Verdens tobakksfrie dag

 
 1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakksfrie dag er 31. mai. Dagen ble innstiftet av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markeres over hele verden.


Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988. Målet med dagen er å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer og hvordan man kan forebygge disse. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2014 er å øke tobakksavgiftene, «Raise taxes on tobacco».

Norsk markering

Målet i Norge har de siste årene vært å sette lokal tobakksforebygging på dagsorden. Dagen markeres i fylkene med ulike lokale arrangementer. En del fylker deler ut tobakksfri pris og informasjonsmateriell. Verdens tobakksfrie dag kan markeres på skoler, sykehus, tannhelsetjeneste, helsestasjon, frisklivssentraler og lignende.

Se mer:

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/tobakkskampanjer/verdens-tobakksfrie-dag/Sider/default.aspx

http://www.who.int/tobacco/wntd/en/1. juni er det ti år siden innføringen av røykfrie serveringssteder, den såkalte røykeloven.

I denne tiårsperioden er andelen som røyker daglig nesten halvert – fra 27 til 15 prosent. Den nedadgående trenden i røyking ser ut til å fortsette.

Til sommeren nås enda en milepæl i det tobakksforebyggende arbeidet. Fra 1. juli blir skoler og barnehager tobakksfrie.

http://www.hamaroy.kommune.no/verdens-tobakksfrie-dag-31-mai1

http://www.skjervoy.kommune.no/31-mai-er-verdens-tobakksfrie-dag.5501965-972.htmlNordmenn positive til røykeloven

Hele 94 prosent av befolkningen er positive til røykeloven. Det viser en fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet. 1. juni er det ti år siden innføringen av røykfrie serveringssteder.

Helseminister Bent Høie (H) er svært fornøyd med den positive utviklingen.

- Det er veldig gledelig og det viser at det var riktig den gang selv med stor motstand, sier Høie til P4 Nyhetene. 

Dagens helseminister kjempet selv gjennom loven i Stortinget. Han roser i dag røykelovens far Dagfinn Høybråten (KrF). 

- Han var veldig modig som helseminister. Dette er en lov som har skapt mye glede fordi folk opplever nå hvor herlig det er med et røykfritt miljø, sier Høie.  

Han sier tiden er moden for ytterligere innstramminger i loven. 

- En gang i fremtiden så ønsker vi et tobakkfritt samfunn, så det betyr at vi må tenke ut nye måter å redusere tobakkbruken på, sier Høie. 

http://www.p4.no/story.aspx?id=571738

http://www.folkebladet.no/innenriks/article9754911.ece

http://www.klassekampen.no/article/20140530/NTBO/1875354682

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2014/05/30/nordmenn-positive-til-roykeloven

http://www.siste.no/Innenriks/article7388712.ece

http://www.klartale.no/norge/-positive-til-roykeloven/

http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/Nordmenn-positive-til-roykeloven-2613984.html#.U4hKcRwyLGA

http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/npk/nordmenn-positive-til-roeykelova
En fantastisk lov, sier helsedirektøren

Ti år etter røykeloven er antall røykere halvert og det er 2000 færre som dør av tobakkskader årlig.

– Det har vært en fantastisk lov som har bidratt til store forbedringer i norsk folkehelse. 

– Antall dødsfall knyttet til tobakk har gått ned med 2000 årlig sammenlignet med for ti år siden.

Røykeloven har bidratt til et kraftig fall i kols, kreft og hjerte – og karsykdommer, sier Guldvog.

For mange astmarammede og allergikere har det blitt en ny hverdag etter at den nye røykeloven ble innført.

– Det er gledelig å oppleve at man gjennom politiske beslutninger kan påvirke folks helse i så stor positiv grad.

Han ønsker å rette en takk til helseministeren som innførte loven. – Vi kan være rause og gi Høybråten betydelig honnør for dette, som har bidratt til en bedre helse for veldig mange nordmenn.


Spart milliarder

Nedgangen i bruk av tobakk har også spart det norske samfunnet for store utgifter. 


Gledelig utvikling

Folk er i veldig mye større grad opptatt av å begrense de helseskadelige sidene i samfunnet.

Nå støtter folk opp og gir legitimitet til arbeidet. Vi er inne i en god trend.

Vi må tenke stadig nye virkemidler, for å klare å redusere ytterlige bruk av tobakk. Visjonen er et røykfritt samfunn, sier Guldvog.

Fra første juli blir det forbudt å bruke tobakk i skoler og barnehager, som en del av endringene i tobakkskadeloven som ble vedtatt i fjor.
– Vi har en felles målsetting om at vi skal få
en røykfri generasjon som ikke skal utsettes for røykepress fra noen arenaer, sier Guldvog.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/-en-fantastisk-lov-sier-helsedirektoren-/

http://hmsmagasinet.no/Nyheter/Siste-nytt/Mai-2014/Roeykeloven-ti-aar
– Mente forbud var for drøyt

TOBAKK: I morgen er det nøyaktig ti år siden røykeloven trådde i kraft i Norge. – Nå følger flere hundre land i våre fotspor.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/mente-forbud-var-for-droyt/Røykeloven fyller 10 år: – På tide å stramme inn

Ti år etter at irriterte røykere ble tvunget ut fra restauranter, kafeer og utesteder, tar nå flere til orde for å få folk til å stumpe røyken - også på uteserveringene i landet.

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/roykeloven-fyller-10-ar-1.11744844Røyk er ut - også ute!

NAAF og Kreftforeningen går sammen om en kampanje på verdens tobakksfrie dag, og har fått med seg flere restauranter som innfører røykeforbud på uteserveringen denne lørdagen.

Lørdag er det verdens tobakksfrie dag (31. mai), og i år markerer den også at det er 10 år siden vi fikk røykeloven.

Store skader - også utendørs

Konsentrasjonen av røyk kan bli høy i restauranters uteområde. Fem av seks ansatte på uteserveringer i Sverige ble utsatt for røyk på et skadelig nivå.

Røykfri uteservering beskytter ikke bare de ansatte mot passiv røyking, men også gjestene, inkludert barna. Barn har nå en lovfestet rett til et røykfritt miljø.

Flere stater i Australia, USA og Canada har innført røykfri uteservering.

http://www.naaf.no/en/aktuelt/Nyhetsarkiv/verdens_tobakksfrie_dag_2014/

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/royk-er-ut--ogsa-ute-/Bedre vern nødvendig

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt.

Vi er alle sårbare.

Barn er særlig sårbare, og har nå fått lovfestet rett røykfritt miljø. 


Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for bedre vern mot passiv røyking overalt også i hjemmet og i utemiljøet.


Boliger må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer.

Brannrisikoen er også stor.


Røykfritt miljø må snarest sikres overalt, bl.a. omsorgsboliger, sykehjem, sykehus, holdeplasser/ perronger og inngangspartier.


Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.

Se mer: Bomiljø

Frihet fra tobakk 

-  Utfasing av tobakk innen 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land snarest redusere helserisiko pga farlige stoffer, ikke minst fra passiv røyking, og stoppe all markedsføring av tobakk

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2013/12/countries-urged-to-lower-health-risks-from-asbestos,-second-hand-smoke-and-toxic-chemicals-by-2015

Se mer:  http://www.roykfritt.no/Verdens.html


Sluttdato for utfasing av tobakk

Vi ser at land etter land fastsetter en sluttdato for utfasing av tobakk.

Foregangslandet Bhutan utfaset tobakk allerede i 2004.  

Nå følger stadig flere land, bl.a. New Zealand, Australia - Tasmania, Finnland og Island.


Norge kan og bør også sette en sluttdato.

Det er et viktig signal for alle, og spesielt barn/unge.

Lovvernet er på plass, Lov om Produktkontroll - har et unntak for tobakk, 

dette unntak burde for lengst vært opphevet.


Flere norske fagfolk har kommet med forslag om utfasingsmetoder.


Organisasjonene i Sverige har samlet seg om 2025,  som New Zealand.

http://tobaksfakta.se/fakta/organisationerna-som-stoder-ett-rokfritt-sverige-2025/

Befolkningen i Norge er allerede  positiv til utfasing av tobakk

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/05/19/en-av-vil-fase-ut-salg-av-royk


Norge har blitt en sinke i tobakksarbeidet

Norge har gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i tobakksarbeidet, mener røykelovens far, Asbjørn Kjønstad. Han er spesielt bekymret for barn som utsettes for passiv røyking

http://www.nrk.no/norge/skuffet-over-antiroykearbeidet-1.11336753


Norge kan redde mange liv

og igjen bli et foregangsland ved å erklære:

Utfasing av tobakk innen 2020Se også:  WHO: Stopp all markedsføring av tobakk


Se mer:

Aktuelt om tobakksindustrien

Vennlig hilsen


LMT  

Landslaget Mot Tobakkskadene

lmt@roykfritt.no

LMT-info


og


Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.noMer informasjon

Klikk på:

 1. -RMN

 2. -LMT

 3. -Aktuelt

 4. -Magasinet

 5. -Tobakksfriprisen

 6. -Bli Fri

 7. -Røykebokser

 8. -E-sigaretter

 9. -Snus

 10. -Lenker

 ( Ø.B.Mobråten)