Verdens kreftdag

 
  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Verdens kreftdagVerdens Helseorganisasjon (WHO) markerer denne dagen sammen med Den internasjonale unionen mot kreft.

Formålet er å fokusere på ulike måter man kan arbeide i den globale kampen mot kreft. 
Viktigste årsak til kreft 


Tobakk er den viktigste enkeltårsak til kreft i verden, bl.a. kreft i lunger, munn, hals, nese og bihuler, stemmebånd, spiserør, mage, tarm, lever, bukspyttkjertel, blære og livmor. Også blodkreft er knyttet til tobakk.


Tobakk er også en viktig årsak til mange andre sykdommer, som rammer alle deler av kroppen, bl.a. hjerte-/karsykdommer og luftveis-/lungesykdommer. 


Sykdommene rammer ikke bare røykere men også de som utsettes for tobakksrøyk.


Skadevirkninger kan også  føres videre til barn og barnebarn via arvestoffet/reguleringen av arvestoffet (epigenetisk påvirkning).


Tallrike studier har vist at å stoppe tobakksbruk og skape røykfritt miljø reduserer risikoen for kreft og andre sykdommer, både på kort og lang sikt.


Det er nødvendig med effektive tiltak mot tobakksbruk og eksponering for tobakksrøyk, og mot tobakksindustrien, ved effektiv gjennomføring av WHOs tobakkskonvensjon.


Du kan forebygge kreft ved å støtte disse tiltakene, og ved å slutte med tobakk, samt unngå tobakksrøyk.


Dette gjelder også e-sigaretter andre tobakk/røykesurrogater med og uten nikotin. "Røyk/damp" fra disse inneholder skadelige stoffer, som også rammer andre, ikke minst barn, som er særlig sårbare   - se mer


http://www.worldcancerday.org/tobacco-use-0Se  Plan

Røykeloven  - en suksess

Det er over ti år siden innføring av røykfrie serveringssteder, den såkalte røykeloven.

I denne tiårsperioden er andelen som røyker daglig halvert – fra 27 til 13 prosent.

Den nedadgående trenden i røyking ser ut til å fortsette.


Befolkningen er positiv til røykeloven

Hele 94 prosent av befolkningen er positive til røykeloven. Det viste en undersøkelse ti år etter innføringen av røykfrie serveringssteder.


En fantastisk lov

Ti år etter røykeloven er antall røykere halvert og det er langt færre som blir syke og dør av tobakkskader.

Det har vært en fantastisk lov som har bidratt til store forbedringer i norsk folkehelse. 

Røykeloven har bidratt til et kraftig fall i bl.a. kols, kreft og hjerte/karsykdommer.

For mange astmarammede og allergikere har det blitt en ny hverdag etter at den nye røykeloven ble innført.

Det er gledelig å oppleve at man gjennom politiske beslutninger kan påvirke folks helse i så stor positiv grad.

Spart milliarder

Nedgangen i bruk av tobakk har også spart det norske samfunnet for store utgifter. 


Gledelig utvikling

Mange ønsker å begrense de helseskadelige sidene i samfunnet.

Nå støtter folk opp og gir legitimitet til arbeidet. Vi er inne i en god trend.

Vi må tenke stadig nye virkemidler, for å klare å redusere ytterlige bruk av tobakk, e-sigaretter o.l.

Visjonen er et tobakksfritt samfunn.

Vi har en felles målsetting om at vi skal få en tobakksfri generasjon som ikke skal utsettes for press fra tobakksindustriens aktører.

Røyk er ut - også ute!

Store skader - også utendørs

Konsentrasjonen av røyk kan bli høy ute.

Røykfri uteservering beskytter ikke bare de ansatte mot passiv røyking, men også gjestene, inkludert barna.

Barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø.Bedre vern nødvendig


Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt.

Vi er alle sårbare.

Barn er særlig sårbare, og har lovfestet rett til røykfritt miljø. 


Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for bedre vern mot passiv røyking overalt også i hjemmet og i utemiljøet.
Bolighus må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer.

Brannrisikoen er også stor.


Røykfritt miljø må snarest sikres overalt, bl.a. i bolighus, omsorgsboliger, sykehjem, sykehus, holdeplasser og inngangspartier.


Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.Se mer: Bomiljø    


Se mer: Utemiljø    

Frihet fra tobakk 

-  Utfasing av tobakk innen 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land snarest redusere helserisiko pga farlige stoffer, ikke minst fra passiv røyking, og stoppe all markedsføring av tobakk

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2013/12/countries-urged-to-lower-health-risks-from-asbestos,-second-hand-smoke-and-toxic-chemicals-by-2015

Se mer:  http://www.roykfritt.no/Verdens.html


Sluttdato for utfasing av tobakk

Vi ser at land etter land fastsetter en sluttdato for utfasing av tobakk.

Foregangslandet Bhutan utfaset tobakk allerede i 2004.  

Nå følger stadig flere land, bl.a. New Zealand, Australia - Tasmania, Skottland, Irland, Finland og Island.


Norge kan og bør også sette en sluttdato.

Det er et viktig signal for alle, og spesielt barn/unge.

Lovvernet er på plass, Lov om vern mot tobakksskader og Lov om Produktkontroll skal verne oss alle mot helsefarlige produkter, som tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter.


Flere norske fagfolk har kommet med forslag om utfasingsmetoder.


Organisasjonene i Sverige har samlet seg om 2025,  som New Zealand.

http://tobaksfakta.se/fakta/organisationerna-som-stoder-ett-rokfritt-sverige-2025/

Befolkningen i Norge er allerede  positiv til utfasing av tobakk

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/05/19/200120/en-av-vil-fase-ut-salg-av-royk


Norge er blitt en sinke i tobakksarbeidet

Norge er gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i tobakksarbeidet,

Det er alvorlig at store deler av befolkningen og spesielt  barn fortsatt utsettes for passiv røyking

http://www.nrk.no/norge/skuffet-over-antiroykearbeidet-1.11336753


Norge kan redde mange liv

og igjen bli et foregangsland ved å erklære:

Utfasing av tobakk innen 2020


Se også:  WHO: Stopp all markedsføring av tobakk


Se mer:

Aktuelt om tobakksindustrien

Vennlig hilsen


LMT  

Landslaget Mot Tobakkskadene

lmt@roykfritt.no

LMT-info


og


Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.noMer informasjon

Klikk på:

  1. -RMN

  2. -LMT

  3. -Aktuelt

  4. -Magasinet

  5. -Tobakksfriprisen

  6. -Bli Fri

  7. -Røykebokser

  8. -E-sigaretter

  9. -Snus( Ø.B.Mobråten)