofe som mennesker noensinne har skapt i vårt land.Barna må vernes    -   nødvendig med et "Holocaust-senter"

Befolkningen, ikke minst barna må vernes mot dette makabre framstøtet fra tobakksindustriens folk.

Åpenbart er det nødvendig å markere dette sterkt og varig  ved å reise et minnemerke - lage et "Holocaustsenter" / et senter for å gi riktig informasjon og nødvendig påminnelse om denne menneskeskapte katastrofen - de hundretusener av norske tragedier  p.g.a. virksomheten til Tiedemann - Andresen m.fl. 


Tobakksreklame på ny

Tobakksindustriens folk "kjøper" museer i Sverige og Norge

Politikere i Sverige reagerer


”Tobaksmuséet förtiger 400 000 människors död”

Tobaksmuséet på Skansen förtiger att 400 000 människor i Sverige dött av sin rökning sedan 1965. Det skriver tre moderata riksdagsledamöter i en debattartikel i DN idag. De är starkt kritiska till att muséet som sponsras och styrs av landets största tobaksbolag, Swedish Match, tillåts att fortsätta marknadsföra sina produkter genom att sprida ”snusromantik och cigarettnostalgi” och förtiga tobakens katastrofala hälsoeffekter.

De tre debattskribenterna är Anne Marie Brodén (M), kulturutskottet, Susanna Haby (M), EU-nämnden, och Henrik Ripa (M), socialutskottet.

http://tobaksfakta.se/opinion/tobaksmuseet-fortiger-400-000-manniskors-dod/


”Tobaksmuseet på Skansen förtiger 400 000 rökares död”

Snusromantik och cigarettnostalgi. Tobaken har katastrofala hälsoeffekter. Men av detta märks inget på Tobaksmuseet. Där pågår i stället en skicklig marknadsföring i avsikt att säkra fortsatt produktion av cigaretter, snus och piptobak, skriver tre moderata riksdagsledamöter.fortiger-400-000-manniskors-dod/

http://www.dn.se/debatt/tobaksmuseet-pa-skansen-fortiger-400-000-rokares-dod


Se mer:  Aktuelt om tobakksindustrien: http://www.roykfritt.no/Tobakksind_.html
Reklame/ påvirkning fører til at flere unge begynner å røyke

Mer reklame/ påvirkning fører til mer røyking blant unge.

Det viser en stor undersøkelse.


Dermed tilbakevises tobakksindustriens påstander om at deres markedsføring ikke sikter mot unge. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskning-visar-marknadsforing-okar-ungas-rokning/
Tobakksfirmaer bruker "synlig samfunnsansvar" for å påvirke politikere


Tobakksindustrien bruker "program for samfunnsansvar" for å vise et bedre ansikt utad, for å påvirke politikere. Det viser en ny forskningsstudie. 

Dette er en ny form for "politisk aktivitet".  De bruker "program for sosialt og miljømessig ansvar" for å få regjeringen til å se    tobakksindustrien  som en "troverdig partner". Derved kan  tobakksindustrien også lettere få gjennomslag for sine interesser når det gjelder lovforslag m.m.


Dette viser tydelig hvor viktig det er at alle land gjennomfører Tobakkskonvensjonens artikkel 5.3. som gjelder Vern mot tobakksindustrien og dens nærstående interesser.


Retningslinjene sier bl.a. at alle land må sørge for at både allmenheten og alle beslutningstakere gjøres oppmerksomme på slike sammenhenger mellom "synlig veldedighet" og tobakksindustriens samfunnsskadelige virksomhet. 


Retningslinjene sier også at beslutningstakerne ikke skal støtte tobakksindustrien og at alle kontakter med tobakksindustrien forutsetter åpen redegjøring. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/studie-visar-tobaksbolag-visar-upp-samhallsansvar-for-att-paverka-lagstiftarna/

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001076

Tobakksfri framtid er helseministerens visjon

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksfri-framtid-ar-den-norska-halsoministerns-vision/
Historisk dom mot tobakksindustrien

Vernet vant  - mot tobakksindustriens kyniske virksomhet for å få nye barn som nikotinavhengige kunder.

Nøytrale sigarettpakninger viktig vern mot at nye barn lokkes til å bli røykere.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksjattarna-kunde-inte-stoppa-neutrala-cigarettpaket/

http://www.information.dk/telegram/308191

http://www.abc.net.au/news/2012-08-15/nz-hails-plain-packaging-verdict-a-global-victory/4200600Utrolig:

Sveriges regjering til krig for tobakksindustrien


Tobaksfakta:

”Regeringen måste frigöra sig från snuslobbyn”

http://tobaksfakta.se/okategoriserat/regeringen-maste-frigora-sig-fran-snuslobbyn/
Canada krever milliarderstatning  fra tobakksindustrien

http://tobaksfakta.se/nyheter/kanadakrav-pa-miljarder-fran-tobaksbolag/Tobakksindustrien angriper Norge

http://tobaksfakta.se/nyheter/dom-i-augusti-om-norska-exponeringsforbudet/Ny rapport avslører tobakksindustriens taktikk  

En ny rapport avslører hvordan tobakkindustrien arbeider for å hindre lov-vern  i Europa

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-rapport-avslojat-industritaktik-i-eu/Vil gjøre flere barn nikotin-avhengige

Tobakksindustrien bruker kampanjer for å hindre vernetiltak

http://www.marketwatch.com/story/california-cigarettes-tax-battle-shows-tobacco-companies-havent-changed-and-still-fight-to-keep-kids-smoking-2012-06-08


http://www.usnews.com/news/articles/2012/06/08/california-cigarette-tax-proposal-sunk-by-big-tobacco


http://tobaksfakta.se/nyheter/dott-lopp-om-tobaksskatt-i-kalifornien/Festival-Norge sponses av tobakksindustrien

Tobakksindustrien  betaler for tilgang til unge lunger

Tobakksselskaper har betalt en rekke festivaler for eksklusiv tilgang til festival-publikumets lunger.

Helsedirektoratet mener sponsing av festivaler er ulovlig.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8272942

http://www.adressa.no/kultur/article3276785.ece

Helsedirektoratet mener festivalene må ta ansvar i tobakksponsesaken

http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8274101

Ulovelig tobakk-sponsing av festivaler stoppes i Norge

http://tobaksfakta.se/nyheter/olaglig-tobakssponsring-av-festivaler-stoppas-i-norge/
Tobakksindustrien ødelegger miljø og helse i fattige land

http://tobaksfakta.se/nyheter/forskare-har-kartlagt-hur-tobaksbolagen-skovlar-miljo-och-halsa-i-fattiga-lander/

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.full

Tobakksindustrien må betale erstatning 

Det krever 2 millioner røykere i den mest omfattende rettssak i Canadas historie. De krever erstatning for røykrelaterte sykdommer, og hevder at tobakksindustrien har skjult kunnskap om skadevirkninger.

http://tobaksfakta.se/nyheter/halsa/tobaksbolag-kravs-pa-miljarder-i-skadestand/

Selger død

Tobakksindustrien  herjer med verdens befolkning


Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Inger Torhild Gram.sier det er nødvendig med sterke midler i kampen mot tobakksindustrien - som herjer med verdens befolkning.

– De selger død. Lungekreft er bare en av mange kreftarter som kommer av røyking. Røyking fører også til brystkreft, tykktarmkreft, eggstokkreft, munnkreft, strupehodekreft og blærekreft – bare for å nevne noen. Lista er svært lang.


Politikerne ligger etter 

Det er mange år siden fagråd gikk inn for å fjerne tobakk fra butikkhyllene. Men salgsinteresser motarbeider dette. Nå står det ”Tobakk” og ”Snus” med store bokstaver på skapene. Det er direkte markedsføring.


Professor Gram roser Australia. Der går de inn for røykpakker uten logo og med bilde-advarsler. (se http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/tobakksgigant-kjemper-mot-logoforbud-3526874.html )


Leder av Nasjonalt råd for tobakksforebygging, professor Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet, er enig i at sterke bilder er effektivt for å forhindre folk i å begynne med tobakk, og virkningsfullt for å få folk til å slutte med røyk.


Snus gir kreft

Overgang til snus er å gå over fra et onde til et annet. Nyere forskning viser  sammenheng mellom snusing og flere ulike kreft-former.


Gir tobakk til fattige barn

Tobakksindustrien fortsetter med kyniske metoder for å gjøre nye barn nikotin-avhengige, ikke minst i fattige land.

– Det de gjør nå, er en grotesk markedsføring.  De gir gratis tobakk til barn å få dem avhengige. Dermed kan de opprettholde tobakksalget sitt, sier Gram.

Hun er også oppgitt over at tobakksindustrien sirkler seg inn på snusmarkedet. Snus er nesten helt ukjent utenfor Norden, og det vil tobakksindustrien gjøre noe med.

– De prøver å få folk til å snuse, og de håper at snuserne vil begynne å røyke etter hvert, avslutter Gram.

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/nyheter/artikkel?p_document_id=247859
Tobakksindustrien forsøker å hindre vernetiltak

Bruker ofte andre aktører, bl.a. salgsbransjen.

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobaksindustrin-satsade-mangmiljonbelopp-for-att-stoppa-neutrala-paket/
Tobakksindustrien manipulerer regjeringer for å hindre vernetiltak

Den globala tobaksindustrin lyckades få Tysklands regering att spela en huvudroll i industrins försök att försvaga WHOs konvention för tobakskontroll, som medlemsländerna började förhandla om i maj 2000.

Tobaksbolagens strategi avslöjas nu i detalj av en brittisk forskargrupp som undersökt tidigare hemliga industridokument, i synnerhet från British American Tobacco, BAT.

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobaksbolag-samspelade-med-tyska-regeringen/


http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksbolag-forsenar-exponeringsforbud-i-skottland/
Tobakksbransjen hindrer vernetiltak i Frankrike

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobaksbranschen-sanker-fransk-punktskatt/
Tobakkspenger til engelske parlamentarikere

Tobakksindustrien vil stoppe forslag om røykfritt i bil

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/tobakspengar-till-engelska-parlamentariker/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2064483/Car-smoking-ban-Japan-Tobacco-International-spent-thousands-MPs-opposed-bill.html?ito=feeds-newsxml


Helseminister avslørt som "tobakksminster"

http://tobaksfakta.se/nyheter/halsominister-blev-”tobaksminister”/


Nordiske tobakksselskaper medvirket i mørklegging av helserisiko

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/nordiska-tobaksbolag-medverkade-i-morklaggning-av-halsorisker/
Tobakksindustrien bruker røykere til å motarbeide røykfritt miljø

http://www.brandchannel.com/home/post/2012/01/04/Altria-Tobacco-Rights-Website-010412.aspxTobakksindustriens skitne triks

http://www.nzherald.co.nz/science/news/article.cfm?c_id=82&objectid=10749180Tobakksindustrien skjuler seg bak andre aktører

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/smoke-and-mirrors-how-the-tobacco-industry-hides-behind-lobbyists-2348402.htmlTobakksindustrien infilterer helsemyndighetene

http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-tobacco-giants-tell-whitehall-to-hand-over-its-secret-minutes-2347907.htmlTobakksindustrien hindrer vernetiltak  -  over hele verden

http://www.washingtonpost.com/opinions/how-we-can-protect-our-youth-from-big-tobacco/2011/08/26/gIQAi4jJvJ_story.htmlTobakksindustrien vil hindre vernetiltak

saksøker foregangslandet Australia

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2011/11/21/tobakksgigant-til-sak-mot-australia

http://tobaksfakta.se/nyheter/politik/slutgiltigt-beslut-om-neutrala-paket/

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g-wl4gaJ43Kb3_lCn8-5hCqtr24g?docId=CNG.77eab9cbcb337f7a5e152e8192e8c1aa.301

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15815311


Global kamp mot tobakksindustrien er nødvendig 

Tobakksindustrien motarbeider intenst alle vernetiltak mot tobakk 

Australia oppfordrer alle nasjoner til kamp.

http://www.reuters.com/article/2011/10/06/us-australia-tobacco-idUSTRE7953S820111006


Sammen mot tobakksindustrien

Norge utveksler nå erfaringer med fire andre land som også har fått eller kan få søksmål mot seg av tobakksindustrien.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/politikk/article5745032.ece

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/gf66_2.html?id=655009

http://news.smh.com.au/breaking-news-national/roxon-urges-un-to-fight-big-tobacco-20110920-1kj4k.html
En tobakksfri verden

Viktigste årsak til sykdom er tobakksindustriens kyniske virksomhet over hele verden

På FNs-toppmøte 19. september ble det vedtatt en erklæring om å iverksette effektive tiltak mot de store folkesykdommene  -  livsstilsykdommer  - også kalt "ikke-smittsomme sykdommer". 

WHOs generaldirektør Margaret Chan omtalte veksten i ikke-smittsomme sykdommer som ”a slow motion disaster” som vil koste verdensøkonomien svært dyrt dersom man ikke handler nå. Chan pekte på tobakksforebygging, herunder skatter og avgifter, som det mest effektive virkemiddelet mot kreft, diabetes, hjertesykdommer og luftveissykdommer. Hun gikk kraftig ut mot tobakksindustriens angrep på tobakkskonvensjonen.

Helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen holdt Norges hovedinnlegg der hun vektla forebygging, behovet for tverrsektoriell innsats og resultatfokus. Hun understreket viktigheten av å involvere frivillige organisasjoner. Videre la hun vekt på at tobakksindustriens søksmål mot Norge er uakseptabelt og at vi vil ikke la oss hindre i å gjennomføre politikk for å fremme folkehelse. Øvrige innlegg omtalte nasjonale erfaringer med å redusere ikke-smittsomme sykdommer. Mange vektla, i likhet med Norge, forebygging, betydningen av politisk lederskap og tverrsektoriell innsats. 


http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/gf66_1.html?id=654945#3

http://www.dagbladet.no/2011/09/20/nyheter/politikk/utenriks/innenriks/regjeringen/18206570/

http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/nye_helseutfordringer_p__den_globale_dagsorden_17575

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7800108

http://www.lhl.no/no/om-lhl/aktuelle-saker/arkiv-2011/forsidesaker-i-2011/x/

http://www.heraldsun.com.au/news/more-news/nicola-roxon-urges-united-nations-to-fight-big-tobacco-firms/story-fn7x8me2-1226141931531

http://www.skynews.com.au/politics/article.aspx?id=663223&vId=2712433&cId=Politics

http://www.marketwatch.com/story/world-leaders-commit-to-fighting-tobacco-use-as-part-of-global-battle-against-non-communicable-diseases-but-words-must-be-backed-up-by-action-2011-09-19

http://www.medicaldaily.com/news/20110919/7235/united-nations-ban-ki-moon-ncds.htm

http://www.ibtimes.com/articles/216423/20110919/un-general-assembly-2011-backs-steps-to-fight-chronic-diseases.htm

http://www.washingtonpost.com/world/world-leaders-pledge-to-prevent-millions-of-deaths-from-cancer-heart-disease-and-diabetes/2011/09/20/gIQA7RMjjK_story.html


Tuberkulose øker p.g.a. tobakksindustrien

http://www.bbc.co.uk/news/health-15164170

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/bmj-scl100411.php

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5506

http://www.asianscientist.com/topnews/tobacco-smoking-on-worldwide-tuberculosis-control-british-medical-journal-102011/Tobakkens herjinger

 Eva Bratholm, ambassaderåd i India

http://www.bistandsaktuelt.no/Utekontoret/Arkiv+Utekontoret/Tobakkens+herjinger.382597.cms
Radioaktiv tobakksrøyk   -  Skjulte kreft-risiko  -  i 40 år!

Kreft-risiko p.g.a. radioaktive stoffer i tobakken skjult i 40 år.  

http://www.cbsnews.com/8301-504763_162-20113926-10391704.html

Nikotin er ekstremt avhengighetsskapende  -  narkotika

Tobakksindustrien og tobakkselgere er i realiteten narko-langere. Deres inntekt er basert på å holde mennesker hektet.

http://wvgazette.com/Opinion/Editorials/201109302774"Av-og-til-røykere" er  like avhengige

http://newstonight.net/content/occasional-smokers-are-fact-addicts-study 
Tobakksindustrien bruker film for å hekte unge over hele verden

http://indiatoday.intoday.in/story/tobacco-industry-relies-on-movies-for-brand-promotion/1/153397.html

Tobakksindustrien misbruker vitenskap

Vitenskapelig usikkerhet bør brukes til å lære nye ting, ikke til å skape forvirring og forsinke politiske tiltak på viktige samfunnsområder.

Tobakksindustrien brukte tvil som et politisk verktøy. Taktikken er basert på det faktum at folk flest mener at i et demokrati er tvil et sunnhetstegn. Her ligger den grunnleggende ironien: Tobakksindustrien brukte vår tro på sunn skepsis til å promotere et produkt som er alt annet enn sunt.

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2011/11/vitenskapelig-usikkerhet-et-tveegget-sverd.html


Ragnar Fjelland, professor i vitenskapsfilosofi ved UiB, minner om at en må se etter motivene til motstanderne av vitenskap. 

I boken ”Merchants of Doubt” av historiekerne Naomi Oreskes og Erik Conway viser forfatterne hvordan en liten gruppe vitenskapsmenn på 60- og 70-tallet sådde tvil rundt skadevirkningene av tobakk. ”Forskningen” var betalt av tobakksindustrien som hadde økonomiske interesser av at resultatene ble vektet på en bestemt måte.

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=49861

http://www.morgenbladet.no/article/20111111/OAKTUELT/111119956Tobakksindustrien - organisert kriminalitet

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksdirektorer-stoder-cigarettsmuggling/
Rettssak mot tobakksindustrien

-  om tilsetningsstoffer som øker avhengigheten

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1636861.ece

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1632600.ece

http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2011/10/11/145408.htm

http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Nordfyn/2011/10/01/081441.htm&regional

http://www.jv.dk/artikel/1202586:Indland--Ryger-i-retten--Roeg-trods-hjertekramper

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1627675.ece

http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2011kv3/tobakssag.htm

http://www.robertlundsminnefond.no/index.htmlTobakksindustrien "styrer" EU

British American Tobacco, BAT, samarbeider nært med andre helseskadelige bransjer om å påvirke lovarbeidet I EU.

Dette lobbysamarbeidet med bl.a. olje-, kjemi- og matvareindustri øker risikoen for at økonomiske interesser går foran folkehelsen,

Det viser forskere vid universitetene i Bath, England, og Edinburgh, Skottland, i en studie som publiseres i tidskriften the Public Library of Science (PLoS) Medicine.

Forskerne har analysert over 700 interne BAT-dokumenter og har intervjuet europeiske beslutningsfattere og lobbyister.

Konklusjonen er at BAT i midten av 1990-talet skapte ett nettverk av store selskaper med produkter som kan være skadlige for folkehelse eller miljø. Sammen har selskapene senere arbeidet med lobbykampanjer for å påvirke utviklingen av EU:s lovstiftelser.

Mange av beslutningsfatterne har ikke vært klar over hvem som har ligget bak lobbyarbeidet. Dette fordi selskapene ofte utnyttet andre aktører, bl.a. tankesmier og konsulenter som budbærere.

Dette nettverket har lykkes i å påvirke EU-lovene til deres fordel, på bekostning av helse- og miljøhensyn. Bl.a. lykkes de å få stor kontroll over det system som på forhånd skal undersøke hvilke effekter mulige nye lovendringer kan få.

BAT og deres allierte har faktisk fått stor kontroll over EU-lovstiftingen.

Lenk till studien.    Kilde: Reuters.     Tobaksfakta

http://www.tobaksfakta.se/default.aspx?id=10876“They got lips – we want them!”
Uttalt av tobakksindustrien vedrørende markedsstrategi  overfor barn som målgruppe
Kilde: P.J. Hilts, SmokescreenTobakksindustrien vil hindre vernetiltak

Driver lobbyvirksomhet, søksmål og kampanjer for  å hindre vernetiltak mot tobakksalg og tobakksrøyk.
Tobakksindustrien trapper de opp virksomheten  rundt om i verden for å bekjempe viktige  vernetiltak mot bl.a. markedsføring av tobakk. De forsøker også å "skremme" utviklingsland mot å iverksette vernetiltak. Utviklingslandene blir stadig viktigere for tobakkselskapene.


Philip Morris International og British American Tobacco bestrider begrensninger på annonser i Storbritannia, større helseadvarsler i Sør-Amerika og høyere sigarettskatt på Filippinene og Mexico.

Lobbyvirksomhet og kampanjer
De driver lobbyvirksomhet og kampanjer i alle verdensdeler.

Verdens største tobakkskonsern Philip Morris har også gått til sak mot Norge for å få opphevet vernet  - forbudet mot synlig tobakk i butikkene. Salgsinteressene saboterer også vernetiltaket ved å sette selvbetjeningskap med kjempeskrift  - og med beste plassering nær kassene i butikkene.

Vil hindre vernetiltak
Tobakksindustrien trappet opp virksomheten før viktige møter der WHO og  helsemyndigheter fra 171 nasjoner møtes for å planlegge retningslinjer for å håndheve en global anti-røyketraktat.

I år saksøkte Philip Morris International regjeringen i Uruguay, fordi tobakksgiganten mente tobakksregelverket var overdrevent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier ifølge The New York Times at søksmålet er et eksempel på tobakksindustriens forsøk på å skremme nasjoner som vurderer å innføre nødvendige tiltak mot tobakk.

(Kilde: bl.a. Dagens Næringsliv)Skjulte røykeforskning


Tobakksindustrien nektet lenge for at den visste at røyk skadet.

Men det er avslørt at tobakksindustrien  bestilte og finansierte forskning på tobakk for så å skjule sin kunnskap.

Svensk professor ble også avslørt.


Forskere med tilknytning til sveitsiske og britiske miljøer som arbeider for å begrense røyking har gått gjennom tobakksgigantens interne dokumenter og brev og har publisert sitt materiale i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Det er oppsiktsvekkende lesning.


Phillip Morris ledere har flere ganger hevdet at selskapet inntil for få år siden ikke kjente til helsefaren ved røyking. Spesielt har selskapet benektet at det drev med forskning på tobakksskader. Nå viser det seg at selskapet så behovet for slik kunnskap allerede i 1968 og skaffet seg topp forskningsresultater i all hemmelighet fra begynnelsen av 1970-tallet.Skjulte forskning


Det var svært viktig for selskapet at offentligheten ikke kjente til at de visste om tobakkssykdom fordi folk da visste at de med viten og vilje solgte et helseskadelig produkt og kunne saksøke for milliarder. Samtidig ville ledelsen ha topp kunnskap om hva produktet deres gjorde. Men hvordan skaffe seg topp kunnskap uten at noen vet det? Et sinnrikt system ble satt dannet, ifølge historieforskerne.


Phillip Morris kjøpte på begynnelsen av 1970-tallet det tyske forskningssenteret INBIFO som drev med forskning på tobakkens effekter. Deretter skjulte firmaet sin forbindelse til forskningssenteret.


Forskningsresultatene ble aldri sendt direkte til Phillip Morris. Isteden skal den svenske tobakksforskeren Ragnar Rylander ha fungert som mellomledd. All kommunikasjon mellom INBIFO og Phillip Morris gikk gjennom ham, og ordningen var kun kjent for noen få utvalgte i Phillip Morris.


Etterhvert reiste andre fagfolk kritikk mot Rylander for hans forsøk på å gi et bilde av tobakksrøyk som mindre skadelig.


Rylander ble i 2004 sparket fra Göteborg universitet fordi hans forbindelser med tobakksindustrien og forskningsfusk ble avslørt.
Visste om passiv røyking


INBIFO offentliggjorde få av sine resultater, og det som ble publisert, helte i retning av at tobakk ikke var svært skadelig.


INBIFO drev spesielt mye med forskning på passiv røyking. Så sent som i 2002 benektet Phillip Morris at passiv røyking kan skade helsen, og tobakksindustrien jobber stadig imot røykfrie utesteder verden over. 800 rapporter om passiv røykning kom ut av INBIFO på 1980-tallet og de fleste av dem var på oppdrag fra tobakksgiganten.

(Kilde ANB)


Det avsløres stadig forskere, institutter, byråkrater, firmaer og media som har koblinger til tobakkssindustrien. De forsøker å skape usikkerhet om skadevirkningene og hindre effektive tiltak mot tobakk. Noen er også selv avhengige av tobakk og derved drevet av dette.

Det er nødvendig at myndighetene etablerer effektive mottiltak mot slik inhabilitet, korrupsjon etc.


Tobakksindustrien - aktuelt fortsetter -  klikk her - del 2