Verdens tobakksfrie dag

 
 1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Verdens tobakksfrie  dag:  Frihet fra tobakk - se mer


Verdens tobakksfrie dag
Verdens helseorganisasjon (WHO):

 

Stopp all markedsføring av tobakk

 

Stopp all markedsføring av tobakk er temaet for Verdens tobakksfrie dag. 

I samsvar med Den internasjonale tobakkskonvensjonen skal alle land iverksette disse tiltakene, som er nødvendige for å motvirke  tobakksindustriens kyniske markedsføring for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.  


Tobakksepidemien dreper 6 millioner mennesker hvert år, og langt flere blir syke.  

Denne menneskeskapte katastrofen vil ramme enda flere, om ikke effektive tiltak iverksettes. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-pa-tobaksfria-dagen-forbjud-all-marknadsforing-av-tobak/

http://tobaksfakta.se/nyheter/arets-31-maj-tema-stoppa-all-marknadsforing-av-tobak/

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/en/index.html


Forebygging av tobakksskader

Tobakksbruk er den enkeltfaktor det er mulig å forebygge som har størst innflytelse på helsetilstanden.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/tobakk.html?id=426168
Verdens tobakksfrie dag  

Verdens tobakksfrie dag markeres hvert år med en rekke arrangementer landet rundt.

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspxFå hjelp til å kutte røyken! 

Besøk vår stand på Verdens tobakksfrie dag på Ullevål sykehus.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/aktiviteter/Sider/verdens-tobakksfri-dag-31-mai.aspxVerdens tobakksfrie dag  

-   flere tips

http://www.tannvern.no/husk-verdens-tobakksfrie-dag/Fremming av røykfrie arbeidsplasser på Verdens tobakksfrie dag

https://osha.europa.eu/no/teaser/31-may-promoting-smoke-free-workplaces-on-world-no-tobacco-day
La 31. mai bli manifestasjon mot tobakksindustriens markedsføring!

http://tobaksfakta.se/opinion/lat-31-maj-bli-manifestation-mot-tobaksindustrins-marknadsforing/Welcome to World No Tobacco Day

World No Tobacco Day Quit Smoking Tips

http://whyquit.com/world_no_tobacco_day.html

Norsk Lektorlag


Verdens tobakksfrie dag

31.mai markeres verdens tobakkfrie dag, innstiftet av Verdens helseorganisasjon. 

Helsedirektoratet kan blant annet tilby oppgaver og videoer som kan benyttes i undervisningsopplegg.


http://www.norsklektorlag.no/nyhetsarkiv-2013/verdens-tobakksfrie-dag-31-mai-article1020-256.html


Relaterte lenker:

Røykfritt om tobakksindustrien
Visjon om tobakksfritt samfunn

Støre ser omrisset av en røykfri generasjon

Fredag er verdens tobakksfri dag. 

Dagen har vært markert i Norge siden 1988. 

http://www.ta.no/nyheter/article6683892.ece

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/30/stoere-ser-omrisset-av-en-roeykfri-generasjon#comments

http://www.op.no/nyheter/article6683661.ece

http://www.levangeravisa.no/nyheter/article7661577.ece
En fremtid uten tobakk

Bare i Norge har vi hvert år over 5.000 tobakksrelaterte dødsfall. Det er 14 i døgnet. I Europa totalt dør det faktisk en person hvert 50. sekund grunnet røyking. Tobakksbruk er og blir den viktigste årsaken til livsstilssykdommer og for tidlig død.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread276239/#post_276239Verdens tobakksfrie dag

Thor Lillehovde (AP) og Are Helseth (AP),

stortingsrepresentanter, helse og omsorgskomiteen

http://www.oa.no/leserbrev/article6684599.ece----------


Noen markeringer rundt om i landet:Ålesund

Markerer verdens tobakksfrie dag

http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/5945-markerer-verdens-tobakksfrie-dagMalvik

Verdens tobakksfrie dag

http://www.malvik.kommune.no/verdens-tobakksfrie-dag.5226207-167943.htmlRogaland

Verdens tobakksfrie dag vert markert kvart år den 31. mai for å retta merksemda mot tobakksrelaterte dødsfall og sjukdommar. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak markeringa og som fastsett tema for dagen. I 2013 er tema "Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship", - stopp all marknadsføring av tobakk! WHO er ansvarleg for den globale markeringa.

http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Nyheiter/Verdens-tobakksfrie-dag/Hole kommune

Hva med å prøve en dag uten tobakk? Kanskje det går lettere enn du tror. Og hvis ikke, finnes det god hjelp å få.

http://www.hole.kommune.no/proev-en-dag-uten-tobakk.5225899-173248.htmlRøyken kommune

http://www.royken.kommune.no/Aktuell-informasjon/31-mai-Verdens-tobakksfrie-dag/Prøv en dag uten tobakk

http://www.ostre-toten.kommune.no/proev-en-dag-uten-tobakk.5226225-190859.htmlØker fokuset på tobakksfritt sykehus

St. Olavs Hospital har vært tobakksfritt sykehus siden 2003, men fortsatt er det mange røykende på sykehusområdene - noe som igjen resulterer i mye forsøpling. Nå intensiveres arbeidet for å holde sykehuset tobakksfritt.

http://www.stolav.no/no/Nyheter/Oker-fokuset-pa-tobakksfritt-sykehus/123375/Lakselv: Kuttet røyken i barnehagen

http://www.sagat.no/sak&article=34541Skal du sneipe røyken?

Helsedirektoratet går tydelig ut i forkant av antirøykedagen. "Prøv en dag uten tobakk", er deres utfordring til røykerne.

http://laagendalsposten.no/nyheter/skal-du-sneipe-royken-1.7908486Vil du ha hjelp til å slutte?

I Frogn kan ungdom henvende seg til helsestasjon for ungdom for å få hjelp til å slutte.

http://www.amta.no/lokale_nyheter/article6681814.ece


LHL

Fortsatt røyker 7 prosent av befolkningen mellom 16 og 24 år.

For den voksne befolkningen, hvis vi ser den samlet, er andelen dagligrøykere på 16 prosent.

19 prosent av gravide kvinner oppgir at de røyker i begynnelsen av svangerskapet.

Årlig dør dessverre nær 7000 nordmenn som følge av tobakksrelaterte sykdommer, som kols og lungekreft*.

http://www.lhl.no/om-lhl/aktuelle-saker/arkiv-20131/who-tobacco/Markerer tobakksfri dag

Norges astma- og allergiforbund ønsker flere røykfrie verdensborgere.

http://www.framtidinord.no/nyheter/article7660707.eceFødt røykfri

Flere av NAAFs regioner og lokalavdelinger besøker barselavdelinger over hele landet på Verdens tobakksfrie dag for å minne om at nye verdensborgere er født røykfrie og skal ikke utsettes for passiv røyking.

http://www.naaf.no/en/aktuelt/Nyhetsarkiv/Fodt-roykfri/Frogn

Ledende helsesøster i Frogn, Allis Preus, vil ha enda flere til å stumpe røyken.

http://www.amta.no/lokale_nyheter/article6684156.ece
Jevnaker

Har du planer om å slutte å røyke eller snuse, kan du ta kontakt med Frisklivssentralen i Jevnaker.

Frisklivssentralen holder jevnlig kurs som hjelper deg å bli tobakksfri. Les mer om Frisklivssentralens tilbud

http://www.jevnaker.kommune.no/Nyheter/Verdens-tobakksfrie-dag-i-dag/Levanger

Jonas Gahr Støre markerer røykfri verdensdag med å minne om endringene i tobakksloven fra 1. juli. På sykehuset møtes ansatte med frukt og blomster.

http://www.levangeravisa.no/nyheter/article7661577.ece

Fredag markeres tobakksfri dag både på Sykehuset Levanger og på Sykehuset Namsos. Ansatte vil bli møtt medarbeidere med servering av frukt og friske blomster når de kommer på jobb på morgenen.

Markeringen er i tråd med Helsedirektoratets kampanjedag. Med fokus på helse og sunnhet vil alle få informasjon om et liv uten tobakk - og halv pris på salat i kantinene.

http://www.hnt.no/no/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv-2013/Verdens-tobakkfrie-dag-markeres-31-mai/123383/Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakksfrie dag markeres hvert år, både i Norge og rundt om i verden. «Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship» er årets budskap fra WHO.

http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=5122&zone=1&menunode=Røykesprekken kan repareres 

Gladmelding til alle røykere: 

Løpet er ikke kjørt selv om du sprekker!

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/nyheter/Sider/roykesprekken-kan-repareres.aspxFlere snuser i dag

Nesten seks millioner mennesker dør av tobakk hvert år, men andelen røykere går nedover.

http://solabladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7980Ingen tobak i dag, takk

http://www.hjerteforeningen.dk/nyheder__udgivelser/nyhedsvisning/?newsid=1138Fotoalbum visar påträngande tobak

http://www.drugnews.nu/article.asp?id=7964

Se mer:

Aktuelt om tobakksindustrien

http://www.roykfritt.no/Tobakksind_.html
Vennlig hilsen


LMT  

Landslaget Mot Tobakkskadene

lmt@roykfritt.no

LMT-info


og


Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.no

Mer informasjon

Klikk på:

 1. -RMN

 2. -LMT

 3. -Aktuelt

 4. -Magasinet

 5. -Tobakksfriprisen

 6. -Bli Fri

 7. -Røykebokser

 8. -E-sigaretter

 9. -Snus

 10. -Lenker

 ( Ø.B.Mobråten)