Aktuelt ang. snus og e-sigaretter


fra mange kilder         Se også:

Aktuelt om tobakksindustrien

Nyheter om tobakksindustrien  

                

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 Desinformasjon

om snus og e-sigaretter


Lobby-nettverk for "markedsføring" av tobakksindustriens produkterSe TV2 nettside:

http://www.tv2.no/2014/06/21/nyheter/helse/5728047

Hvor får de dette fra? Fra "uavhengige" informasjonsbyråer?

TV2 lar igjen den sterkt  kritiserte Karl Erik Lund / SIRUS "informere" svært ensidig.

Det hevdes bl.a. at 53 av "verdens fremste forskere" ønsker e-sigaretter  

  1. - uten å granske disse personene - og all kritikk de /SIRUS gjennom lang tid har fått for å fremme tobakksindustriens produkter,

  2. -også at de /Karl Erik Lund  ønsker reklame for snus og motarbeider tobakksfritt/ røykfritt miljø.


Brev til WHO fra en lobby-gruppe (53 personer), innkl. disse tre fra Norden:

Karl Erik Lund, Lars Ramström, Karl Fagerström 

http://nicotinepolicy.net/documents/letters/MargaretChan.pdf

 

Se også:

Brev til den engelske helseministeren og Parlamentet  fra 12 personer i en lobby-gruppe, der vi gjen  finner Fagerström, Ramström, og Karl Erik Lund -  med adresse SIRUS i Oslo – en underliggende etat av Helse- og omsorgsdepartementet!

http://rodutobaccotruth.blogspot.no/2014/01/ban-snus-ban.html

 

Se også 

En lobby-gruppe av 6 «folkehelsespesialister», deriblant Karl Erik Lund, sendte i 2013 brev til den svenske helseministeren for å få opphevet snus-vernet i EU.

http://www.clivebates.com/documents/swedenletter.pdf

http://www.dn.se/ekonomi/halsoforskare-stottar-regeringen-i-snuskampen/Komm.:

Er dette forskning?    Nei

Er dette politisk lobbyvirksomhet?    Ja

Er det drevet i navnet til Statens institutt for rusmiddelforskning?     Ja

Er det betalt av Helse- og omsorgsdepartementet?     Ja

Er det rett i dagens situasjon at Helse- og omsorgsdepartementet bruker ressurser på lobbyvirksomhet for å øke utbredelsen av snus, og for å tillate reklame for snus?

 

 


TV2 og Karl Erik Lund unnlater å informere om at: 


129 seriøse forskere advarer WHO mot e-sigaretter

- Dette er seriøse forskere, som bl.a. har avslørt tobakksindustriens desinformasjon, infiltrasjon etc. -  og som nå fant det nødvendig å reagere.

http://tobacco.ucsf.edu/sites/tobacco.ucsf.edu/files/u9/Chan-letter-June16%20PST%20FINAL%20with%20129%20sigs.pdf

 Se også:

Ikke kutt røyken med snus

Snus er kreftframkallende og mer vanedannende enn sigaretter.

KRONIKK:  Tone Bergli Joner   Forfatter av boka «Århundrets bedrag»      Dagbladet 23.11.2010

I kronikken informeres  også mer ang. bl.a. Karl Erik Lund og Lars Ramström.

Her gjengis kronikken, og omtale av den aktuelle boken  "Århundrets bedrag" av den prisbelønnete forfatteren Tone Bergli Joner. 

Den viktige boken er lett tilgjengelig,  spennende som krim og anbefales sterkt for alle,  ikke minst i utdanning og forvaltning

http://www.roykfritt.no/Joner.htmlAlvorlig kritikk

mot "propaganda" fra SIRUS


Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra SIRUS /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen, særlig de unge  villedes, og lokkes inn i avhengighet av nikotin-produkter  - med påfølgende  alvorlige helseskader.


Ikke kutt røyken med snus

Snus er kreftframkallende og mer vanedannende enn sigaretter.

http://www.dagbladet.no/2010/11/23/kultur/debatt/kronikk/snus/tobakk/14412503/Snuspropaganda fra SIRUS?  les mer
SIRUS - Karl Erik Lunds problematiske forhold til snus

Forfattere: Liv Grøtvedt og Sidsel Graff-Iversen, forskere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (2013)

Røykeepidemiens historie i Norge viser tydelig at andelen tobakksbrukere henger sammen med trender og moter vel så mye som med personlige kjennetegn. Røyking er ukult i dag, og derfor er det mange unge som slutter med det, eller ikke begynner. Da er det synd å erstatte røyken med et annet skadelig produkt, selv om det sannsynligvis er mye mindre farlig. For med veldig mange snusbrukere - fra ung alder og gjennom mange tiår, kanskje livsvarig - vil selv de skadene vi i dag kjenner til være alvorlig. Summen av det vi vet, og alt vi pr. i dag ikke vet, gir grunn til å være urolig for dagens omfang av snusbruk – nettopp i et folkehelseperspektiv.  

http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2012-2011/Karl-Erik-Lunds-problematiske-forhold-til-snus/Dette gjelder også e-sigaretter:

E-sigaretter:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.htmlSe også PFU sak:

Noen prøvde via TV2 å sverte seriøs forsker  som ga riktig informasjon om snus

LMT vant klagesak i PFU

http://www.roykfritt.no/pfu.htmlÅrhundrets Bedrag

Professor Asbørn Kjønstads presentasjon av boken Århundrets bedrag (se nedenfor)

- ved overrekkelsen av Tobakksfriprisen til forfatteren Tone Bergli Joner:


Professor Asbørn Kjønstad  (Aktuelt utdrag):

Det andre temaet som jeg vil framheve, er snus.

Her har vi den spesielle situasjonen i Norge at en forsker ved SIRUS, som i sin ungdom nedla et meget stort og viktig arbeid i Statens tobakkskaderåd, nå går inn for snus som røykeavvennings-metode.

Det ser ut som om Karl Erik Lund har "meldt overgang" eller "konvertert".

Tone Joner  har i flere viktige artikler og i sin siste bok tatt et kraftfullt oppgjør mot dette.
               
For inspirasjon   - kunnskap  - motivasjon  


"Århundrets bedrag"


lettlest  og engasjerende  


anbefaler for alle


Se  omtale   og i Magasinet


E-sigaretter   -  Aktuell informasjon 


Snus  http://www.roykfritt.no/Snus.html


Bli fri: http://www.roykfritt.no/Fri.html
 ( Ø.B.Mobråten)

Til toppen