Bomiljø

Aktuelt


Tilbake til Aktuelt   .

 1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 Rett til å leve i røykfri luft

Vi deler luften med våre naboer.

Vi har alle rett til røykfri luft der vi bor, arbeider og leker.

http://www.huffingtonpost.com/sheelah-a-feinberg/post_3630_b_1668601.html

http://ash.org/programs/tobacco-human-rights/Barns rett  - et liv fritt fra tobakk

Barnekonvensjonen og Tobakkskonvensjonen sier at barn har rett til best mulig helse, en tobakksfri oppvekst og framtid.

http://tobaksfakta.se/tema/barn-och_tobak/Barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14#KAPITTEL_1

https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Passiv-royking/Slik-beskytter-du-barna.aspx

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/endringer-i-tobakksskadeloven-1-juli-2013.aspx


Trenger du hjelp?

Barneombudet   http://barneombudet.no/trenger-du-hjelp/

Røykfritt bomiljø nødvendig
Myndighetene har ansvar for å sikre befolkningen røykfritt bomiljø.

Røyk fra naboer er et svært utbredt og alvorlig problem.

Selv små mengder røyk skader akutt og på lengre sikt.Barn og voksne med astma får så alvorlige reaksjoner at de må flytte.

Det er en stor belastning. Dessuten  løser ikke det problemet, for det kan flytte inn røykere på det nye stedet. 

Utryggheten er også en negativ helsefaktor.


Vi er alle sårbare på lengre sikt, selv for små mengder røyk, viser forskning.


Røyken sprer seg via ventilasjons-kanaler, og fra røyking på balkong, terasser, via oppganger og heiser, samt via mikrosprekker i tak og vegger.


Luftstrømmen er ofte slik at en stor del av røyken fra leiligheten under føres inn i leiligheten over. Det er umulig å ha vinduer åpne.


Røyken driver også fra naboen på terrasser, i terrassehus og rekkehus. Mange må bare holde vinduer og dører lukket og kan ikke være ute på egen balkong, terrasse eller uteplass.


Særlig ille er det dersom det er en røykeplass under, f.eks. rett utenfor innganger, eller uteservering o.a.Tilsvarer en tett trafikkert gate


Undersøkelser viser at de minste partiklene i røyken kan trenge gjennom mikro-sprekker i tak og vegger. 

Disse små partiklene er særlig farlige da de føres dypest ned i lungene.Røykes det to sigaretter i leiligheten under så kan partikkel-tettheten i leiligheten over bli like høy som i en tett trafikkert gate.

Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid.

Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.
Flere har forsøkt å ta opp problemene med naboer, borettslag, boligselskaper og organisasjoner. Det er foreslått egne røykeplasser og hytter lengre unna beboere. En kan bruke borettslagsloven §5-11, men i praksis fungerer det dårlig når den enkelte må ta opp en slik sak.

RMN har har tatt opp saken med myndighetene.

Bedre lovvern nødvendig:

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt.

Dette gjelder akutt og på lengre sikt.

Vi er alle sårbare.


Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for lovvern mot passiv røyking i hjemmet og i utemiljøet.


Boliger må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer.

Brannrisikoen er også stor.

Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.

http://www.tobaccofreeonondaga.org/pages/apartments.html

              

            

       

   

                                     

           Røykfrie bolighus  stadig vanligere

Undersøkelser viser at opptil 65% av luften kommer fra andre leiligheter i bygningen.

Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing.

Derfor innføres røykfritt bomiljø som nødvendig vernetiltak.  

De aller fleste ønsker røykfritt bolighus.

http://www.mccookgazette.com/story/1809540.html

Helsemyndighetene:   

Røykfrie bolighus nødvendig fordi:


 1. Røyking er en hovedårsak til boligbranner og viktigste årsak til dødsbranner.

 2. Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 

 3. Tobakksrøyk er kreftframkallende -  klasse A  - den farligste klasse av kjemiske stoffer som forårsaker kreft.

 4. Tobakksrøyk er viktigste utløser av astma-anfall og andre luftveis-problemer, og plutselig spedbarnsdød.

 5. Tobakksrøyk er skadelig luftforurensing som asbest, bly, eksos og en rekke kjemiske stoffer som er strengt regulert.

 6. Ventilasjonsanlegg kan ikke beskytte. De fleste luftfiltre er laget for hindre lukt, ikke farlige partikler fra tobakksrøyk. 

 7. Undersøkelser viser at opptil 65% av luften utveksles mellom leilighetene.  tobakksrøyk trenger gjennom mikrosprekker til naboleiligheter.

 8. Rengjøringskostnader kan være 2-7 ganger større når det røykes i huset.

 9. Forsikringskostnader kan være betydelig lavere i røykfrie bolighus.

 10. Flere undersøkelser viser at de fleste beboere, opptil 78%, innkludert røykere, ønsker å bo i røykfrie bolighus. 

 11. http://www.tpchd.org/news.php?nid=669 12.                                                             

                                                                                                                                                                                       

Røykfritt bomiljø sikres

i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=2072090% ønsker Røykfritt bomiljø

90% støtter vedtaket om røykfritt bomiljø.

Røykfritt bomiljø som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem i bygninger med flere leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/Register over røykfritt bomiljø

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html


Røykfritt Finland

Røykfritt Finland er målet sier Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP), som nå vil sikre røykfrie balkonger. 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556
Helsemyndigheter:

Advarer mot tobakksrøyk fra naboer

Tobakksrøyk fra naboer trenger inn gjennom små sprekker,

ventilasjonsanlegg og vinduer

   

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/11/residents-in-apartment-buildings-at-risk-of-secondhand-smoke-.html

http://www.marketwatch.com/story/la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing-2011-11-16

http://www.atvn.org/news/2011/11/secondhand-smoke-threat-those-living-multi-unit-homes


Røykfritt bomiljø  -  bedre lovvern nødvendig


Tobakksrøyk trenger inn gjennom vinduer, ventilasjonsanlegg, mikrosprekker o.l.  

Dette gjelder både gamle og nye bygninger.

Tobakksrøyk-partikler kan føre til stor forurensing i naboleiligheter.

Dessuten fester partiklene seg til møbler, klær, tepper, vegger og gulv, og kan føre til farlig forurensing i månedsvis.

Passiv røyking  er den tredje største årsaken til sykdom som kan forebygges.

Dette gjelder bl.a. hjerte-/karsykdommer, kreft, luftveissykdommer,   og øre-infeksjoner, respiratoriske komplikasjoner og risiko for krybbedød hos barn.

Luftrensing og andre tekniske løsninger gir ikke tilstrekkelig vern.

Det er nødvendig å innføre helt røykfritt miljø i bolighus med flere leiligheter. 

De fleste ønsker dette.

http://www.asianjournal.com/dateline-usa/15-dateline-usa/13823-la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing.html

http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=101
Vern mot dødsbrannerRøyking er den vanligste årsaken til dødsbranner i Norge.


En typisk brann starter ved at den som røyker, sovner og mister den tente sigaretten ned i sengetøyet eller på annet brennbart materiale.


Røyking er årsak til 3 av 4 dødsbranner i helseinstitusjoner.Det er viktig at myndighetene snarest sikrer at boliger og helseinstitusjoner skal være røykfrie.-------
Røykfritt bomiljø nødvendig


Tobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt, selv i lave konsentrasjoner og i korte tidsrom.  


Dessuten fester tobakksrøyken seg på klær, møbler, tepper etc. Det dannes et giftbelegg  som kan skade videre, spesielt små barn  (Third Hand Smoking). 

Konsentrasjonen av giftige stoffer i røykbelegget blir langt høyere enn i røyken. 

Disse giftige stoffene trenger gjennom huden og skader hudceller og nerveceller. 

Små barn i utvikling er særlig sårbare.


Helsemyndighetene (USA):

"Selv bare litt tobakksrøyk kan straks skade cellenes arvestoff og føre til kreft. 

Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk. 

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig". 


Fortsatt er mange barn utsatt for tobakksrøyk i bomiljøet, også fra naboer. 

De minste partiklene i røyken  kan trenge gjennom mikro-sprekker i tak og vegger. 

Disse partiklene er særlig farlige da de føres dypest ned i lungene. 

Røykes det to sigaretter i leiligheten under så kan partikkel-tettheten i leiligheten over bli like høy som i en tett trafikkert gate.


Tobakksrøyk i bolighus rammer store deler av befolkningen over lang tid. 

Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig.

Det gjelder også radon.

Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø. 

Brannrisikoen er også stor. 

De fleste dødsbranner skyldes røyking.Frihet fra tobakksrøyk

Alle har rett til å bo røykfritt

-  et hjem med privatliv i frihet fra tobakksrøyk.


Det er nødvendig at myndighetene snarest sørger for bedre lovvern.

Boliger må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer. 

Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.

Tiltak: http://www.roykfritt.no/Tiltak.html


Røykfrie bolighus  stadig vanligere

Undersøkelser viser at opptil 65% av luften kommer fra andre leiligheter i bygningen.

Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing.

Derfor innføres røykfritt bomiljø som nødvendig vernetiltak.  

De aller fleste ønsker røykfritt bolighus.

http://www.mccookgazette.com/story/1809540.html

Røykfritt bomiljø nødvendig


Det er viktig å gjøre ”Røykfrie hjem” til en norm i alle land.

Det skriver sentrale amerikanske folkehelse-forskere i en kommentar til en studie som viser at passiv røyking forårsaker mer enn 600.000 dødsfall per år i verden, og at barn og kvinner er mest utsatt.


Se mer under Aktuelt  og under  Tiltak


Røykelover gir også røykfrie hjem

Lovvern for røykfritt offentlig miljø har positive ringvirkninger til hjemmemiljøet.

Flere hjem blir røykfrie. Det er viktig, for hjemmemiljøet kan være det farligste stedet, ikke minst for barn, som er særlig sårbare. 

Fortsatt er mange barn utsatt for tobakksrøyk i bomiljøet.

http://www.irishhealth.com/article.html?id=19980

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-11/ehs-cia110211.php
Røykfritt bomiljø blir det normale

Røykfritt bomiljø er nødvendig. Undersøkelser viser at 5-60% av luften forflyttes mellom leilighetene i bygningen.

Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing. 

Helsemyndigheter sørger at at beboerne, spesielt barn sikres mot tobakksrøyk.

http://www.granttribune.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5742:grant-housing-achieves-smoke-free-designation&catid=34:local-news&Itemid=54
Røykfritt bomiljø nødvendig


Det er viktig med stor innsats for å gjøre ”Røykfrie hjem” til en norm i alle land.

Det skriver sentrale amerikanske folkehelseforskere i en kommentar til en studie som viser at passiv røyking forårsaker mer enn 600.000 dødsfall per år i verden, og at barn og kvinner er mest utsatt.


40 prosent barn utsettes

Forskerne Heather Wipfli og Jonathan Samet ved University of Southern California i Los Angeles kommenterer studien som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

I studien har forskere ved bl.a. Karolinska Institutet og WHO gjort den hittil første beregningen av dødelighet og sykelighet i verden som følge av passiv røyking.

I studiens 192 land utsettes omkring 40 prosent av alle barn og hver tredje ikkerøykende voksen for passiv røyking.


Røykelover, utdanning og informasjon

Røykelover kan gjøre mye for et samfunn, men også i hjemmene må det nå settes inn en innsats, påpeker forskerne.

Selv om den sosiale norm-endringen som kommer med røykelover kan overføres til hjemmene, så er det nødvendig med større innsats for å motivere familiene til å sette opp sine egne regler for å redusere eksponering for røyking i hjemmene, skriver kommentatorene.

Wipfli og Samet etterlyser utdanning og informasjon som begynner innen foreldreveiledningen før barnet er født og fortsetter under barnets oppvekst.


http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61922-8/fulltextRøykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer


http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bostadsbolaget/pressrelease/view/nu-startar-uthyrningen-av-laegenheterna-i-goeteborgs-hittills-stoersta-roekfria-projekt-694348

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/astma-_och_allergiforbundet/pressrelease/view/det-finns-foer-faa-roekfria-och-allergianpassade-flerbostadshus-i-sverige-694470Røykfritt bomiljø  -  Boston


90% støtter vedtaket om røykfritt bomiljø, som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem

i bygninger med mange leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/


Register over røykfritt bomiljø


http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.htmlRøykfritt Finland

Røykfritt Finland er målet sier Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP), som nå vil sikre røykfrie balkonger. 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556Naboens røyk trenger inn


Røyker naboen under, kan nesten 10 prosent av sigarettrøyken trenge opp. - Som å bo i en en sterkt trafikkert vei. Nødvendig med bedre lovvern. Hus med flere leiligheter må være røykfrie.Statens Byggeforskningsinstitutt (SBI) i Danmark konkluderer i en ny undersøkelse med at nær 10% av de ultrafine partiklene i sigarettrøyken i en røykerleilighet trenger opp til naboen i leiligheten over.


Røykes det to sigaretter i en røykerleilighet, blir det ca. 200.000 ultrafine partikler pr. cm3 luft.


Hos naboen over kan konsentrasjonen av slike partikler komme opp i 18.000 partikler pr. cm3, viser undersøkelsen.


Det tilsvarer at naboen over bor midt i en meget trafikkert og partikkelforurenset vei.

Blir det røyket flere sigaretter, stiger partikkelkonsentrasjonen tilsvarende.Røyken trenger også nedover og til siden

Undersøkelsen viser at røyk også kan trenge gjennom etasjene til naboer nedenfor og ved siden av, men her er lekkasjen adskillig mindre.

Tilsvarende målinger er utført i Norge, hvor det er kjent at luft kan lekke oppover i store bygninger. Det kan oppstå ganske store lekkasjer.
Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid. Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.
Vil ha røykfrie leiligheter


Boligkjøpere snur i døra bare de kjenner røyklukt. - Dette gjelder særlig yngre kjøpere.


Eiendomsmeglere melder at folk ikke vil kjøpe leiligheter på grunn av røyklukt. Også biler kan være vanskelig å selge hvis eieren har brukt askebegeret flittig.

– Det er særlig yngre kjøpere som leter etter røykfrie leiligheter forteller eienddomsmeglere. På visninger snur folk i døra på grunn av røyklukt.

Tall fra Helsedirektoratet bekrefter trenden. I 1993 sa bare 17 prosent seg helt eller delvis enig i at de ikke vil ha røyklukt hjemme. I 2006 svarte 75 prosent det samme.

– Denne markante holdningsendringen henger nok sammen med utviklingen i holdning til røyking generelt, og det går på at man blir mer og mer klar over de negative helseeffektene av passiv røyking, sier leder Tore Sanner i organisasjonen Tobakksfritt. Han er forsker ved Institutt for kreftforskning.

Det er mindre sosialt akseptert å røyke inne. Med røykeloven blir folk vant til å ikke kunne røyke innendørs, og det kan nok overføres til hjemmene.

Biler kan i likhet med leiligheter være vanskelig å selge hvis eieren har vært storrøyker. Det bekrefter bruktbilselgere.
Suksess:  

Røykfritt bomiljø

Røykfritt bomiljø redder liv

og reduserer utgifter 


Suksess med røykfrie hoteller og eiendommer i USA


http://www.hotelnewsresource.com/article57556FreshStay_com_Reaches_______Members.html

http://mankatofreepress.com/editorials/x1095936767/Our-View-Making-housing-smoke-free

http://tobaksfakta.se/nyheter/halsa/hyresvardar-far-ratt-att-infora-rokforbud/

http://www.wmtw.com/r/28819805/detail.html

http://www.zanesvilletimesrecorder.com/article/20110817/NEWS01/108170302/Perry-agency-bans-smoking-homes

http://www.keprtv.com/news/local/127910308.html

http://ozarksfirst.com/fulltext?nxd_id=508937

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/smoke-free-policies-could-save-213648.aspx

http://imperialvalleynews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11115&Itemid=2

http://articles.ocregister.com/2011-07-29/news/29834221_1_secondhand-smoke-smoke-free-living-smoke-free-environment

http://www.mysanantonio.com/news/politics/article/SAHA-to-ban-smoking-in-public-housing-1561214.php

http://www.montrealgazette.com/health/Fighting+smoke+free+buildings/5170253/story.html
Barns rett  - et liv fritt fra tobakk

Barnekonvensjonen og Tobakkskonvensjonen sier at barn har rett til best mulig helse, en tobakksfri oppvekst og framtid.

http://tobaksfakta.se/tema/barn-och_tobak/

Neste trinn i Røykfri Luft Bevegelsen

Rett til å leve i røykfri luft

Vi deler luften med våre naboer. Vi har alle rett til røykfri luft der vi bor, arbeider og leker.

http://www.huffingtonpost.com/sheelah-a-feinberg/post_3630_b_1668601.html
Røykfritt bomiljø nødvendig


Det er viktig med stor innsats for å gjøre ”Røykfrie hjem” til en norm i alle land. Det skriver sentrale amerikanske folkehelseforskere i en kommentar til studien som viser at passiv røyking forårsaker mer enn 600.000 dødsfall per år i verden, og at barn og kvinner er mest utsatt.


40 prosent barn utsettes

Forskerne Heather Wipfli og Jonathan Samet ved University of Southern California i Los Angeles kommenterer studien som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. I studien har forskere ved bl.a. Karolinska Institutet og WHO gjort den hittil første beregningen av dødelighet og sykelighet i verden som følge av passiv røyking. I studiens 192 land utsettes omkring 40 prosent av alle barn og hver tredje ikkerøykende voksen for passiv røyking.


Røykelover, utdanning og informasjon

Røykelover kan gjøre mye for et samfunn, men også i hjemmene må det nå settes inn tiltak.

Selv om den sosiale norm-endringen som kommer med røykelover kan overføres til hjemmene, så er det nødvendig med større innsats for å motivere familiene til å sette opp sine egne regler for å redusere eksponering for røyking i hjemmene, skriver kommentatorene.

Wipfli og Samet etterlyser utdanning og informasjon som begynner innen foreldreveiledningen før barnet er født og fortsetter under barnets oppvekst.http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61922-8/fulltext


Se også i PlanRøykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720


Støttes av 90%

(Boston) 90% støtter vedtaket om røykfritt bomiljø , som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem

i bygninger med flere leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/


Register over røykfritt bomiljø

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html
Vanligste årsak til dødsbranner
Røyking er den vanligste årsaken til dødsbranner i Norge.


En typisk brann starter ved at den som røyker, sovner og mister den tente sigaretten ned i sengetøyet eller på annet brennbart materiale.


Røyking er årsak til 3 av 4 dødsbranner i helseinstitusjoner.Lovvern er nødvendig:

Helseinstitusjoner og boliger med flere leiligheter må være røykfrie, dvs uten røyking innendørs, på balkonger og like utenfor.Røykfrie bolighus  stadig vanligere

Undersøkelser viser at opptil 65% av luften kommer fra andre leiligheter i bygningen. Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing. Derfor innføres røykfritt bomiljø som nødvendig vernetiltak.  

De aller fleste ønsker røykfritt bolighus.

http://www.mccookgazette.com/story/1809540.html

Frihet fra passiv røyking

er en menneskerettAv Thomas Gramstad   thomas@gramstad.noRetten til et privatliv må innebære retten til å velge å være skjermet fra giftige, stinkende eller etsende stoffer.

Ingen har rett til å invadere andres rom eller kropp med slike stoffer f.eks. ved passiv røyking, og røyking vil alltid medføre passiv røyking innenfor et begrenset område.

Røykerne snur saken på hodet når de hevder at retten til privatliv gir dem rett til å sende røyk ut i sine omgivelser!Passiv røyking er en invasjon av den private sfære og utgjør derfor en krenkelse av retten til privatliv.

Derfor er det helt på sin plass å forby f.eks. røyking på balkonger og terrasser, eller i leiligheter der det lekker røyk inn i nabo-leiligheter – nettopp pga. naboenes rett til beskyttelse av sin private sfære.

Ditto for leskur, holdeplasser, uteservering o.l.

Dette gjelder også i jobbsammenheng, der "den private sfære" må forstås som kroppens ukrenkelighet. (En arbeidsgiver kan ikke bestemme hvorvidt det skal være anledning til å grafse på eller slå til de ansatte, og passiv røyking er i samme kategori -- det er et overgrep.


Dette har selvsagt ingenting å gjøre med "mobbing av røykere", slik enkelte påstår i media.

Det har alt å gjøre med å verne mennesker mot det overgrepet som passiv røyking er.

Når enkelte røykere sutrer over at de vil røyke i fred på steder der de vet at de forårsaker passiv røyking og dermed både plager andre og utsetter dem for sykdomsrisiko, så er det ingen prinsipiell forskjell mellom dette og overgriperen eller trakassereren som vil fortsette å klå og plage i fred.

Det er nettopp pga. slike holdninger at nye lovreguleringer blir nødvendige.

Dersom røykerne rett og slett lot være å røyke på steder der røykingen plager andre ville det aldri bli behov for stadig nye lovreguleringer av hvor det kan og ikke kan røykes.

Men det er altså så mange røykere som ikke klarer -- eller ikke gidder -- å bry seg om at de plager andre, at lovreguleringene blir nødvendige.


(Utdrag)

Se mer under Aktuelt Arbeidsplassen


Helsemyndighetene -  USA

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadeligTobakksrøyk skader straks den kommer i kontakt med kroppen.

Det oppstår celleskader og vevsinflammasjon.


Gjentatt eksponering svekker kroppens evne til å reparere skadene.


Selv bare litt tobakksrøyk kan straks skade cellenes arvestoff og føre til kreft.


Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk.

Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 


Sigaretter er spesiallaget for å skape avhengighet. Dette er utviklet mer effektivt enn noen gang.  Derfor kan det også være vanskelig å slutte å røyke.Se mer

http://www.surgeongeneral.gov/library/tobaccosmoke/factsheet.html
Enhver kontakt med tobakksrøyk kan skade  -  også utendørs


Mer

Til toppen

 ( Ø.B.Mobråten)