Utemiljø

Aktuelt


Tilbake til Aktuelt   .

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 Vern mot tobakksrøyk utendørs

Tobakksrøyk er like farlig utendørs.


Luftbevegelser ute gjør at røyken kan fjernes raskere, men så lenge det stadig røykes kan skadene bli like alvorlige som innendørs, viser undersøkelser. 

- Sitter du i en fortauskafe ved siden av en røyker som røyker to sigaretter i en time kan du bli utsatt for så mye røyk som om du satt blant røykerne inne i en restaurant.

Ved en bussholdeplass med tak blir luftforurensingen 26 ganger høyere enn vanlig når noen røyker. 

I en avstand på 2,6 meter fra en røyker er partikkel-innholdet 70 prosent høyere enn normalt.


- Påtvunget tobakkrøyk utendørs er et helseproblem. 

Det er viktig å beskytte alle, og særlig de som arbeider i slike miljøer og sensitive mennesker som barn og de med allergi, astma og andre sykdommer som forverres av tobakksrøyk. 

Vern mot tobakksrøyk utendørs er forlengst innført mange steder og denne utviklingen fortsetter globalt.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/
Det du ikke ser

Minst 80 prosent av sigarettrøyken er usynlig


Alle som blir utsatt for passiv røyking, har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv. 


Mange vet ikke at minst 80 prosent av den 

helseskadelige tobakksrøyken er usynlig.


– Barn er spesielt sårbare for tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk.


Det finnes ingen sikker nedre grense for eksponering.


Brosjyre fra Helsedirektoratet:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/det-du-ikke-ser-om-barn-og-passiv-royking/Publikasjoner/det-du-ikke-ser-om-barn-og-passiv-royking.pdf

Røyking i gatene kan føre til kreft og andre alvorlige sykdommer

Røyking i bygater øker luftforurensningen betydelig, og kan føre til kreft hos forbipasserende, viser en ny undersøkelse.

Røyken kan akutt utløse livstruende anfall av astma, hjerteinfarkt og hjerneslag.

http://tvnz.co.nz/national-news/smoking-in-streets-can-trigger-lung-cancer-study-4962006
Røyking gir dårligere byluft

Luftforurensingen er 70% høyere 2,6 meter fra en som røyker.

På en holdeplass med tak er luftforurensningen 26 ganger høyere når noen røyker.

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-ger-smutsigare-stadsluft/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829212001025
Røykfritt utemiljø
Tobakksrøyk er like helsefarlig utendørs som innendørs, viser en rekke undersøkelser.


Forskjellen er at røyken forsvinner hurtigere ute. Men så lenge røyking foregår på en uteservering er røyken helsefarlig. 


Dette gjelder bl.a. inngangspartier, holdeplasser, perronger, uteserveringer, tribuner, parker, badestrender, boliger

- balkonger og terrasser.Derfor blir det stadig vanligere med røykefrie utemiljøer rundt om i verden.


Tobaksfakta.se

RMN får stadig henvendelser om at passasjerer og bussjåfører med astma har problemer med røyking på holdeplasser, stasjoner og perronger. 


Røyken strømmer også inn i buss, tog, trikk, 

- og idet  røykerne går inn og blåser ut røyken inne. 
Det samme gjelder utenfor inngangene til bygninger, skoler, kjøpesentre, butikker, serveringssteder. 


Det er vanskelig for enkeltpersoner å nå fram med klager. 


RMN tar stadig opp slike problemer både med transportselskaper og myndigheter - lokalt og sentralt.  Lovvern nødvendig

Det er nødvendig at også norske myndigheter snarest innfører effektivt lovvern som sikrer befolkningen røykfritt utemiljø.RMN
Lovvern for utemiljøet viktigTobakksrøyk skader inne og ute

En person som sitter en meter unna en som røyker utendørs kan bli eksponert for samme nivåer av skadelig tobakksrøyk som innendørs.I New York utvides nå lovvernet til offentlige parker, strender, marinaer, lekeplasser, gågater og andre trafikkfrie torg og plasser i byen.


Norge mangler vern  -  det skader og dreper

Organisasjoner og fagråd har lenge bedt Helsemyndighetene sikre lovvern ang. bl.a. inngangspartier, holdeplasser, togstasjoner og uteserveringer.Barns rett  - et liv fritt fra tobakk

Barnekonvensjonen og Tobakkskonvensjonen sier at barn har rett til best mulig helse, en tobakksfri oppvekst og framtid.

http://tobaksfakta.se/tema/barn-och_tobak/

Rett til å leve i røykfri luft

Vi deler luften med våre naboer. Vi har alle rett til røykfri luft der vi bor, arbeider og leker.

http://www.huffingtonpost.com/sheelah-a-feinberg/post_3630_b_1668601.html


Suksess med tobakksfritt utdanningsmiljø

Over 700  universiteter/ College i USA er nå røykfrie/ tobakksfrie også utendørs.

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/08/31/smokefree.college.campus/

http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/19589.html

http://arbiteronline.com/2011/09/08/smoking-ban-clears-the-air/
Røykfrie stasjoner og perronger i Danmark

Bakgrunnen er helseskade.

Selv om tobakksrøyken forsvinner hurtigere utendørs enn innendørs, så har målinger vist at under halvtak, ved bygninger, ved levegger og nær en som røyker, kan mengden av de kreftframkallende stoffer nå samme nivå som ved innendørs røyking,

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-68402184:dsb-forbyder-rygning-på-stationer-og-perroner.htmlRøykfritt utemiljø i Sverige

Svenskene ønsker røykfritt utemiljø der mange ferdes - på plasser, holdeplasser, uteserveringer. Særlig unge i alder 15-25 år ønsker røykfritt miljø.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5551355


Røykfritt Russland

Fra 1. juni er det innført røykfritt offentlig miljø i Russland.

Over halvparten av alle russiske menn røyker og statsminister Medvedev mener at den nye røykeloven vil redde 200.000 liv i året.

http://www.nrk.no/nyheter/1.11056292

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22739016Røykfri campus - det normale i USA

http://www.kansascity.com/2013/05/31/4265817/university-of-missouri-campus.htmlRøykfri by blir det normale

Helsemyndighetene i Ottawa foreslår at flere uteområder blir røykfrie, bl.a. utenfor viktige bygninger, arenaer, uteserveringer, strender og mer enn 1000 parker.

"Vi gjør dette fordi passiv røyking er helsefarlig."  "Vi vet at luften kan være like giftig utendørs som innendørs,"  forklarer medisinsk leder. Det er en klar  sammenheng mellom røykfritt miljø og  redusert eksponering for passiv røyking, mindre røyking og mer røykeslutting.

http://www.ottawacitizen.com/Public+health+advises+more+smoke+free+areas/6075760/story.html


Helsemyndighetene -  USA

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadeligTobakksrøyk skader straks den kommer i kontakt med kroppen.

Det oppstår celleskader og vevsinflammasjon.


Gjentatt eksponering svekker kroppens evne til å reparere skadene.


Selv bare litt tobakksrøyk kan straks skade cellenes arvestoff og føre til kreft.


Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk.

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 


Sigaretter er spesiallaget for å skape avhengighet. Dette er utviklet mer effektivt enn noen gang.  Derfor kan det også være vanskelig å slutte å røyke.Se mer

http://www.surgeongeneral.gov/library/tobaccosmoke/factsheet.html
Enhver kontakt med tobakksrøyk kan skade  -  også utendørs


Mer

Til toppen

 ( Ø.B.Mobråten)